Gepubliceerd op
May 18, 2022
laatste update:
Feb 4, 2023

Aangepaste voorwaarden voor de winwinlening in 2022: stuit de verlaging van het rendement en de waarborg de recordkoers?

Aan het begin van elk jaar publiceert PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) de voorwaarden van de winwinlening, een maatregel die de Vlaamse overheid in het leven riep om investeringen in lokale kmo’s fiscaal aantrekkelijker te maken. Wat verandert er in 2022 precies en wat is de impact op het rendement van de winwinlening? Je ontdekt het in dit artikel.

Wat verandert er in 2022 aan de winwinlening?

Veel kenmerken van de winwinlening die in 2021 van kracht waren, blijven van toepassing in 2022. Maar er zijn toch twee belangrijke wijzigingen:

  • de minimale en maximale rente dalen, respectievelijk naar 0,75% en 1,50%
  • de waarborg van 40% wordt teruggeschroefd naar 30%

Wat betekent dit voor het rendement van de winwinlening?

Wat zijn nu de gevolgen van die verlaging van de rentes voor het totale rendement als je in 2022 een winwinlening afsluit? Onderstaande afbeelding vergelijkt de rendementen van een winwinlening (looptijd 5 jaar, jaarlijks constante aflossing) in 2021 en 2022, bij de keuze voor de maximale rentevoet die dat jaar mogelijk was/is.

Hieruit blijkt de impact van de verlaging van de rentevoeten: aan het einde van de rit is het verschil in totaal nettorendement €27,43 (€565,21 - €537,78). Uiteraard moet je ook de verlaagde waarborg in het achterhoofd houden: als de onderneming waaraan je de winwinlening hebt gegeven, de lening niet kan terugbetalen, dan kan je bij in 2022 afgesloten winwinleningen maximaal 30% op het openstaande bedrag recupereren via een belastingkrediet. Voor winwinleningen afgesloten in 2021 was dat nog 40%.

Wil je simulaties bekijken voor andere bedragen, looptijden of aflossingsfrequenties? Neem dan gerust contact met ons op!

Wat was de situatie in 2021?

Vorig jaar kende de winwinlening nog volgende kenmerken:

  • Looptijd: 5-10 jaar
  • Jaarlijkse rente: Min. 0,875% - Max 1,75%
  • Jaarlijks belastingkrediet: 2,5%
  • Maximale investering per particulier: €75.000
  • Maximaal totaal opgehaald bedrag per kmo: €300.000
  • Waarborg: 40% overheidswaarborg (via belastingkrediet) op het openstaande bedrag bij eventueel faillissement
  • Aflossingsperiode: kiezen tussen maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks, jaarlijks of eenmalig

Veel van bovenstaande eigenschappen waren versoepelingen als gevolg van corona: de Vlaamse overheid voerde eind 2020 maatregelen in die de winwinlening nog aantrekkelijker moesten maken voor investeerders. Op die manier zouden ondernemingen makkelijker aan geld geraken om de moeilijke coronatijd te overbruggen. Zo werd onder meer de looptijd versoepeld, werd de waarborg verhoogd en ook de maximale bedragen -zowel voor investeerders als bedrijven- gingen omhoog.

Op de verlaging van de minimale en maximale rente en de terugschroeving van de waarborg na, blijven bovenstaande voorwaarden dus gelden. Voor meer info over de voorwaarden, voor- en nadelen en nog veel meer nuttige info kan je terecht op onze pagina over de winwinlening.

Record gestuit?

De vraag is nu wat de terugschroevingen zullen betekenen voor de cijfers van de winwinlening in 2022. De winwinlening noteerde in 2021 namelijk een stevig record. Toen werden voor zo'n 152 miljoen euro aan winwinleningen geregistreerd bij PMV, het jaar ervoor was de teller net voorbij de kaap van 100 miljoen geraakt. En dat was al ruim meer dan de 62,5 miljoen euro van 2019.

Evolutie van het bedrag (in miljoen euro) dat via winwinleningen werd geïnvesteerd.
Bron: PMV


Dat betekent dat er in 2021 zo’n 90 miljoen euro meer aan winwinleningen werd geregistreerd dan in 2019. Een forse groei op twee jaar tijd dus. Wellicht is deze indrukwekkende stijging te wijten aan de eerder vermelde coronaversoepelingen, die in oktober 2020 van kracht werden. Bij WinWinner zijn we dan ook benieuwd wat de impact van deze gedeeltelijke terugschroeving zal betekenen voor de winwinlening in 2022!

Misschien interesseert dit je ook

January 23, 2023
Category 3

Ik heb een winwinlening, wat nu?

Lees artikel
January 18, 2023
Category 2

Investeren via de winwinlening in 2023: geniet jij mee van de fors gestegen rentes?

Lees artikel
January 11, 2023
Category 3

Naar de bank of naar de crowd voor een lening? Of beide?

Lees artikel