Investeringsproject
Winwinlening
West-Vlaanderen
Waregem
Technologie

CowsOnWeb

Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken.

Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies. 

CowsOnWeb

is op zoek naar een totaalbedrag van

30000

Je kan investeren vanaf €5.000 per lening. Vul het formulier hieronder in om vrijblijvend in contact te komen met de ondernemer.

reeds opgehaald

De investeringscampagne van

CowsOnWeb

is afgelopen

Bekijk de andere campagnes

reeds opgehaald

Te laat!

CowsOnWeb

vond haar ambassadeurs al.

Bekijk de andere campagnes

Investeringsvoorwaarden

Winwinlening

type lening

Jaarlijkse aflossing

terugbetaaltermijn

4,25%

jaarlijks bruto rendement

8 jaar

looptijd

30%

waarborg

€5.000

minimale investering

De boerenstiel is een harde stiel: boeren kloppen vaak lange dagen met veel arbeidsintensieve klussen. Bij boeren die actief zijn in de veeteelt, komt daar soms zelfs nachtwerk bij kijken: als een van de dieren ’s nachts moet bevallen, moet de boer er natuurlijk bij zijn om het moederdier en haar jong in de gaten te houden.

Een probleem waarmee boeren geconfronteerd worden, is dat je natuurlijk niet precies kan voorspellen wanneer een dier gaat bevallen. Soms roepen ze ’s nachts de dierenarts erbij bijvoorbeeld omdat een koe lijkt te gaan bevallen, maar dit kan tevergeefs zijn. En dat is natuurlijk niet goed voor de nachtrust van de boer en ook niet voor zijn portemonnee, want ’s nachts een dierenarts oproepen heeft natuurlijk ook zijn prijs.

De bijstand van een dierenarts bij de bevalling is nochtans echt nodig, zeker bijvoorbeeld bij het Belgisch witblauw, een veelgekweekt Belgisch koeienras. Deze dieren kunnen namelijk niet zelfstandig kalven: als er geen keizersnede toegepast wordt, is de overlevingskans maar 5%. Het moment voorspellen waarop de koe gaat bevallen, verhoogt niet alleen de overlevingskansen van het kalf, maar verbetert ook de werkplanning en het rendement van boer en veearts.

Dit enorme voordeel wordt werkelijkheid dankzij CowsOnWeb. Dit systeem, ontwikkeld door hardware- en software-ingenieur Kris Demets, meldt namelijk op basis van temperatuursensoren wanneer een koe gaat bevallen. Wanneer een daling in temperatuur wordt vastgesteld bij een drachtige koe, is dit een indicatie dat de bevalling eraan zit te komen. De boer kan vervolgens de dierenarts verwittigen, wetende dat het geen nodeloos bezoek zal zijn.

"Ik ben een grote voetbalfan, dankzij CowsOnWeb ga ik terug met een gerust hart naar het voetbal kijken als er geen voorspelling is van een koe die moet kalven." - Luc, boer met 100 runderen

Activiteit

CowsOnWeb is een sterk staaltje technologie in de veeteeltsector. Op basis van sensoren die in de schede van een zwangere koe de temperatuur meten, wordt voorspeld wanneer een koe gaat bevallen.

"Als veearts kan ik dit maar enkel aanbevelen aan alle veehouders, een superproduct!" - Marie-Paule, veearts

Het doorsturen van de data van de sensoren naar de cloud gebeurt met zogenaamde gateways. De boeren kunnen zich aanmelden op het platform van CowsOnWeb om de temperatuur van de koeien te monitoren. Zo kunnen ze tijdig ingrijpen bij een daling van de temperatuur, die op een nakende bevalling wijst. Als de boer een verhoogde temperatuur vaststelt, kan dit erop wijzen dat de koe ziek is. Ook hier biedt CowsOnWeb dus een extra geruststelling voor de boer.

“De voordelen van onze sensoren zijn talrijk: de kans op het overlijden van het kalf wordt verkleind en dankzij het vergemakkelijken van de bevalling kan de moeder sneller recupereren en sneller weer drachtig worden. Bovendien moet de boer heel wat minder nachten opstaan, waardoor zijn rendementsverlies beperkt wordt en zijn levenskwaliteit stijgt.” – Kris Demets, oprichter CowsOnWeb

Nieuwe sensoren klaar voor lancering

De technologie van CowsOnWeb biedt overigens nog meer mogelijkheden. Zo zal de onderneming op de land- en tuinbouwbeurs Agriflanders een tochtsensor lanceren. Hiermee kan vastgesteld worden wanneer een koe kan geïnsemineerd worden. Hiermee weten boeren wat het beste moment is om hun koeien kunstmatig te laten bevruchten.

De beursstand van CowsOnWeb op Agriflanders in 2017

In de verdere toekomst wil CowsOnWeb nog meer soorten sensoren produceren. Een sensor die het gedrag van de koe (beweging, herkauwing, locatie,…) analyseert, kan bijvoorbeeld ook een schat aan informatie aan de boer leveren over de gezondheidstoestand van het dier.

Team

Kris Demets heeft een passie voor the internet of things, en meer specifiek voor sensoren die data verzenden naar de cloud. Kris is al sinds 1988 actief als software- en hardware-ingenieur.

In samenwerking met Inagro, een onderzoeksinstelling voor de land -en tuinbouw, heeft hij in 2008 een platform ontwikkeld voor metingen in de landbouw.

Het is een gelijkaardige technologie die hij heeft gebruikt om in 2016 CowsOnWeb op te richten. Binnen deze onderneming houdt hij zich bezig met onderzoek en ontwikkeling van de producten en met het dagelijkse management.

De onderneming heeft voorlopig één vaste werknemer in dienst. Brecht Van Wambeke is verantwoordelijk voor de sales van CowsOnWeb. Brecht is geboren en getogen op een landbouwbedrijf waar er ook vleesvee wordt gekweekt. Nadat hij zelf eerst klant was van het afkalfsysteem, werd hem de vraag gesteld om bij CowsOnWeb in dienst te treden. Hierbij heeft hij niet getwijfeld en deze kans met beide handen aangenomen. Hij gelooft dan ook zeer sterk in dergelijke technologie om een landbouwbedrijf de dag vandaag rendabel te houden.

“Met Brecht aan boord hebben we niet alleen een prima verkoper in huis gehaald, maar meteen ook een proefbedrijf voor alle verdere technische ontwikkelingen.” – Kris Demets, oprichter CowsOnWeb
Brecht Van Wambeke

Daarnaast doet CowsOnWeb ook een beroep op een externe partner, Thomas Neirynck, voor strategisch advies rond marketing en sales. Thomas heeft ervaring als coach en manager van salesteams en als business developer.

Momenteel loopt Robin Verstraete stage als student 'New media and communication technology' aan HoWest als ontwikkelaar van cloud-oplossingen. Robin zou graag, na het afronden van zijn studies, het team van CowsOnWeb als vaste werknemer versterken. In het kader van de toekomstplannen van CowsOnWeb zou  Robin zeker een sterke aanwinst zijn.

Het team van CowsOnWeb haalde, met de steun van VLAIO, ook al een Europees onderzoeksproject binnen. Binnen dit 2-jarig project wordt, samen met ILVO Gent, de Humboldt-universiteit in Berlijn en Agroscope Zwitserland, gezocht naar modellen voor gedragsanalyse bij runderen, zowel individueel als het gedrag van de kudde. Hieruit kunnen systemen ontwikkeld worden die waarschuwen voor specifieke aandoeningen.

Klanten

CowsOnWeb is er momenteel voor boeren die koeien houden, en voornamelijk koeien van het Belgisch witblauwras die gekweekt worden voor vleesconsumptie. Door te kiezen voor CowsOnWeb hebben boeren een veel beter zicht op de gezondheidstoestand van hun koeien en moeten ze geen nachten opblijven voor een bevalling die al dan niet kan plaatsvinden. De besparing op bezoeken van dierenartsen is vanzelfsprekend ook mooi meegenomen voor de klanten van CowsOnWeb.

Vlees eten wordt tegenwoordig soms afgeraden en daaraan moet CowsOnWeb zich natuurlijk aanpassen. Daarom ontwikkelden we de sensoren voor gedragsanalyse, die ook in de melkveehouderij een echte meerwaarde kunnen betekenen voor boeren.” – Kris Demets, oprichter CowsOnWeb

CowsOnWeb zet echt in op een persoonlijk contact met haar klanten. Dit gebeurt met persoonlijke mails en een bezoek ter plaatse, waarbij de onderneming de boeren wegwijs maakt in het plaatsen van de sensoren en het interpreteren van de data die ze doorsturen.

"Dit was de beste investering in ons veeteeltbedrijf ooit." - Marc, boer met 450 runderen

Momenteel heeft CowsOnWeb 150 à 180 klanten, en jaarlijks komen er daar nog zo’n 50 bij. In de periode 2016-2018 is het klantenbestand zelfs verdubbeld.

Met CowsOnWeb worden in België al 5% van alle kalvingen in de vleesveeteelt gedetecteerd. Een indrukwekkend cijfer voor een jong bedrijf, maar er is dus wel nog enorm veel groeimarge.


Maar CowsOnWeb heeft ook territoriale groeiambities: onder meer Groot-Brittannië, Ierland en Spanje zijn belangrijke markten om te ontdekken en te targeten.

“Het voordeel dat we aan onze klanten bieden is niet te onderschatten. Een gemiddelde klant van ons moest, voor hij ons systeem gebruikte, zo’n 100 nachten per jaar opstaan om naar zijn koeien te gaan kijken. CowsOnWeb reduceert dit aantal tot quasi nul, waardoor de boer van meer nachtrust kan genieten. Dit komt zijn efficiëntie natuurlijk ten goede.” – Kris Demets, oprichter CowsOnWeb

Pers

Investeer mee in

CowsOnWeb

CowsOnWeb is aan het groeien en om deze groei te ondersteunen is de onderneming op zoek naar bijkomende financiering. CowsOnWeb zoekt een bedrag van 30.000 euro.

CowsOnWeb wil deze extra financiële middelen voornamelijk gebruiken om het groeiverhaal beter naar buiten te brengen door in te zetten op marketing, bijvoorbeeld met de aanwezigheid op beurzen en de lancering van de nieuwe producten. Om de internationale plannen waar te maken wil CowsOnWeb ook extra personeel aanwerven. Deze versterking moet de nieuwe markten in kaart brengen en CowsOnWeb op de kaart zetten op deze markten.

Daarnaast wil Cows On Web ook verder inzetten op de ontwikkeling van haar producten. Er is dan ook extra geld nodig voor het productieklaar maken van de sensor die de tochtigheid en het herkauwen meet.

Investeer jij mee in dit sterk staaltje technologie dat de landbouwsector enorm vooruit kan helpen? Contacteer ons om een mogelijke investering te bespreken!

Updates

23/4/19

Informatienota CowsOnWeb

Veelgestelde vragen voor investeerders

Wat is de winwinlening?

De winwinlening is een achtergestelde lening met een looptijd van 8 jaar, waarbij Vlaamse ondernemingen tot 200.000 euro kunnen ontlenen bij Vlaamse particuliere investeerders. De interest is minimaal 0,875% en maximaal 1,75% en de investeerder ontvangt ook een jaarlijks belastingkrediet van 2,5%. Daarnaast heeft de investeerder recht op een waarborg van 30% op de verloren hoofdsom in geval van falen.

Hoeveel kost het voor mij om te investeren via WinWinner?

Investeren via WinWinner is voor de investeerder volledig gratis. De administratie- en begeleidingskosten voor het afsluiten van een investering liggen volledig bij de onderneming zelf.

Wat betekent de 30% waarborg bij de winwinlening?

Als de ondernemer het bedrag niet kan terugbetalen wegens een faillisement, onvermogen, vrijwillige of gedwongen ontbinding, kan je een schrapping van de lening vragen bij de overheid via de instantie PMV. Als de lening geschrapt wordt, kan het bedrag van de hoofdsom dat definitief verloren is gegaan voor 30% gerecupereerd worden door middel van een belastingkrediet.

Wanneer kan de waarborg van 30% opgevraagd worden?

Indien blijkt dat de onderneming waaraan je geleend hebt de winwinlening  niet meer zal kunnen terugbetalen, kan je een schrapping van de winwinlening aanvragen bij PMV. Investeerders zullen in hun aangifte personenbelasting het totaal verlies moeten opgeven om recht te hebben op de waarborg van 30%.

Moet ik belastingen betalen op het rendement dat ik ontvang op de lening?

Van de 1,75% interest die je van de onderneming ontvangt wordt zoals bij andere inkomsten van kapitalen en roerende goederen nog 30% roerende voorheffing afgehouden. Deze roerende voorheffing wordt door de onderneming betaald.

Kan ik zien hoe lang de campagne van een onderneming nog loopt?

Een WinWinner campagne staat gemiddeld 60 dagen online. In de informatienota van de onderneming kan je zien wat de start- en einddatum van de campagne is.

Kan ik ook vanuit Brussel, Wallonië of het buitenland investeren?

Nee, enkel particulieren die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn, kunnen investeren via de winwinlening.

Waarom investeren via WinWinner?

4,25% jaarlijks rendement
30% waarborg via de overheid
€0 kosten voor investeerder
Screening van dossiers
Administratieve ontzorging

Bekijk ook de campagne op

Ga naar Hello Crowd

Kom in contact met deze onderneming

Je hebt nog
00
dagen om te investeren
Of
bekijk de andere campagnesOp zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren
Sluiten

Contacteer deze onderneming en bespreek de investeringsmogelijkheden.

Bedankt, we hebben uw contactaanvraag succesvol ontvangen.

Oops! Something went wrong while submitting the form