Op zoek naar financiering voor je onderneming?

Update: Wetswijziging bewijsregeling tax shelter voor starters

Laatste update:
11/5/18
Update: Wetswijziging bewijsregeling tax shelter voor starters

Zoals beloofd in voorgaande blog houden we jullie op de hoogte omtrent de wetswijziging in het kader van de tax shelter voor starters.

Door de wijziging van artikel 63(12/1) van het KB/WIB 92 moet voortaan proactief een kopie van de attesten die opgemaakt dienen te worden bij het gebruik van de tax shelter voor starters aan de administratie worden bezorgd. In eerste instantie was het echter onduidelijk aan welke administratie deze gericht moeten worden.

De FOD-financiën heeft hieromtrent zojuist duidelijkheid geschept in een bericht op hun website. De betreffende attesten moeten bezorgd worden aan het documentatiecentrum bedrijfsvoorheffing te Brussel.

Indien je als startende vennootschap investeerders hebt die via de tax shelter voor starters aandelen aangekocht hebben, dien je als startende vennootschap voor 31 mei 2017 een kopie van de attesten – op papier of via mail – te bezorgen aan volgend adres:

KMO Centrum Brussel II – Documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing
Kruidtuinlaan 50, bus 3406          
1000 Brussel     
Tel.: 0257 529 90              
kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/tax-shelter-%E2%80%93-startende-kleine-vennootschappen

Deze blog werd geschreven door:

Louis

Nieuwste artikels

Bekijk alle blogposts ⟶

Op zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren