Op zoek naar financiering voor je onderneming?

Hoe voer je een marktonderzoek uit?

Laatste update:
11/5/18
Hoe voer je een marktonderzoek uit?

Als onderneming is het belangrijk om te weten wat er allemaal gebeurt binnen jouw markt. Zonder te weten wat jouw markt is, kan je niet op een efficiënte manier aan marketing doen. Maar wat is nu juist jouw markt? Hoe bepaal je de markt waarbinnen je actief bent en nog belangrijker, wat is jouw potentieel in die markt?

Aanbieders en afnemers

Jouw markt kan worden aanzien als het geheel van aanbieders en afnemers binnen jouw activiteiten.

Binnen de aanbieders zijn er verschillende bedrijven die door jou als partner of als concurrent kunnen worden gezien. Het gaat over bedrijven die in dezelfde branche of sector te werk zijn en bijgevolg een gelijkaardig product of dienst afleveren.

Onder deelnemers zijn er traditioneel drie groepen die bepalend zijn voor je doelgroep.

A)     consumentenmarkt (B2C);

B)     industriële markt ( B2B); of

C)     overheidsmarkt.

Als voorbeeld van B2B hadden we Makro die tot enkele jaren geleden enkel producten verkocht aan zelfstandigen. Makro besloot in 2011 over te gaan tot B2C om zo een groter publiek aan te spreken. Hansea, de transportgigant die in opdracht van De Lijn en Tec dagelijkse busverbindingen plant, is dan weer het ideale voorbeeld van een onderneming die zich toespitst op de overheidsmarkt en rechtstreeks diensten aan hen levert.

Marktomvang

Om de omvang van jouw markt te gaan bepalen moet je het eerst geografisch afbakenen. Dit betekent dat je gaat kijken naar de plaatsen waar gelijkaardige producten of diensten verkocht worden en in welke zones er een grotere afname is.

Een andere manier om je marktomvang te bepalen, is door te meten hoeveel interesse er is voor jouw product of dienst. Eenmaal je dit in kaart hebt gebracht, kan je bekijken of de geïnteresseerden over genoeg koopkracht beschikken en of ze überhaupt zoveel willen betalen.

Veel interesse in jouw product of dienst betekent dus niet per se dat er ook veel koopkracht zal zijn hiervoor. Probeer deze twee zaken duidelijk van elkaar af te bakenen, zo kan je een realistische inschatting van jouw markt maken.

Mijn omzet binnen de markt

De grote vraag die een ondernemer zich moet stellen, is wat zijn eigenlijk aandeel van de markt is. Dit kan men analyseren door gegevens van concurrenten te vergelijken met de eigen gegevens.

Als bijvoorbeeld de huidige omzet van jouw grootste concurrent 20% hoger ligt dan bij jou, terwijl zijn omzet het jaar ervoor lager lag dan de jouwe, dan weet je dat je een tandje zal moeten bijsteken om jouw positie binnen de markt te verbeteren.

Potentieel van de markt

In essentie is het potentieel van de markt de maximale afname die in een periode kan behaald worden als alle aanbieders samen worden gerekend. Het is belangrijk voor de ondernemer om te weten wat zijn eigenlijke aandeel in de markt is en welke toekomstmogelijkheden er binnen die markt bestaan.

Als men weet dat de markt open is omwille van de lage concurrentie doordat er weinig aanbieders zijn én er tegelijk interesse is in de markt bij de consumenten, dan zijn de toekomstmogelijkheden van de onderneming sterk.

Nokia is een ideaal voorbeeld hiervan. Oorspronkelijk maakte Nokia enkel rubberproducten, maar besloot in 1978 zich volledig toe te spitsen op de nieuwe markt van de telecommunicatie. Daar werd ze een belangrijke speler tot 2007.

Tools om je markt te onderzoeken

Er bestaan verschillende tools om je markt te verkennen. Sommigen zijn al wat duurder en complexer dan de andere. Hier zijn een paar gratis tools om de marktpositie van jouw onderneming te bepalen:

1.     SWOT- analyse

Een SWOT-analyse kan je meer vertellen over de sterktes en zwaktes binnen je bedrijf alsook de opportuniteiten en bedreigingen die zich kunnen voordoen binnen je markt en waar je extra aandacht aan dient te besteden.

2.     Concurrentieanalyse

Een concurrentieanalyse is een gemakkelijke tool waarbij je de werking van je concurrenten gaat analyseren en onderzoeken, zo kan je een strategie uitwerken om hen telkens een stap voor te zijn. Belangrijk hierbij is dat je niet te breed gaat denken en een realistische analyse opmaakt van jouw concurrenten.

Heb je een jonge onderneming en ben je op zoek naar financiering om jouw idee verder te laten groeien?

Bezoek dan zeker de website van WinWinner voor meer informatie!

                                                                                 Deze blog werd geschreven door Stijn.

Nieuwste artikels

Bekijk alle blogposts ⟶

Op zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren