Investeringsproject
Winwinlening
Antwerpen
Oud-Turnhout
Arbeidsveiligheid

Energief

Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken.

Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies. 

Energief

is op zoek naar een totaalbedrag van

40000

Je kan investeren vanaf €5.000 per lening. Vul het formulier hieronder in om vrijblijvend in contact te komen met de ondernemer.

reeds opgehaald

De investeringscampagne van

Energief

is afgelopen

Bekijk de andere campagnes

reeds opgehaald

Te laat!

Energief

vond haar ambassadeurs al.

Bekijk de andere campagnes

Investeringsvoorwaarden

Winwinlening

type lening

Jaarlijkse aflossing

terugbetaaltermijn

4,25%

jaarlijks bruto rendement

8 jaar

looptijd

30%

waarborg

€5.000

minimale investering

Veiligheid op het werk is essentieel. Werkgevers moeten volgens de Welzijnswet van 1996 dan ook de nodige risicoanalyses uitvoeren en maatregelen nemen om arbeidsongevallen te vermijden. Bij grote bedrijven zijn deze verplichtingen vaak goed gekend; er is meestal een preventiebeleid en er worden vaak speciale preventieadviseurs aangesteld om in orde te zijn met de wetgeving en om het preventiebeleid ook daadwerkelijk uit te voeren. Het aantal arbeidsongevallen bij grote bedrijven is dankzij de Welzijnswet dan ook afgenomen.

 

KMO’s zijn vaak minder vertrouwd met deze verplichtingen rond welzijn en veiligheid op het werk. Ze moeten zich bijvoorbeeld verplicht aansluiten bij een externe dienst die hen adviseert over het creëren van een veilige werkomgeving. Bedrijven die meer dan 20 werknemers in dienst hebben, moeten een preventieadviseur aanstellen. Vaak wordt dit afgeschoven op een van de werknemers door hem/haar een preventieopleiding te laten volgen en daarmee is voor de onderneming de kous af. Een goed uitgewerkt preventiebeleid blijft helaas maar al te vaak achterwege.

 

De voordelen van zo'n goed uitgewerkt preventiebeleid zijn nochtans niet te onderschatten; de werknemers lopen minder risico op een arbeidsongeval, waardoor de werkgever potentieel hoge kosten door afwezigheid van personeelsleden vermijdt. Bovendien hoef je je als ondernemer dan ook geen zorgen meer te maken over veiligheidsinspecties en eventuele boetes voor inbreuken op de Welzijnswet.

 

Om KMO’s te helpen bij het nakomen van hun verplichtingen rond preventie heeft Yves Peeters, die een stevige achtergrond heeft als preventieadviseur in de farmaceutische sector, het adviesbureau Energief opgericht.

 

“KMO’s bewust maken van en advies geven over hun verplichtingen rond welzijn en veiligheid op de werkvloer en deze adviezen vervolgens ook effectief uitvoeren zodat de KMO’s ten allen tijde in orde blijven met de wetgeving. Dat is de missie van Energief.” – Yves Peeters, oprichter Energief

Activiteit

Energief is een adviesbureau voor veiligheid en preventie voor KMO’s. Het bureau stelt een dynamisch risicobeheersysteem op voor haar klant. De nodige documenten worden aangepast aan het bedrijf en 4 keer per jaar brengt een adviseur van Energief een bezoek aan de klant voor een goede opvolging van het systeem en voor extra tips. Indien nodig biedt Energief nog meer preventieoplossingen op maat aan. Zo zijn de klanten steeds in orde bij een eventuele veiligheidsinspectie door een overheidsinstantie.

 

De risicoanalyses die Energief uitvoert kunnen zowel op het niveau van de volledige organisatie als op het niveau van bepaalde werknemersgroepen (bijvoorbeeld arbeiders die machines moeten bedienen) gebeuren. Om een stevig preventiebeleid op poten te zetten bekijken de adviseurs van Energief ook steeds het jaarplan om te zien of ze nog verbeteringen kunnen toevoegen. In het jaarverslag evalueren ze of de maatregelen effect hebben gehad en of ze eventueel nog bijgestuurd moeten worden.

Om de klanten een betrouwbare service te verlenen maakt Energief gebruik van een handige tool. Hiermee wordt de documentatie voor alle arbeidsmiddelen (machines, persoonlijke beschermingsmiddelen,…), personen (opleidingen, attesten,…), ruimtes (pictogrammen, vluchtwegen,…) en afdelingen (werven, productiesites, magazijnen,…) in kaart gebracht. De tool brengt Energief op de hoogte als er bijvoorbeeld een nieuw veiligheidsdocument moet opgesteld worden voor een bepaalde machine.

Team

Voorlopig bestaat het team van Energief uit 2 adviseurs die met veel enthousiasme en knowhow het preventiebeleid van KMO’s op punt willen zetten:

- Yves Peeters is de oprichter en zaakvoerder van Energief. Met zijn achtergrond in de chemie werkte hij enkele jaren als freelance veiligheidsadviseur bij farmaceutische bedrijven. Via zijn relaties bij studiebureaus en industriële bedrijven gaat hij op zoek naar nieuwe klanten.

- Dimitri François werkte eerst als bewakingsagent en vervolgens voor een bedrijf dat zich bezighoudt met brandpreventie. Op die manier schoolde hij zich geleidelijk aan bij tot algemeen preventieadviseur.

Klanten

Grote bedrijven hebben doorgaans al een zorgvuldig uitgewerkt preventiebeleid, maar ook zij kunnen Energief inschakelen om drukke piekmomenten te overbruggen en om projecten uit te werken. Daarnaast richt Energief zich voornamelijk op KMO’s. Daar ontbreekt namelijk vaak de kennis over preventiebeleid. Nochtans moeten ook deze kleine en middelgrote ondernemingen in orde zijn met de Welzijnswet want inbreuken kunnen tot boetes leiden.

In de farmaceutische sector gelden vanzelfsprekend heel strikte veiligheidsvoorschriften. Dankzij de jarenlange ervaring van zaakvoerder Yves in deze sector kunnen ook farmabedrijven rekenen op advies op maat van Energief. Zo zijn ze volledig in orde met de veiligheidsverplichtingen die de sector en de wetgeving hen opleggen.

Energief krijgt al heel wat aanvragen binnen van mogelijk nieuwe klanten, maar heeft helaas nog niet genoeg medewerkers. Daarom moet het bureau deze aanvragers voorlopig noodgedwongen doorsturen via haar netwerk. Het is dan ook de bedoeling om zo snel mogelijk bijkomende preventieadviseurs in dienst te nemen en bij te scholen om zelf deze klanten te bedienen.

Pers

Investeer mee in

Energief

Energief heeft groeiplannen en is daarvoor op zoek naar financiering. Concreet is het adviesbureau op zoek naar een bedrag van 40.000 euro om volgende doelstellingen te realiseren:

  • Verdere uitbreiding van de softwaretool die momenteel gebruikt wordt om het kluwen van regelgevingen op een eenvoudige, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier naar de klanten te brengen.
  • Het binnenhalen van de nodige certificaten om de aangeboden dienstverlening uit te breiden.
  • Aanwerving en opleiding van preventieadviseurs.

 

Wil jij meestappen in de missie van Energief om van elke KMO een veilige werkomgeving te maken? Word dan ambassadeur en investeer mee in het verhaal van deze ambitieuze onderneming!

Updates

23/4/19

Energief haalt al een kwart van het gezochte financieringsbedrag op

Na iets meer dan een maand online is het tijd voor een update voor de Energief-campagne! We zijn blij om te melden dat een kwart van de gezochte 40.000 euro ondertussen al gevonden werd bij 1 investeerder.

Zaakvoerder Yves Peeters is hoopvol voor het verdere verloop van de campagne: "25% van de Vlaamse kmo's is al veilig. Ik hoop dat er nog investeerders bijkomen zodat Energief de andere 75% ook veilig kan maken!"

Energief, het is het gevaar dat telt

23/4/19

Informatienota Energief

Veelgestelde vragen voor investeerders

Wat is de winwinlening?

De winwinlening is een achtergestelde lening met een looptijd van 8 jaar, waarbij Vlaamse ondernemingen tot 200.000 euro kunnen ontlenen bij Vlaamse particuliere investeerders. De interest is minimaal 0,875% en maximaal 1,75% en de investeerder ontvangt ook een jaarlijks belastingkrediet van 2,5%. Daarnaast heeft de investeerder recht op een waarborg van 30% op de verloren hoofdsom in geval van falen.

Hoeveel kost het voor mij om te investeren via WinWinner?

Investeren via WinWinner is voor de investeerder volledig gratis. De administratie- en begeleidingskosten voor het afsluiten van een investering liggen volledig bij de onderneming zelf.

Wat betekent de 30% waarborg bij de winwinlening?

Als de ondernemer het bedrag niet kan terugbetalen wegens een faillisement, onvermogen, vrijwillige of gedwongen ontbinding, kan je een schrapping van de lening vragen bij de overheid via de instantie PMV. Als de lening geschrapt wordt, kan het bedrag van de hoofdsom dat definitief verloren is gegaan voor 30% gerecupereerd worden door middel van een belastingkrediet.

Wanneer kan de waarborg van 30% opgevraagd worden?

Indien blijkt dat de onderneming waaraan je geleend hebt de winwinlening  niet meer zal kunnen terugbetalen, kan je een schrapping van de winwinlening aanvragen bij PMV. Investeerders zullen in hun aangifte personenbelasting het totaal verlies moeten opgeven om recht te hebben op de waarborg van 30%.

Moet ik belastingen betalen op het rendement dat ik ontvang op de lening?

Van de 0,875% tot 1,75% interest die je van de onderneming ontvangt wordt zoals bij andere inkomsten van kapitalen en roerende goederen nog 30% roerende voorheffing afgehouden. Deze roerende voorheffing wordt door de onderneming betaald.

Kan ik zien hoe lang de campagne van een onderneming nog loopt?

Een WinWinner campagne staat gemiddeld 60 dagen online. In de informatienota van de onderneming kan je zien wat de start- en einddatum van de campagne is.

Kan ik ook vanuit Brussel, Wallonië of het buitenland investeren?

Nee, enkel particulieren die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn, kunnen investeren via de winwinlening.

Waarom investeren via WinWinner?

4,25% jaarlijks rendement
30% waarborg via de overheid
€0 kosten voor investeerder
Screening van dossiers
Administratieve ontzorging

Bekijk ook de campagne op

Ga naar Hello Crowd

Kom in contact met deze onderneming

Je hebt nog
00
dagen om te investeren
Of
bekijk de andere campagnesOp zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren
Sluiten

Contacteer deze onderneming en bespreek de investeringsmogelijkheden.

Bedankt, we hebben uw contactaanvraag succesvol ontvangen.

Oops! Something went wrong while submitting the form