Veelgestelde vragen

Aan welke voorwaarden moet mijn onderneming voldoen om in aanmerking te komen voor de winwinlening?

De maatregel richt zich enkel tot kmo's die in in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn. Meer informatie over de precieze voorwaarden vind je via www.winwinner.be/de-winwinlening, ‘Wie komt in aanmerking?’.

Aan welke voorwaarden moet mijn onderneming voldoen voor de tax shelter voor groeibedrijven?

De maatregel richt zich tot startende Belgische kleine en micro vennootschappen die meer dan 4 en maximaal 10 jaar bestaan. Meer informatie over de precieze voorwaarden vind je via www.winwinner.be/de-tax-shelter-voor-groeibedrijven, ‘Wie komt in aanmerking?’.

Aan welke voorwaarden moet mijn onderneming voldoen voor de tax shelter voor starters?

De maatregel richt zich tot startende Belgische kleine en micro vennootschappen die jonger zijn dan 4 jaar. Meer informatie over de precieze voorwaarden vind je via www.winwinner.be/de-tax-shelter, ‘Wie komt in aanmerking?’.

Hoe lang duurt het tegen dat mijn campagne volledig gefinancierd is?

WinWinner kan nooit de garantie geven dat jouw campagne volledig zal gefinancierd worden. Dit hangt af van verschillende factoren. Uit ervaring weten wij dat niet alleen het product, de dienst of de sector belangrijk zijn voor een succesvolle campagne, maar ook het team achter de onderneming en de mate waarin dit team in haar eigen netwerk op zoek gaat naar investeerders. Wanneer de campagne effectief online staat (cfr. Hoe lang duurt het voordat mijn campagne online komt?), dient het volledige team van de onderneming de campagne zoveel mogelijk actief te promoten. WinWinner geeft hiervoor uiteraard de nodige tips & tricks.

Hoe lang duurt het voordat mijn campagne online komt?

Dit duurt gemiddeld ongeveer twee tot vier weken afhankelijk van hoe vlot de communicatie verloopt tussen de onderneming en WinWinner. WinWinner heeft voor de opstart van het account enkele documenten nodig van de onderneming, zoals een businessplan, campagneplan, financieel plan… Van zodra deze documenten volledig aangeleverd zijn kan de campagne opgestart en online gepubliceerd worden op het platform.

Hoe start ik mijn zoektocht naar financiering?

Als je jouw onderneming inschrijft op de website van WinWinner via www.winwinner.be/ik-zoek-financiering, krijg je een uitnodiging voor de WinWinner Bootcamp. Daar krijg je alle informatie die je nodig hebt om jouw financieringszoektocht via WinWinner te starten.

Ik heb momenteel nog geen ondernemingsnummer, kan ik dan een aanvraag indienen?

Dit kan zeker! Indien je nog geen ondernemingsnummer hebt, vul je bij deze vraag gewoon ‘0’ in. Gelieve dan ook bij opmerkingen in te vullen dat je van plan bent een ondernemingsnummer aan te vragen. WinWinner kan je ook bijstaan bij de oprichting van jouw onderneming.

Kan je gebruik maken van WinWinner als je nog geen omzet hebt?

Dit wordt per onderneming bekeken. We verwachten uiteraard dat als je je inschrijft bij WinWinner, je ook de inschrijvingskost betaalt. In principe is het reeds hebben van omzet geen vereiste, maar de terugbetalingscapaciteit wordt wel in overweging genomen. Als je twijfelt of jouw onderneming op ons platform past, kan je vrijblijvend het aanvraagformulier invullen via www.winwinner.be/ik-zoek-financiering. Wij zullen dan een analyse maken en kijken of de onderneming in aanmerking komt om op ons platform te verschijnen.

Op welke basis doen jullie een screening?

WinWinner selecteert nooit op basis van de activiteit die de onderneming uitvoert. Om de kwaliteit van het platform te kunnen waarborgen maakt WinWinner wel een analyse van de onderneming aan de hand van het businessplan, het financieel plan en eventueel de beschikbare jaarrekeningen. De onderneming moet op zoek zijn naar financiering om te groeien. Ondernemingen die op zoek zijn naar financiering louter ter herfinanciering van bestaande schulden zullen via WinWinner geen campagne kunnen opstarten.

Wanneer kan de waarborg van 30% opgevraagd worden?

Indien blijkt dat jouw onderneming de lening effectief niet meer zal kunnen terugbetalen, kan de schrapping van de winwinlening worden aangevraagd bij PMV. Investeerders zullen in hun aangifte personenbelasting het totaal verlies moeten opgeven om recht te hebben op de waarborg van 30%.

Wat is de WinWinner Bootcamp?

De Bootcamp is een korte sessie van ongeveer anderhalf uur waarin WinWinner de verschillende vormen van alternatieve financiering toelicht. Daarnaast wordt ook grondig de werking van WinWinner beschreven en krijgt de ondernemer een duidelijk overzicht van wat WinWinner voor de onderneming kan betekenen. Bovendien wordt er na elke bootcamp ook een kort netwerkmoment ingepland. Alle vragen en onduidelijkheden kunnen hier besproken worden, zodat je hierna kan beslissen of je al dan niet klaar bent voor een campagne. Inschrijven voor de Bootcamp kan via deze LINK.

Wat is de succesratio van de ondernemingen die via WinWinner financiering zoeken?

De succesratio bij WinWinner bedraagt ongeveer 68 procent. Via www.winwinner.be/succescases vind je een overzicht van enkele ondernemingen die in het verleden via het WinWinner platform succesvol gefinancierd werden. Elk van deze ondernemers maakte gebruik van de knowhow en coaching van WinWinner om investeerders aan te spreken. De succescases tonen aan dat niet alleen het product, de dienst of de sector zorgen voor een succesvolle financiering, maar ook het team achter de onderneming en de wijze waarop zij de visie en missie van de onderneming uitdragen.

Wat is de tax shelter voor groeibedrijven?

Via deze maatregel kunnen particulieren investeren in nieuwe aandelen van groeibedrijven of scale-ups. Investeerders genieten via deze maatregel een belastingvermindering van 25% op het geïnvesteerde bedrag. Een vennootschap kan maximaal 250.000 euro ophalen via de tax shelter voor groeibedrijven.

Wat is de tax shelter voor starters?

Via deze maatregel kunnen particulieren investeren in nieuwe aandelen van startende kleine en micro vennootschappen. Business angels of andere aandeleninvesteerders genieten via deze maatregel een belastingvermindering tot 45% op het geïnvesteerde bedrag in het geval van een microvennootschap. Bij een kleine vennootschap bedraagt de belastingvermindering 30%. Een startende vennootschap kan maximaal 250.000 euro ophalen via de tax shelter voor starters en bovendien ook nog eens 250.000 euro via de tax shelter voor groeibedrijven (cfr. Wat is de tax shelter voor groeibedrijven?).

Wat is de winwinlening?

De winwinlening is een achtergestelde lening met een looptijd van 8 jaar, waarbij Vlaamse ondernemingen tot 200.000 euro kunnen ontlenen bij Vlaamse particuliere investeerders. De interest is minimaal 1% en maximaal 2% en de investeerder ontvangt ook een jaarlijks belastingkrediet van 2,5%. Daarnaast heeft de investeerder recht op een waarborg van 30% op de verloren hoofdsom in geval van falen. Meer info over de winwinlening vind je via www.winwinner.be/de-winwinlening.

Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag in te dienen?

Via www.winwinner.be/start-je-account kan je jouw onderneming inschrijven. Wij hebben in eerste instantie genoeg informatie wanneer wij een volledig ingevuld aanvraagformulier ontvangen. Indien dit niet voldoende is, zullen wij verder contact opnemen om de verdere informatie, zoals een business plan, campagne plan en/of financieel plan, op te vragen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat wij de jaarrekening van het laatste boekjaar en/of de meest recente tussentijdse cijfers zullen opvragen om een beter zicht te hebben op de financiële situatie van de onderneming.

Hoe kan ik contact opnemen met een onderneming?

Via www.winwinner.be/ik-wil-investeren kan je aangeven dat je interesse hebt om te investeren in een onderneming. WinWinner brengt jou vervolgens rechtstreeks in contact met de zaakvoerder van de onderneming.

Hoeveel kost het voor mij om te investeren via WinWinner?

WinWinner rekent geen kosten aan voor de investeerder. De administratie- en begeleidingskosten voor het afsluiten van een investering liggen volledig bij de onderneming zelf.

Is de verkoop van mijn aandelen in geval van de tax shelter belastingvrij?

Op vandaag moet je geen belastingen betalen op de meerwaarde die je realiseert na de verkoop van aandelen die via de tax shelter werden aangekocht.

Is de winwinlening een risicovolle maatregel?

Er is altijd een kans dat de onderneming de lening niet kan terugbetalen. De investeerder gaat een winwinlening aan op eigen risico. Investeerders hebben wel recht op een waarborg van 30% in geval van faillissement van de onderneming.

Is het rendement bij elke onderneming even hoog?

De interest is minimaal 1% en maximaal 2% en de investeerder ontvangt ook een jaarlijks belastingkrediet van 2,5%. Het maximale totale brutorendement van de winwinlening is 4,5%.

Kan ik als particulier in mijn eigen onderneming investeren via de winwinlening?

Een zaakvoerder of bestuurder van een onderneming kan zelf niet investeren via de winwinlening. De kredietgever mag tevens geen aandeelhouder zijn. Daarnaast kunnen ook de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van deze personen geen gebruik maken van de maatregel. Bovendien mag een werknemer van een bedrijf ook niet investeren via een winwinlening.

Kan ik bij faling ook een deel van mijn geïnvesteerde som terugkrijgen?

Aandeleninvesteringen zijn volledig onderhevig aan het ondernemingsrisico, dus is er geen gewaarborgde som. De vermindering van het risico krijg je in feite bij de aanvang van je investering door de eenmalige belastingvermindering op de totale geïnvesteerde som.

Kan ik mijn aandelen toch binnen de vier jaar na aankoopdatum verkopen?

Het is mogelijk om de aandelen al vroeger dan 4 jaar na aankoopdatum te verkopen. In dat geval verlies je echter wel (een deel van) de belastingvermindering die je bij de aankoop ontvangen hebt. Dit zal worden gerecupereerd via een belastingvermeerdering op jouw aangifte.

Kan ik ook vanuit Brussel, Wallonië of het buitenland investeren?

Nee, enkel particulieren die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn kunnen investeren via de winwinlening. In Wallonië kan je wel gebruik maken van de Prêt Coup de Pouce voor Waalse ondernemingen. Meer info omtrent de Waalse variant van de winwinlening kan je vinden via www.pretcoupdepouce.be

Kan ik zien hoe lang de campagne van een onderneming nog loopt?

Dit kan je niet rechtstreeks zien op de website. Indien je wil weten hoe lang een onderneming nog online zal staan kan je contact opnemen via info@winwinner.be.

Moet elke investeerder evenveel investeren?

De investeerder bepaalt volledig vrij hoeveel hij wil investeren. De minimale investering via de winwinlening bedraagt doorgaans 5.000 euro. Voor investeringen in aandelen zijn kan dit bedrag hoger liggen.

Moet ik belastingen betalen op het rendement dat ik ontvang via de winwinlening?

Van de interest die je van de onderneming ontvangt wordt nog 30% roerende voorheffing afgetrokken. Deze roerende voorheffing dient door de onderneming te worden betaald. Bij een interest van 2% ontvang je dus netto 1,4% interest. Het totale nettorendement inclusief belastingkrediet is dus 3,9%.

Op welke basis ontvang ik het kapitaal en de interest?

Dit kan je als investeerder zelf kiezen, in samenspraak met de ondernemer. De afbetaling kan op maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse basis of via een eenmalige terugbetaling. In de meeste gevallen worden de winwinleningen op jaarlijks constante basis terugbetaald.

Waarvoor heb ik de registratiebrief nodig?

De registratiebrief (een kopie) dient enkel als bewijs voor de fiscale administratie. Je moet een kopie van deze brief bij jouw belastingaangifte voegen. Meer info vind je op deze blog.

Wat betekent de waarborg bij de winwinlening?

Indien de lening geschrapt dient te worden, kan het bedrag van de hoofdsom dat definitief verloren is gegaan voor 30% gerecupereerd worden door middel van een belastingkrediet.

Wat is de tax shelter voor groeibedrijven?

Via deze maatregel kunnen particulieren op een fiscaal voordelige manier nieuwe aandelen van groeibedrijven of scale-ups aankopen. Business angels genieten via deze maatregel een belastingvermindering van 25% op het geïnvesteerde bedrag. Investeerders kunnen tot 100.000 euro investeren per jaar.

Wat is de tax shelter voor starters?

Via deze maatregel kunnen particulieren op een fiscaal voordelige manier investeren in nieuwe aandelen van startende kleine en micro vennootschappen. Investeerders genieten via deze maatregel een belastingvermindering tot 45% op het geïnvesteerde bedrag. Investeerders kunnen tot 100.000 euro investeren per jaar.

Wat is de winwinlening?

De winwinlening is een achtergestelde lening met een looptijd van 8 jaar, waarbij particuliere kredietgevers tot 50.000 euro kunnen verstrekken aan Vlaamse kmo’s. De interest is minimaal 1% en maximaal 2% en de investeerder ontvangt ook een jaarlijks belastingkrediet van 2,5%. Daarnaast heeft de investeerder recht op een waarborg van 30% op de verloren hoofdsom in geval van falen. Meer info over de winwinlening vind je via www.winwinner.be/de-winwinlening.

Wat is het het verschil tussen een belastingkrediet en een belastingvermindering?

Deze termen worden vaak door elkaar gehaald, maar ze hebben een belangrijk verschil op vlak van belastingvoordeel. Meer info omtrent dit verschil kan je vinden in deze blog.

Wat moet ik doen als de onderneming waarin ik geïnvesteerd heb de lening niet kan terugbetalen?

Indien de onderneming de lening niet kan terugbetalen of gedurende meer dan 3 maanden nalaat om de aflossingen van de lening te betalen, kan de kredietgever de lening vervroegd opeisbaar stellen. Indien effectief blijkt dat de onderneming de lening niet meer zal kunnen terugbetalen moet de winwinlening geschrapt worden bij PMV. In dat geval kan beroep worden gedaan op de waarborg van 30%.

Wat moet ik invullen op mijn belastingaangifte om het belastingvoordeel te ontvangen?

Om jouw belastingvoordeel aan te vragen moet je in Vak XI (11) van je belastingaangifte het totaalbedrag vermelden van alle openstaande saldo’s, volgens de aflossingstabel, op 1 januari (Vak XI, 1a) en op 31 december (Vak XI, 1b) van het betreffende belastbare tijdperk. Meer info vind je op deze blog.

Zijn er risico’s verbonden aan een investering via de tax shelter?

Een investering in aandelen van een startende onderneming via de tax shelter is onderhevig aan het ondernemingsrisico. Daarom is het belangrijk om vooraf goede afspraken te maken tussen de ondernemer, de oude aandeelhouder(s) en de nieuwe aandeelhouder(s). De vermindering van het risico krijg je in feite bij de aanvang van je investering door de eenmalige belastingvermindering tot maar liefst 45% op de totale geïnvesteerde som.

Investeer voordelig in startende of groeiende ondernemingen

Zoek naar interessante bedrijven en bespreek de investeringsmogelijkheden rechtstreeks met de ondernemer.

Bekijk de lopende campagnes