Gepubliceerd op
Sep 23, 2021
laatste update:
Feb 4, 2023

De kijk van WinWinner: De Leeuwenkuil #1

Eindelijk is het zover, gisterenavond startte het eersteseizoen van De Leeuwenkuil. Een programma geïnspireerd op Dragons’ Den waarbijstartende en groeiende ondernemers hun verhaal voorstellen aan 5 investeerders,leeuwen genoemd. Dit allemaal met maar één doel voor ogen, een investeringophalen om hun onderneming verder uit te bouwen. Het is dan ook logisch dat wijvan WinWinner die dagdagelijks bezig zijn met zowel ondernemers alsinvesteerders onze mening graag delen over aflevering 1.

Van een leningnaar 50% van de aandelen.

De spits werd afgebeten door Tom en Dennis. Tweesportleraren die een innovatieve sportpantoffel op de markt brachten onder denoemer DETO. Fantastisch concept waarbij ze al snel Brantano hebben overtuigdom mee te stappen in hun verhaal, maar uiteraard onder exclusiviteit. Door dezesamenwerking konden ze het afgelopen jaar maar liefst 38.000 pantoffelsverkopen.

 

Hun vraag naar de leeuwen: een lening van  400.000 euro met een rendement van 3 procentom hun turnpantoffels internationaal te verkopen.

Hadden Tom en Dennis de investeerders op voorhand eensdoorgelicht, hadden ze waarschijnlijk een ander voorstel voorbereid.Investeerders van het kaliber Bart Verhaeghe en Connie Vandendriessche investerenniet via leningen maar via aandelen. Het is super belangrijk om te weten welktype van investeerder er voor jou zit.

Een leninggever ga je helemaal andersgaan benaderen dan een toekomstige aandeelhouder.

Tom gaf eigenlijk zelf toe dat hij niet voorbereid was opzo’n scenario. “Amai, ze begonnen daar met percentages te goochelen” klonk het.

IWT wat!? 

Tweeinnovatieve papa’s Gert & Jan waren initieel op zoek naar 95.000 euro omhun product, Rock My Baby, te ontwikkelen. Hiervoor hadden ze 33% van hunaandelen ter beschikking gesteld.  ToenJürgen Ingels begon over een IWT subsidie hoorden de papa’s het donderen inKeulen.

Veel ondernemers vergeten soms dat hun idee subsidieerbaar kanzijn. Let wel zo’n subsidie aanvragen vergt veel werk en daarnaast moet je zelfook nog eens investeren om de subsidie te krijgen.  Benieuwd of de Rock My Baby ooit op de marktkomt.

Leeuwenkuilof The Voice?

Toen Nathalie haar granola bakkerijI Just Love Breakfast “ kwamvoorstellen waren de leeuwen direct overtuigd. Voor een investering van 60.000euro werden 15% van haar aandelen aangeboden. De rollen werden omgedraaid enhet was aan Nathalie om een coach/investeerder te kiezen. Het leek meer op eenkeuze moment van de The Voice dan op een onderhandeling over wat de effectieveinbreng van de investeerder zal zijn.

Nathalie had beter iets meer werk gestoken in haarwaarderingsoefening. Iets waar heel veel ondernemers over struikelen: “Hoeveelis mijn onderneming waard?”. En in het kader van onderhandelingen, hoever wilik als ondernemer gaan om toch de nodige financiering te verkrijgen?Uiteindelijk werden Jüren Ingels en  Connie Vandendriesche gekozen. Hopelijk eengoede match maar we hopen dat Nathalie beseft dat de onderhandelingen nu passtarten. Een bod op de aandelen aanvaarden is één ding. De contractueleafhandeling iets anders. Laat ons hopen dat Nathalie zich laat bijstaan bijdeze onderhandelingen.

Een oudebekende

Als laatste kwam Mark Willems van Tsjing aan de beurt. Een oudebekende voor ons want Tsjing was één van de eerste startups binnen startit KBC(het incubatieprogramma van KBC waar wij ook aan deelnamen) die een succesvollefinanciering ophaalde via crowdfunding.

Net zoals de leeuwen kon Mark ook zijn bestaande aandeelhoudersniet overtuigen aangezien de onderneming ondertussen al failliet is. Jammerwant de app was nochtans een zeer handig instrument en werd meermaals doorons getest.

Maar een zeer terechte opmerking van Bart Deconinck: 

Als je met een cash burn zit van 25.000 euro permaand en je komt 100.000 euro vragen aan investeerders is de kans groot dat jeover een aantal maanden terug bij hen mag aankloppen.

We wensen Mark veel succes in zijn volgend ondernemersverhaal.

Wat mogen we volgende week verwachten?

Het is positief dat VIER ondernemerschap aanmoedigt en definancieringszoektocht van een ondernemer in kaart brengt. Alleen missen wevooral een duidelijke voorbereiding waardoor het  groeiende ondernemers aanzet om te goochelenmet hun aandelen.

We kunnen alvast meegeven dat volgende week een ondernemer van ophet WinWinner platform zijn pitch mag doen voor de leeuwen. We kijken er enormnaar uit.

Deze blog werd geschreven door Matthias Browaeys & Aelbrecht Van Damme

Misschien interesseert dit je ook

January 23, 2023
Category 3

Ik heb een winwinlening, wat nu?

Lees artikel
January 18, 2023
Category 2

Investeren via de winwinlening in 2023: geniet jij mee van de fors gestegen rentes?

Lees artikel
January 11, 2023
Category 3

Naar de bank of naar de crowd voor een lening? Of beide?

Lees artikel