Gepubliceerd op
Sep 23, 2021
laatste update:
Feb 18, 2023

Binnenkort ook tax shelter voor groeibedrijven!

Dankzij het zomerakkoord zal het vanaf 2018ook mogelijk zijn fiscaal voordelig te investeren in groeibedrijven.

Het succes van de tax shelter voor startendevennootschappen is niet onopgemerkt gebleven.

In het kader van deze maatregel kunnenparticuliere investeerders reeds een belastingvermindering van 30% of 45%bekomen bij een investering in nieuwe aandelen van een startende micro- ofkleine vennootschap.

De nieuwe tax shelter voor groeibedrijvenvoorziet in een belastingvermindering van ook maar liefst 25%!

Investeringenzijn mogelijk tot 100.000 euro.

Zo kunnen Belgische ondernemingen tot 500.000euro op een voor de investeerder fiscaal voordelige manier ophalen: 250.000euro als startende vennootschap en 250.000 euro als groeibedrijf.

Deze maatregel wordt nu ook uitgebreid naargroeibedrijven! Op deze manier wil de overheid het slapend spaargeld activerenen terug investeren in de reële economie.

Maar wat zijn de voorwaarden?

Omonder het toepassingsgebied van de maatregel te vallen, zullen wel volgendevoorwaarden in acht moeten worden genomen:

  • hetgroeibedrijf moet minstens 10 voltijdsewerknemers in dienst hebben;
  • gedurende twee voorgaande boekjaren dient het groeibedrijf een toename van de omzet of het aantal tewerkgestelde voltijdse equivalenten van 10% te hebben gerealiseerd;
  • er mogen nog geen kapitaalverminderingen zijn toegepast of dividenden zijn uitgekeerd;
  • de middelen moeten geïnvesteerd worden in nieuwe aandelen door middel van kapitaalverhoging tussen het 5 de en 10 de jaar na de oprichting;

Opgelet:wil je als startende vennootschap in de toekomst gebruik kunnen maken van dezemaatregel, hou dan rekening met voorgaande voorwaarden! Geen winst uitkerendus!

Hetis nog even wachten op het wettelijk kader van deze maatregel. WinWinner volgtdit uiteraard verder op! Zodra de tax shelter voor groeibedrijven wordtingevoerd, staat WinWinner klaar om groeibedrijven én investeerders verder tebegeleiden.

Deze blog werd geschreven door Aelbrecht

Misschien interesseert dit je ook

January 23, 2023
Category 3

Ik heb een winwinlening, wat nu?

Lees artikel
January 18, 2023
Category 2

Investeren via de winwinlening in 2023: geniet jij mee van de fors gestegen rentes?

Lees artikel
January 11, 2023
Category 3

Naar de bank of naar de crowd voor een lening? Of beide?

Lees artikel