Veelgestelde vragen voor investeerders

Hoe kan ik contact opnemen met een onderneming?

Via www.winwinner.be/ik-wil-investeren kan je aangeven dat je interesse hebt om te investeren in een onderneming. WinWinner brengt jou vervolgens rechtstreeks in contact met de zaakvoerder van de onderneming.

Hoeveel kost het voor mij om te investeren via WinWinner?

Investeren via WinWinner is voor de investeerder volledig gratis. De administratie- en begeleidingskosten voor het afsluiten van een investering liggen volledig bij de onderneming zelf.

Is het rendement bij elke onderneming even hoog?

De
interest is minimaal 0,875% en maximaal 1,75% en de investeerder ontvangt ook een
jaarlijks belastingkrediet van 2,5%. Het maximale totale brutorendement van de
winwinlening is 4,25%.

Kan ik als particulier in mijn eigen onderneming investeren?

Een zaakvoerder of bestuurder van een onderneming kan zelf niet investeren via de winwinlening. De kredietgever mag tevens geen aandeelhouder zijn. Daarnaast kunnen ook de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van deze personen geen gebruik maken van de maatregel. Bovendien mag een werknemer van een bedrijf ook niet investeren via een winwinlening.

Kan ik ook vanuit Brussel, Wallonië of het buitenland investeren?

Nee, enkel particulieren die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn, kunnen investeren via de winwinlening.

Kan ik zien hoe lang de campagne van een onderneming nog loopt?

Een WinWinner campagne staat gemiddeld 60 dagen online. In de informatienota van de onderneming kan je zien wat de start- en einddatum van de campagne is.

Moet elke investeerder evenveel investeren?

De investeerder bepaalt volledig vrij hoeveel hij wil investeren. De minimale investering via de winwinlening bedraagt doorgaans 5.000 euro. Voor investeringen in aandelen zijn kan dit bedrag hoger liggen.

Moet ik belastingen betalen op het rendement dat ik ontvang op de lening?

Van de 0,875% tot 1,75% interest die je van de onderneming ontvangt wordt zoals bij andere inkomsten van kapitalen en roerende goederen nog 30% roerende voorheffing afgehouden. Deze roerende voorheffing wordt door de onderneming betaald.

Op welke basis ontvang ik het kapitaal en de interest?

Dit kan je als investeerder zelf kiezen, in samenspraak met de ondernemer. De afbetaling kan op maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse basis of via een eenmalige terugbetaling. In de meeste gevallen worden de winwinleningen op jaarlijks constante basis terugbetaald.

Wat betekent de 30% waarborg bij de winwinlening?

Als de ondernemer het bedrag niet kan terugbetalen wegens een faillisement, onvermogen, vrijwillige of gedwongen ontbinding, kan je een schrapping van de lening vragen bij de overheid via de instantie PMV. Als de lening geschrapt wordt, kan het bedrag van de hoofdsom dat definitief verloren is gegaan voor 30% gerecupereerd worden door middel van een belastingkrediet.

Wat is de winwinlening?

De winwinlening is een achtergestelde lening met een looptijd van 8 jaar, waarbij particuliere kredietgevers tot 50.000 euro kunnen verstrekken aan Vlaamse kmo’s. De interest is minimaal 0,875% en maximaal 1,75% en de investeerder ontvangt ook een jaarlijks belastingkrediet van 2,5%. Daarnaast heeft de investeerder recht op een waarborg van 30% op de verloren hoofdsom in geval van falen. Meer info over de winwinlening vind je op deze pagina

Wat moet ik doen als de onderneming waarin ik geïnvesteerd heb de lening niet kan terugbetalen?

Indien de onderneming de lening niet kan terugbetalen of gedurende meer dan 3 maanden nalaat om de aflossingen van de lening te betalen, kan de kredietgever de lening vervroegd opeisbaar stellen. Indien effectief blijkt dat de onderneming de lening niet meer zal kunnen terugbetalen moet de winwinlening geschrapt worden bij PMV. In dat geval kan beroep worden gedaan op de waarborg van 30%.

Investeer voordelig in startende of groeiende ondernemingen

Bekijk alle lopende investeringsprojecten en neem rechtstreeks contact op met de ondernemer.

Meld je aan als investeerder