Gepubliceerd op
May 4, 2022
laatste update:
Feb 4, 2023

De tax shelter voor startende ondernemingen: een recent succesverhaal, maar vergeet de aangifte niet!

Startende vennootschappen ondervinden tijdens hun zoektocht naar financiering heel wat moeilijkheden. Om dit type ondernemingen een duwtje in de rug de geven heeft de federale overheid korte tijd geleden de tax shelter voor startende ondernemingen geïntroduceerd.

Het doel van deze maatregel is om het verschaffen van risicokapitaal aan startende ondernemingen die met een financieringstekort kampen, te stimuleren.

Indien u als particulier geïnvesteerd heeft in een startende vennootschap bij oprichting of bij een kapitaalverhoging binnen de 4 jaar na de oprichting ontvangt u een fiscaal cadeautje

Als investeerder heeft u recht op een belastingvermindering van 30% (bij kleine vennootschappen) en 45% (bij microvennootschappen) op het geïnvesteerde bedrag. 

U kan als investeerder voor een maximum bedrag van € 100.000 per jaar investeren.

Naar aanleiding van het succes van de tax shelter voor startende ondernemingen pakt de federale overheid uit met een nieuwe vorm van deze fiscale maatregel: de taks shelter voor groeibedrijven.

Meer informatie hierover vindt u in onze vorige blog via deze link.

De tax shelter voor startende ondernemingen kent de laatste tijd meer en meer succes en werd reeds gebruikt door tal van investeerders. 

We willen investeerders er wel op wijzen dat het belangrijk is om het administratieve luik ook zeker in orde te brengen.

Het koninklijk besluit (KB 18.04.2017 – B.S. van 27.04.2017) voorziet een nieuwe indieningsplicht waarbij proactief een kopie van de onderstaande documenten vóór 31 maart aan de administratie moet worden bezorgd door de startende vennootschap. Hiervoor verwijzen we graag naar onze voorgaande blog: 

Om de belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moeten ook de investeerders een kopie van de attesten ontvangen en deze ter beschikking houden van de administratie. 

Vraag dus tijdig aan de ondernemingen om de onderstaande attesten te bezorgen:

  • Een attest voor het jaar van verwerving van de aandelen of van de beleggingsinstrumenten;
  • Een attest voor elk van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving waarin vermeld staat dat u op 31 december nog steeds deze aandelen of beleggingsinstrumenten in uw bezit heeft;
  • Indien van toepassing, een attest voor het jaar van vervreemding van de aandelen of beleggingsinstrumenten indien de investeerder deze vervreemdt binnen de 48 maanden na verwerving. In dit geval zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen onder de vorm van een belastingvermeerdering.

Bij vragen hieromtrent, aarzel niet contact op te nemen met WinWinner via aelbrecht@winwinner.be.

Misschien interesseert dit je ook

January 23, 2023
Category 3

Ik heb een winwinlening, wat nu?

Lees artikel
January 18, 2023
Category 2

Investeren via de winwinlening in 2023: geniet jij mee van de fors gestegen rentes?

Lees artikel
January 11, 2023
Category 3

Naar de bank of naar de crowd voor een lening? Of beide?

Lees artikel