Investeringsproject
Winwinlening
Oost-Vlaanderen
GENT
Drinkwater

BOSAQ

Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken.

Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies. 

BOSAQ

is op zoek naar een totaalbedrag van

90000

Je kan investeren vanaf €5.000 per lening. Vul het formulier hieronder in om vrijblijvend in contact te komen met de ondernemer.

€144.000

reeds opgehaald

De investeringscampagne van

BOSAQ

is afgelopen

Bekijk de andere campagnes

€144.000

reeds opgehaald

Te laat!

BOSAQ

vond haar ambassadeurs al.

Bekijk de andere campagnes

Investeringsvoorwaarden

Winwinlening

type lening

Jaarlijkse aflossing

terugbetaaltermijn

4,25%

jaarlijks bruto rendement

8 jaar

looptijd

30%

waarborg

€5.000

minimale investering

De wereldwijde nood aan drinkbaar water wordt alsmaar groter. In België merken wij dat aan onze waterrekening, in andere landen sterven er jaarlijks miljoenen mensen door een gebrek aan water. De WHO zette het om in cijfers: 

tegen 2025 woont de helft van de wereld in een ‘water-stressed’ gebied.

BOSAQ wil dit probleem aanpakken met een uniek business model waarin zowel commerciële doelstellingen als sociale impact centraal staan.

Het bedrijf bestaat uit 2 departementen:

  • Een (internationale) productontwikkelingsafdeling waarbij we in eerste instantie focussen op de productie en commercialisering van modulaire, mobiele drinkwaterinstallaties die zowel zout (zee-) als zoet grondwater omzetten in drinkbaar water. Volledig op hernieuwbare energie en zonder enige afvalproductie!
  • Een water management consultancy waarbij we bedrijven helpen om duurzamer met water om te gaan en hun verbruik (en dus ook kosten) significant te laten dalen.

Om onze sociale impact nog te vergroten, richtten we ook een vzw op: Water Heroes. 10% van de winst van BOSAQ staan wij meteen af aan Water Heroes. Het doel van de vzw: eigen projecten opstarten waarbij we gratis BOSAQ-producten doneren aan degenen die het het hardst nodig hebben. Een klant van BOSAQ, wordt dus automatisch ook zelf een ‘Water Hero’. Op die manier versterkt onze commerciële activiteit ons sociaal, maatschappelijk doel en omgekeerd.

BOSAQ werd verkozen door Chivas en de universiteit van OXFORD tot één van de vijf beste social startups van België!

Activiteit

Ons product: SolarAQ

BOSAQ werkt aan een eigen gepatenteerde drinkwaterinstallatie die van oppervlakte-, grond- of regenwater drinkbaar water maakt. Zowel zoet, brak als zout water kunnen door deze installatie behandeld worden. De installatie zal volledig draaien op hernieuwbare energie en zal volledig modulair en mobiel inzetbaar zijn, waardoor ze ook op de meest afgelegen plekken kan ingezet worden. Ons eigen gepatenteerde in-situ reinigingssysteem en het vergevorderde energiemanagementsysteem, in combinatie met ons uniek business model (zie pitch), onderscheiden ons van de concurrentie.

In een latere fase zullen we ook aan een afvalwaterzuiveringsinstallatie werken, waardoor we een volledig gesloten watercyclus kunnen creëren en de circulaire watereconomie op gang kunnen trekken.

Onze dienst: water management consultancy

Aan de hand van wateraudits en een 7-stappenplan brengen we de huidige watersituatie van een organisatie objectief en cijfermatig in kaart, zowel structureel als financieel. Op basis van die analyse stellen wij verbeteringen voor waardoor het bedrijf significant minder water zal verbruiken en dus ook de economische voordelen van duurzaam waterverbruik zal ontdekken.



Team

Jacob Bossaer: Algemene leiding vanuit BOSAQ

Jacob (industrieel en burgerlijk ingenieur) is de algemene trekker van het bedrijf en het project. Hij zal het bedrijf leiden en de sales initiëren. Hij spendeerde reeds 5 jaar op Antarctica, waar hij de waterzuivering en het waterbeheer op de Prinses Elisabeth Basis regelde. Deze ervaring maakt hem als technisch-commercieel bedrijfsleider uniek binnen de cleantech sector.

Pieter Derboven: Technische leiding vanuit BOSAQ

Pieter is burgerlijk ingenieur en heeft een  doctoraat in chemical engineering behaald aan de Universiteit van Gent. Hij  zal als vennoot de technische leiding op zich nemen en als lid van het  management mee de strategie bepalen. Qua persoonlijkheid een absolute tegenpool van Jacob.

Michael Boschmans: Sales & Marketing

Michael is verantwoordelijk voor de positionering en het in de markt zetten van ons bedrijf. Hij heeft als adviseur heel wat ervaring bij grote bedrijven en beschikt ook over een enorm netwerk. Met zijn zakelijk inzicht zal hij als vennoot en lid van het management helpen om de ambities van BOSAQ waar te maken. Hij wordt bovendien ook verantwoordelijk voor onze vzw Water Heroes.

Ward Mertens: Elektrisch en automatisatie ingnieur

Ward is industrieel ingenieur automatisatie en heeft reeds een indrukwekkend parcours afgelegd bij verschillende bedrijven. Als top ingenieur heeft hij bij BASF grote en technisch moeilijke dossiers uitgewerkt. Uiterst competent en iemand die tot op het bot gaat op een pragmatische manier. Hij zal ons technisch bijstaan om de elektrische en automatisatiekant van het verhaal te gaan invullen. Ward is een superaanwinst voor het projectteam en zal naast zijn expertise de sfeer met zijn goed gevoel voor humor steeds hooghouden.

Johan Berte: Product development ingenieur

Met Johan Berte hebben we een absolute klepper in zijn vakgebied binnen het projectteam. Hij heeft als meest tot de verbeelding sprekende verwezenlijking het Princes Elisabeth station ontworpen op Antarctica maar is reeds jaren actief in de ruimtevaartindustrie als ontwerper. Hij zal vanuit zijn expertise SolarAQ zijn cruciale eigenschappen geven die de concurrentie moet wegblazen.

Arne Verliefde: Technologie trekker vanuit UGent

Professor Dr. ir. Arne Verliefde is ondanks zijn jonge leeftijd een gerenommeerde professor die een wereldbefaamde membraangroep heeft uitgewerkt op de faculteit Bio-chemie van de UGent. Tijdens de laatste Gentse Feesten werd hij wereldwijd bekend als de professor die urine omzette in bier. Hij zal vanuit zijn onderzoeksgroep BOSAQ ondersteunen om onze technologie op punt te zetten.

Klanten

Doordat het waterprobleem en de waterfacturen jammer genoeg steeds groter worden, zitten we in een enorm groeiende markt. Watertekort is dan ook één van de grootste uitdagingen wereldwijd, zowel in het rijke westen als in het arme zuiden. ‘Water is the new oil’ hoor je steeds vaker. BOSAQ biedt met zijn innoverende en sociaal-commercieel business model een oplossing zowel op de korte als op de lange termijn.

Wij zullen met onze producten initieel vooral mikken op de B2B-sector met een focus op internationaal (eco)toerisme. Voor deze sector bieden we met ons product een oplossing aan die zowel maatschappelijk als economisch relevant is. Deze commerciële activiteiten stellen ons in staat om iedereen van drinkbaar water te voorzien. Ook zij die het het meest nodig hebben maar het niet kunnen betalen (via onze vzw Water Heroes).

Pers

Investeer mee in

BOSAQ

Via de winwinlening hebben we reeds 30.000 euro opgehaald. 

We zijn nog op zoek naar ongeveer 90.000 euro om onze experts samen met de Universiteit van Gent de toelating te geven om het product te verfijnen en om onze initiële markten (focus Latijns-America) te kunnen gaan veroveren.

Hoe vlugger wij ons product kunnen lanceren, hoe vlugger wij een deel van de oplossing kunnen bieden rond het duurzaam inzetten van water wereldwijd en hoe vlugger we impact kunnen realiseren met onze vzw Water Heroes.

Updates

De ondernemer heeft nog geen updates over deze campagne geplaatst. 
Kom binnenkort nog eens kijken!

Veelgestelde vragen voor investeerders

Wat is de winwinlening?

De winwinlening is een achtergestelde lening met een looptijd van 8 jaar, waarbij Vlaamse ondernemingen tot 200.000 euro kunnen ontlenen bij Vlaamse particuliere investeerders. De interest is minimaal 0,875% en maximaal 1,75% en de investeerder ontvangt ook een jaarlijks belastingkrediet van 2,5%. Daarnaast heeft de investeerder recht op een waarborg van 30% op de verloren hoofdsom in geval van falen.

Hoeveel kost het voor mij om te investeren via WinWinner?

Investeren via WinWinner is voor de investeerder volledig gratis. De administratie- en begeleidingskosten voor het afsluiten van een investering liggen volledig bij de onderneming zelf.

Wat betekent de 30% waarborg bij de winwinlening?

Als de ondernemer het bedrag niet kan terugbetalen wegens een faillisement, onvermogen, vrijwillige of gedwongen ontbinding, kan je een schrapping van de lening vragen bij de overheid via de instantie PMV. Als de lening geschrapt wordt, kan het bedrag van de hoofdsom dat definitief verloren is gegaan voor 30% gerecupereerd worden door middel van een belastingkrediet.

Wanneer kan de waarborg van 30% opgevraagd worden?

Indien blijkt dat de onderneming waaraan je geleend hebt de winwinlening  niet meer zal kunnen terugbetalen, kan je een schrapping van de winwinlening aanvragen bij PMV. Investeerders zullen in hun aangifte personenbelasting het totaal verlies moeten opgeven om recht te hebben op de waarborg van 30%.

Moet ik belastingen betalen op het rendement dat ik ontvang op de lening?

Van de 0,875% tot 1,75% interest die je van de onderneming ontvangt wordt zoals bij andere inkomsten van kapitalen en roerende goederen nog 30% roerende voorheffing afgehouden. Deze roerende voorheffing wordt door de onderneming betaald.

Kan ik zien hoe lang de campagne van een onderneming nog loopt?

Een WinWinner campagne staat gemiddeld 60 dagen online. In de informatienota van de onderneming kan je zien wat de start- en einddatum van de campagne is.

Kan ik ook vanuit Brussel, Wallonië of het buitenland investeren?

Nee, enkel particulieren die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn, kunnen investeren via de winwinlening.

Waarom investeren via WinWinner?

4,25% jaarlijks rendement
30% waarborg via de overheid
€0 kosten voor investeerder
Screening van dossiers
Administratieve ontzorging

Bekijk ook de campagne op

Ga naar Hello Crowd

Kom in contact met deze onderneming

Je hebt nog
00
dagen om te investeren
Of
bekijk de andere campagnes



Op zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren
Sluiten

Contacteer deze onderneming en bespreek de investeringsmogelijkheden.

Bedankt, we hebben uw contactaanvraag succesvol ontvangen.

Oops! Something went wrong while submitting the form