Veelgestelde vragen voor ondernemers

Aan welke voorwaarden moet mijn onderneming voldoen om in aanmerking te komen voor de winwinlening?

De maatregel richt zich enkel tot kmo's die in in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn. Meer informatie over de precieze voorwaarden vind je via www.winwinner.be/de-winwinlening, ‘Wie komt in aanmerking?’.

Hoe lang duurt het tegen dat mijn campagne volledig gefinancierd is?

WinWinner kan nooit de garantie geven dat jouw campagne volledig zal gefinancierd worden. Dit hangt af van verschillende factoren. Uit ervaring weten wij dat niet alleen het product, de dienst of de sector belangrijk zijn voor een succesvolle campagne, maar ook het team achter de onderneming en de mate waarin dit team in haar eigen netwerk op zoek gaat naar investeerders. Wanneer de campagne effectief online staat (cfr. Hoe lang duurt het voordat mijn campagne online komt?), dient het volledige team van de onderneming de campagne zoveel mogelijk actief te promoten. WinWinner geeft hiervoor uiteraard de nodige tips & tricks.

Hoe lang duurt het voordat mijn campagne online komt?

Dit duurt gemiddeld ongeveer twee tot vier weken afhankelijk van hoe vlot de communicatie verloopt tussen de onderneming en WinWinner. WinWinner heeft voor de opstart van het account enkele documenten nodig van de onderneming, zoals een businessplan, campagneplan, financieel plan… Van zodra deze documenten volledig aangeleverd zijn kan de campagne opgestart en online gepubliceerd worden op het platform.

Hoe start ik mijn zoektocht naar financiering?

Als je jouw onderneming inschrijft op de website van WinWinner via www.winwinner.be/ik-zoek-financiering, krijg je een uitnodiging voor de WinWinner Bootcamp. Daar krijg je alle informatie die je nodig hebt om jouw financieringszoektocht via WinWinner te starten.

Ik heb momenteel nog geen ondernemingsnummer, kan ik dan een aanvraag indienen?

Dit kan zeker! Indien je nog geen ondernemingsnummer hebt, vul je bij deze vraag gewoon ‘0’ in. Gelieve dan ook bij opmerkingen in te vullen dat je van plan bent een ondernemingsnummer aan te vragen. WinWinner kan je ook bijstaan bij de oprichting van jouw onderneming.

Kan je gebruik maken van WinWinner als je nog geen omzet hebt?

Dit wordt per onderneming bekeken. We verwachten uiteraard dat als je je inschrijft bij WinWinner, je ook de inschrijvingskost betaalt. In principe is het reeds hebben van omzet geen vereiste, maar de terugbetalingscapaciteit wordt wel in overweging genomen. Als je twijfelt of jouw onderneming op ons platform past, kan je vrijblijvend het aanvraagformulier invullen via www.winwinner.be/ik-zoek-financiering. Wij zullen dan een analyse maken en kijken of de onderneming in aanmerking komt om op ons platform te verschijnen.

Op welke basis doen jullie een screening?

WinWinner selecteert nooit op basis van de activiteit die de onderneming uitvoert. Om de kwaliteit van het platform te kunnen waarborgen maakt WinWinner wel een analyse van de onderneming aan de hand van het businessplan, het financieel plan en eventueel de beschikbare jaarrekeningen. De onderneming moet op zoek zijn naar financiering om te groeien. Ondernemingen die op zoek zijn naar financiering louter ter herfinanciering van bestaande schulden zullen via WinWinner geen campagne kunnen opstarten.

Wanneer kan de waarborg van 30% opgevraagd worden?

Indien blijkt dat de onderneming waaraan je geleend hebt de winwinlening  niet meer zal kunnen terugbetalen, kan je een schrapping van de winwinlening aanvragen bij PMV. Investeerders zullen in hun aangifte personenbelasting het totaal verlies moeten opgeven om recht te hebben op de waarborg van 30%.

Wat is de WinWinner Bootcamp?

De Bootcamp is een korte sessie van ongeveer anderhalf uur waarin WinWinner de verschillende vormen van alternatieve financiering toelicht. Daarnaast wordt ook grondig de werking van WinWinner beschreven en krijgt de ondernemer een duidelijk overzicht van wat WinWinner voor de onderneming kan betekenen. Bovendien wordt er na elke bootcamp ook een kort netwerkmoment ingepland. Alle vragen en onduidelijkheden kunnen hier besproken worden, zodat je hierna kan beslissen of je al dan niet klaar bent voor een campagne. Inschrijven voor de Bootcamp kan via deze LINK.

Wat is de succesratio van de ondernemingen die via WinWinner financiering zoeken?

De succesratio bij WinWinner bedraagt ongeveer 68 procent. Via www.winwinner.be/succescases vind je een overzicht van enkele ondernemingen die in het verleden via het WinWinner platform succesvol gefinancierd werden. Elk van deze ondernemers maakte gebruik van de knowhow en coaching van WinWinner om investeerders aan te spreken. De succescases tonen aan dat niet alleen het product, de dienst of de sector zorgen voor een succesvolle financiering, maar ook het team achter de onderneming en de wijze waarop zij de visie en missie van de onderneming uitdragen.

Wat is de winwinlening?

De winwinlening is een achtergestelde lening met een looptijd van 8 jaar, waarbij Vlaamse ondernemingen tot 200.000 euro kunnen ontlenen bij Vlaamse particuliere investeerders. De interest is minimaal 0,875% en maximaal 1,75% en de investeerder ontvangt ook een jaarlijks belastingkrediet van 2,5%. Daarnaast heeft de investeerder recht op een waarborg van 30% op de verloren hoofdsom in geval van falen.

Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag in te dienen?

Via www.winwinner.be/start-je-account kan je jouw onderneming inschrijven. Wij hebben in eerste instantie genoeg informatie wanneer wij een volledig ingevuld aanvraagformulier ontvangen. Indien dit niet voldoende is, zullen wij verder contact opnemen om de verdere informatie, zoals een business plan, campagne plan en/of financieel plan, op te vragen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat wij de jaarrekening van het laatste boekjaar en/of de meest recente tussentijdse cijfers zullen opvragen om een beter zicht te hebben op de financiële situatie van de onderneming.