Op zoek naar financiering voor je onderneming?

Nieuw: Tax shelter voor groeibedrijven

Laatste update:
23/2/22
Nieuw: Tax shelter voor groeibedrijven

Investeer nu fiscaalvriendelijk in groeibedrijven!

Het vervolg op de tax shelter voor startende ondernemingen is een feit! De tax shelter voor groeibedrijven werd tot leven geroepen in het KB van 26 maart 2018 .

Via deze maatregel kunnen particulieren, rechtstreeks of via een erkend crowdfundingplatform of financieringsvehikel, investeren in nieuwe aandelen van groeibedrijven of zogenaamde scale-ups en genieten van een belastingvermindering van maar liefst 25% op het geïnvesteerde bedrag. Particulieren kunnen via de tax shelter voor starters en voor groeibedrijven samen jaarlijks voor een maximaal bedrag van €100.000 investeren.

Via de tax shelter voor starters kunnen particulieren investeren in startende ondernemingen die ten hoogste 4 jaar oud zijn. De tax shelter voor groeibedrijven is een logisch vervolg op deze maatregel en stimuleert particuliere investeringen in kmo’s die meer dan 4 jaar en maximaal 10 jaar oud zijn.

Ondernemingen kunnen via de Tax Shelter voor Groeibedrijven een maximumbedrag van €1.000.000 ophalen. De overheid wil via deze twee tax shelter-maatregelen de toegang tot financiering voor starters en kmo’s gemakkelijker maken en het spaargeld van de Belgische bevolking mobiliseren. Aangezien van alle bedrijven de groeibedrijven of scale-ups de meeste jobs creëren en dus enorm belangrijk zijn voor de economie, is het belangrijk dat deze ondernemingen voldoende steun krijgen in hun zoektocht naar financiering.

Hoe wordt een groeibedrijf of scale-up gedefinieerd?

Volgens het Belgische wetboek wordt een groeibedrijf gedefinieerd als een binnenlandse kleine vennootschap of een vennootschap in de Europese Economische Ruimte (EER) met een vaste inrichting in België. Bovendien moet er aan de volgende cumulatieve voorwaarden worden voldaan:

 • De vennootschap is meer dan 4 en maximaal 10 jaar oud;
 • De vennootschap heeft minstens 10 voltijdse personeelsleden in dienst (gemeten in VTE);
 • De twee laatste jaren voorafgaand aan de volstorting van de aandelen is de jaaromzet of het aantal personeelsleden gemiddeld met ten minste 10 procent gestegen;

De investering kan rechtstreeks gebeuren, of onrechtstreeks via een erkend crowdfundingplatform of financieringsvehikel, naar aanleiding van een kapitaalverhoging tijdens het vijfde, zesde, zevende, achtste, negende of tiende jaar na oprichting van de vennootschap. Om recht te hebben op het fiscale voordeel moet het bedrag volledig worden volstort. De vennootschap wordt geacht opgericht te zijn op datum van de neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Welke voorwaarden moeten nog voldaan zijn?

Daarnaast zijn er nog enkele randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om recht te hebben op de belastingvermindering:

 • De belastingvermindering geldt alleen op de participatie in het maatschappelijk kapitaal tot 30%;
 • De vennootschap is niet opgericht in het kader van een fusie of splitsing;
 • De vennootschap is geen beleggings-, thesaurie- of financierings- of vastgoedvennootschap;
 • De vennootschap is niet beursgenoteerd;
 • De vennootschap heeft in het verleden geen dividenden uitgekeerd of kapitaalverminderingen doorgevoerd (met uitzondering van een kapitaalvermindering ter aanzuivering van een geleden verlies);
 • De ontvangen bedragen mogen niet gebruikt worden voor het verstrekken van leningen, uitkeren van dividenden of aankoop van aandelen;
 • De vennootschap bevindt zich niet in een collectieve insolventieprocedure;
 • De vennootschap mag na de storting van de sommen max. 1.000.000 EUR ontvangen hebben in het kader van de tax shelter voor starters en de tax shelter voor groeibedrijven.

Wie mag investeren?

In principe mag elke Belgische particulier investeren in groeibedrijven via de tax shelter. Er zijn wel enkele uitzonderingen die hiervoor niet in aanmerking komen, zoals:

 • de bedrijfsleider van de vennootschap (tenzij hij hiervoor geen vergoeding krijgt, dan komt deze wel in aanmerking);
 • vaste vertegenwoordigers van een andere vennootschap die optreden als bestuurders, zaakvoerders of een gelijksoortige functie in de vennootschap.

De belastingvermindering wordt verkregen in het jaar volgend op het jaar van de investering. Aangezien het hier over een belastingvermindering gaat, kan dit bedrag niet worden terugbetaald of overgedragen worden naar het volgende jaar. Om maximaal te kunnen genieten van deze belastingvermindering dient er dus een voldoende hoge belastbare basis te zijn. Indien deze reeds gereduceerd is tot nul, zal het nog resterende deel van de belastingvermindering verloren gaan.

Verder moet er jaarlijks een bewijs van de investering opgestuurd worden naar de fiscale administratie.

Overtuigd om te investeren in een groeibedrijf? Of ben je een groeibedrijf en ben je op zoek naar financiering? WinWinner helpt je graag verder in jouw zoektocht naar de juiste investeerders!

Nieuwste artikels

Bekijk alle blogposts ⟶

Op zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren