Op zoek naar financiering voor je onderneming?

Wetswijziging bewijsregeling tax shelter voor starters

Laatste update:
11/5/18
Wetswijziging bewijsregeling tax shelter voor starters

In het kader van de tax shelter voor starters moet de starter jaarlijks een aantal attesten opmaken en bezorgen aan de investeerders die de tax shelter gebruiken. Tot op vandaag was het voldoende voor de investeerder om deze documenten ter beschikking te houden van de administratie.

Voor investeringen vanaf 1 januari 2016, zal er echter een kopie van de attesten moeten worden verzonden naar de administratie. Dit werd vastgelegd in een nieuw paragraaf 3 van Artikel 63(12/1) van het KB/WIB 92:

‘§ 3. Een afschrift van het in § 1 bedoelde document moet binnen de in § 1 bedoelde termijn aan de administratie worden bezorgd.’

De bedoelde termijn is jaarlijks vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving van de volledig volstorte aandelen. Voor de investeringen gedaan in 2016 is deze termijn uitzonderlijk uitgebreid naar 31 mei 2017.

Hiernaast moet de investeerder het origineel nog steeds ter beschikking houden van de administratie.

Er zijn nog een aantal onduidelijkheden. Zo is het nog niet duidelijk wie de kopieën aan de administratie moet bezorgen (inschrijver of vennootschap) en naar welke administratie deze dan moeten worden verstuurd.

We raden startups met investeerders die gebruik maken van de tax shelter voor starters aan om contact op te nemen met de boekhouder en de documenten reeds over te maken aan de bevoegde controledienst vennootschapsbelasting.

Behoudens verdere instructies over de recente wetswijziging door de belastingadministratie, bezorgen de startende vennootschappen uiterlijk 31 mei 2017 (daarna jaarlijks uiterlijk 31 maart) best een afschrift van het tax shelter attest aan het lokale beheersteam van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit dat voor hen bevoegd is. Het lokale beheersteam kan worden opgezocht met de kantorengids: http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do (Professioneel - Aangifte).

We houden jullie op de hoogte bij verdere ontwikkelingen!

Link Artikel 63(12/1), KB/WIB 92:
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=7f260b82-6927-45ed-9e05-ed827aa373e5&disableHighlightning=true#findHighlighted

Deze blog is geschreven door Louis

Nieuwste artikels

Bekijk alle blogposts ⟶

Op zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren