Op zoek naar financiering voor je onderneming?

Winwinlening als hefboom voor een overheidslening

Laatste update:
11/5/18
Winwinlening als hefboom voor een overheidslening

Een woordje uitleg:

Zowel startlening+ als kmo-cofinanciering zijn achtergestelde leningen van PMV/Z waarbij de startlening+ zich richt naar startende ondernemers die nog niet of gedurende ten hoogste 4 jaar actief zijn (voor natuurlijke personen: actief in hoofdberoep) terwijl de kmo-cofinanciering bestemd is voor zowel startende en bestaande ondernemingen.

Het bedrag van de startlening+ wordt bepaald door de eigen inbreng van de aanvrager: het leningsbedrag zal nooit meer dan 4 maal de eigen inbreng zijn.  De ondernemer hoeft de eigen inbreng niet zelf te voorzien, hij kan die ook lenen bij de bank.  Een andere mogelijkheid is via een winwinlening.  Met een winwinlening van € 25.000 kan u zo als startende onderneming een startlening+ bekomen van € 100.000.

Met een winwinlening van € 25.000 kan u zo als startende onderneming een startlening+ bekomen van € 100.000.

De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar. De intrestvoet is vast en bedraagt op dit moment 3,00% per jaar. U betaalt de Startlening+ maandelijks terug aan de hand van constante aflossingen. Tijdens het eerste jaar betaalt u enkel de intresten terug.  

De kmo-cofinanciering kan grotere financieringsbehoeften dekken, het maximumbedrag dat kan toegekend worden is €350.000. Deze lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering, ofwel van een bank of investeringsfonds waarmee PMV/Z een samenwerkingsovereenkomst heeft, ofwel van een of meerdere business angels, van wie er minstens één lid is van BAN Vlaanderen.  De cofinancier (bank, investeringsfonds, business angel) moet instaan voor minstens 20% van de globale financieringsbehoefte. PMV/Z komt tussen voor maximaal 50% van de globale investeringsbehoeften.   Ook hier wordt een eigen inspanning verwacht van de ondernemer: de eigen inbreng moet minimum 1/4de van het bedrag van de kmo-cofinanciering zijn en minstens 10% van de globale investering bedragen.  De eigen inbreng mag in dit geval niet geleend worden tenzij het een winwinlening betreft die achtergesteld wordt aan de kmo-cofinanciering.  Een voorbeeldje: u heeft een financieringsbehoefte van € 400.000.  Indien u naast een eigen inspanning van € 25.000 een winwinlening van €25.000 kan bekomen dan kan u een kmo-cofinanciering van € 200.000 aanvragen op voorwaarde dat een cofinancier de overige € 150.000 financiert.

De looptijd van de kmo-cofinanciering is minimaal 3 en maximaal 10 jaar, en hangt ook af van de aard van uw investering. De looptijd van de begeleidende cofinanciering mag hoogstens 2 jaar korter zijn dan de looptijd van de kmo-cofinanciering.  De intrestvoet is vast en bedraagt momenteel 3,00% per jaar. U betaalt het kapitaal terug ofwel met een vast bedrag in kapitaal (variabele maandelijkse aflossingen) ofwel met een progressief bedrag in kapitaal (constante maandelijkse aflossingen).  Op vraag van de ondernemer is ook een vrijstelling in kapitaalsaflossing van 1 of 2 jaar mogelijk.

Zowel de startlening+ als de kmo-cofinanciering zijn bestemd voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van uw activiteit. 

Inzake de waarborg stelt PMV/Z zich soepel op. De waarborgvereisten worden project per project geëvalueerd, zoals gebruikelijk is in de financiële sector.

De KMO-cofinanciering kan gecumuleerd worden met een Startlening+. Het bedrag van beide leningen samen mag niet hoger zijn dan €350.000.

Zo ziet u: door een combinatie van een winwinlening met een startlening+ of een kmo-cofinanciering kan u uw financieringsbehoefte gemakkelijker invullen.

Blog door Agentschap innoveren & ondernemen

Bron: http://www.vlaio.be/nieuws/winwinlening-als-hefboom-voor-overheidsleningen
http://bayshorecu.com/wp-content/uploads/2015/09/Bayshore-feat-Personal-Loan-cr.jpg

Nieuwste artikels

Bekijk alle blogposts ⟶

Op zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren