Gepubliceerd op
Sep 23, 2021
laatste update:
Feb 4, 2023

Versoepeling van de tax shelter: Wat verandert er?

De overheid heeft onlangs in een circulaire (2018/C/97-20.07.2018) een aantal maatregelen en voorwaarden met betrekking tot de tax shelters voor start ups en groeibedrijven versoepeld. Hier bespreken we deze wijzigingen.

1) Geen tax shelter bij kapitaalsverminderingen of uitgekeerde dividenden

Een eerste belangrijke voorwaarde voor het bekomen van een tax shelter voor startende ondernemingen is dat de onderneming in het verleden nog geen kapitaalvermindering heeft doorgevoerd of reeds dividenden heeft uitgekeerd.

Vanaf aanslagjaar 2019 wordt hierop een uitzondering gemaakt indien de kapitaalvermindering werd uitgevoerd ter aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een onvoorzienbaar verlies.

Wil je meer weten over de aangifte van de tax shelter? Ontdek de nodige info in deze blogpost.

2) Investerende bedrijfsleiders krijgen geen belastingsvermindering

Een tweede cruciale maatregel die zal veranderen vanaf het aanslagjaar 2019 heeft betrekking op het feit dat bedrijfsleiders die zelf wensen te investeren in hun vennootschap geen aanspraak kunnen maken op de belastingvermindering. De overheid heeft beslist dat na de kapitaalinbreng de investeerder wel bedrijfsleider mag worden en vervolgens gebruik kan maken van de tax shelter op voorwaarde dat hij voor zijn activiteit als bedrijfsleider geen vergoeding ontvangt.

Ook wanneer men de activiteit van bedrijfsleider onrechtstreeks uitoefent, m. n. via tussenkomst van een andere onderneming waarvan de investeerder aandeelhouder is of als vaste vertegenwoordiger van een andere onderneming, kan men gebruikmaken van deze regeling indien dit na de kapitaalinbreng plaatsvindt en men hiervoor geen vergoeding ontvangt.

3) Cumulatie van tax shelter voor startups én groeibedrijven

Een laatste verduidelijking die de overheid heeft gemaakt, heeft betrekking op de cumulatie van de tax shelter voor start ups enerzijds en de tax shelter voor groeibedrijven anderzijds. Een investeerder heeft voortaan de mogelijkheid om van deze beide maatregelen gebruik te maken zolang de globale investeringen per belastbaar tijdperk het bedrag van €100.000 niet overschrijdt.

Geschreven door:

Aelbrecht Van Damme

Gust Goderis

Maxime Vermeesch (Loyens & Loeff)

Misschien interesseert dit je ook

January 23, 2023
Category 3

Ik heb een winwinlening, wat nu?

Lees artikel
January 18, 2023
Category 2

Investeren via de winwinlening in 2023: geniet jij mee van de fors gestegen rentes?

Lees artikel
January 11, 2023
Category 3

Naar de bank of naar de crowd voor een lening? Of beide?

Lees artikel