Veelgestelde vragen voor investeerders

Hoe kan ik contact opnemen met een onderneming?

Via www.winwinner.be/ik-wil-investeren kan je aangeven dat je interesse hebt om te investeren in een onderneming. WinWinner brengt jou vervolgens rechtstreeks in contact met de zaakvoerder van de onderneming.

Hoeveel kost het voor mij om te investeren via WinWinner?

Investeren via WinWinner is voor de investeerder volledig gratis. De administratie- en begeleidingskosten voor het afsluiten van een investering liggen volledig bij de onderneming zelf.

Is de verkoop van mijn aandelen in geval van de tax shelter belastingvrij?

Op vandaag moet je geen belastingen betalen op de meerwaarde die je realiseert na de verkoop van aandelen die via de tax shelter werden aangekocht.

Is de winwinlening een risicovolle maatregel?

Er is altijd een kans dat de onderneming de lening niet kan terugbetalen. De investeerder gaat een winwinlening aan op eigen risico. Investeerders hebben wel recht op een waarborg van 30% in geval van faillissement van de
onderneming.

Is het rendement bij elke onderneming even hoog?

De interest is minimaal 1% en maximaal 2% en de investeerder ontvangt ook een jaarlijks belastingkrediet van 2,5%. Het maximale totale brutorendement van de winwinlening is 4,5%.

Kan ik als particulier in mijn eigen onderneming investeren via de winwinlening?

Een zaakvoerder of bestuurder van een onderneming kan zelf niet investeren via de winwinlening. De kredietgever mag tevens geen aandeelhouder zijn. Daarnaast kunnen ook de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van deze personen geen gebruik maken van de maatregel. Bovendien mag een werknemer van een bedrijf ook niet investeren via een winwinlening.

Kan ik mijn aandelen toch binnen de vier jaar na aankoopdatum verkopen?

Het is mogelijk om de aandelen al vroeger dan 4 jaar na aankoopdatum te verkopen. In dat geval verlies je echter wel (een deel van) de belastingvermindering die je bij de aankoop ontvangen hebt. Dit zal worden gerecupereerd via een belastingvermeerdering op jouw aangifte.

Kan ik ook vanuit Brussel, Wallonië of het buitenland investeren?

Nee, enkel particulieren die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn, kunnen investeren via de winwinlening.

Kan ik zien hoe lang de campagne van een onderneming nog loopt?

Een WinWinner campagne staat gemiddeld 60 dagen online. In de informatienota van de onderneming kan je zien wat de start- en einddatum van de campagne is.

Moet elke investeerder evenveel investeren?

De investeerder bepaalt volledig vrij hoeveel hij wil investeren. De minimale investering via de winwinlening bedraagt doorgaans 5.000 euro. Voor investeringen in aandelen zijn kan dit bedrag hoger liggen.

Moet ik belastingen betalen op het rendement dat ik ontvang via de winwinlening?

Van de 2% interest die je van de onderneming ontvangt wordt zoals bij andere inkomsten van kapitalen en roerende goederen nog 30% roerende voorheffing afgehouden. Deze roerende voorheffing wordt door de onderneming betaald. Bij een interest van 2% ontvang je dus uiteindelijk 1,4% netto interest. Het totale nettorendement inclusief 2,5% belastingkrediet is dus 3,9%.

Op welke basis ontvang ik het kapitaal en de interest?

Dit kan je als investeerder zelf kiezen, in samenspraak met de ondernemer. De afbetaling kan op maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse basis of via een eenmalige terugbetaling. In de meeste gevallen worden de winwinleningen op jaarlijks constante basis terugbetaald.

Waaruit bestaat het jaarlijkse rendement van 4,5%?

Het 4,5% rendement is een combinatie van de vaste jaarlijkse rente van 2% + het jaarlijks belastingkrediet van 2,5%.

Waarvoor heb ik de registratiebrief nodig?

De registratiebrief (een kopie) dient enkel als bewijs voor de fiscale administratie. Je moet een kopie van deze brief bij jouw belastingaangifte voegen. Meer info vind je op deze blog.

Wat betekent de waarborg bij de winwinlening?

Als de ondernemer het bedrag niet kan terugbetalen wegens een faillisement, onvermogen, vrijwillige of gedwongen ontbinding, kan je een schrapping van de lening vragen bij de overheid via de instantie PMV. Als de lening geschrapt wordt, kan het bedrag van de hoofdsom dat definitief verloren is gegaan voor 30% gerecupereerd worden door middel van een belastingkrediet.

Wat is de tax shelter voor groeibedrijven?

Via deze maatregel kunnen particulieren op een fiscaal voordelige manier nieuwe aandelen van groeibedrijven of scale-ups aankopen. Business angels genieten via deze maatregel een belastingvermindering van 25% op het geïnvesteerde bedrag. Investeerders kunnen tot 100.000 euro investeren per jaar.

Wat is de tax shelter voor starters?

Via deze maatregel kunnen particulieren op een fiscaal voordelige manier investeren in nieuwe aandelen van startende kleine en micro vennootschappen. Investeerders genieten via deze maatregel een belastingvermindering tot 45% op het geïnvesteerde bedrag. Investeerders kunnen tot 100.000 euro investeren per jaar.

Wat is de winwinlening?

De winwinlening is een achtergestelde lening met een looptijd van 8 jaar, waarbij particuliere kredietgevers tot 50.000 euro kunnen verstrekken aan Vlaamse kmo’s. De interest is minimaal 1% en maximaal 2% en de investeerder ontvangt ook een jaarlijks belastingkrediet van 2,5%. Daarnaast heeft de investeerder recht op een waarborg van 30% op de verloren hoofdsom in geval van falen. Meer info over de winwinlening vind je via www.winwinner.be/de-winwinlening.

Wat moet ik doen als de onderneming waarin ik geïnvesteerd heb de lening niet kan terugbetalen?

Indien de onderneming de lening niet kan terugbetalen of gedurende meer dan 3 maanden nalaat om de aflossingen van de lening te betalen, kan de kredietgever de lening vervroegd opeisbaar stellen. Indien effectief blijkt dat de onderneming de lening niet meer zal kunnen terugbetalen moet de winwinlening geschrapt worden bij PMV. In dat geval kan beroep worden gedaan op de waarborg van 30%.

Wat moet ik invullen op mijn belastingaangifte om het belastingvoordeel te ontvangen?

Om jouw belastingvoordeel aan te vragen moet je in Vak XI (11) van je belastingaangifte het totaalbedrag vermelden van alle openstaande saldo’s, volgens de aflossingstabel, op 1 januari (Vak XI, 1a) en op 31 december (Vak XI, 1b) van het betreffende belastbare tijdperk. Meer info vind je op deze blog.

Zijn er risico’s verbonden aan een investering via de tax shelter?

Een investering in aandelen van een startende onderneming via de tax shelter is onderhevig aan het ondernemingsrisico. Daarom is het belangrijk om vooraf goede afspraken te maken tussen de ondernemer, de oude aandeelhouder(s) en de nieuwe aandeelhouder(s). De vermindering van het risico krijg je in feite bij de aanvang van je investering door de eenmalige belastingvermindering tot maar liefst 45% op de totale geïnvesteerde som.

Investeer voordelig in startende of groeiende ondernemingen

Zoek naar interessante bedrijven en bespreek de investeringsmogelijkheden rechtstreeks met de ondernemer.

Meld je aan als investeerder