Floow

Putte
Mobiliteit
Het creëren van 'smooth mobility', dat is het doel van Floow. Deze onderneming neemt het mobiliteitsluik van bedrijven van A tot Z op zich en begeleidt hen bij al hun praktische, financiële en fiscale vragen bij het organiseren van een doordacht en duurzaam mobiliteitsbeleid. Ontdek hier hoe Floow de mobiliteitsknoop wil ontwarren en hoe jij kan investeren in deze ambitieuze missie.
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken.

Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies. 

Floow

is op zoek naar een totaalbedrag van

50000

Je kan investeren vanaf €5.000 per lening. Vul het formulier hieronder in om vrijblijvend in contact te komen met de ondernemer.

reeds opgehaald

De investeringscampagne van

Floow

is afgelopen

Bekijk de andere campagnes

reeds opgehaald

Te laat!

Floow

vond haar ambassadeurs al.

Bekijk de andere campagnes

Investeringsvoorwaarden

Winwinlening

type lening

Jaarlijkse aflossing

terugbetaaltermijn

4,5%

jaarlijks rendement

8 jaar

looptijd

30%

waarborg

€5.000

minimuminvestering

Lees het volledige investeringsvoorstel

Waarom Floow?

Klimaat en mobiliteit, het zijn vandaag hot topics. Iedereen wordt tegenwoordig wel uitgedaagd om na te denken over zijn/haar impact op het klimaat en de manieren waarop we deze impact kunnen inperken. De auto minder gebruiken is alvast één manier om het klimaat en onze wegen wat minder te belasten. In deze discussie wordt vaak naar bedrijven gekeken: bedrijfswagens vormen bijvoorbeeld een serieus deel van de klimaat- én mobiliteitsproblematiek.

Veel ondernemingen streven er dan ook naar om een slim mobiliteitsbeleid uit te werken, een beleid dat elke werknemer een efficiënte en duurzame manier om naar het werk te komen biedt. Deze ambitie vind je tegenwoordig in zowat elke onderneming, maar vaak weten bedrijven niet hoe ze zo'n beleid moeten uitwerken; ze snakken naar kennis rond mobiliteit, de klimaatsproblematiek en de fiscale aspecten van woon-werkverkeer.

Floow wil hierop een antwoord bieden: deze onderneming neemt het mobiliteitsluik van bedrijven op zich en werkt voor hen een mobiliteitsplan op maat uit.

"We stelden vast dat bedrijven zich wel bewust zijn van de nood aan een betere aanpak van hun mobiliteitsbeleid maar dat er te weinig concrete zaken beslist worden. Met Floow willen we hen ontzorgen." - Natalie Hendrickx, co-oprichtster Floow

Activiteit

Om een efficiënt mobiliteitsbeleid voor haar klanten uit te werken, moet Floow uiteraard eerst de bestaande situatie analyseren. Dit doet de onderneming door het woon-werkverkeer van een bedrijf in kaart te brengen aan de hand van een enquête bij de werknemers. Floow bekijkt ook het aantal parkeerplaatsen, fietsenstallingen, bus- en treinstations in de buurt van haar klanten om een globaal beeld te krijgen van de mobiliteitsmogelijkheden van de onderneming.

Woon-werkverkeer in Mechelen in 2017. Bron: Stad Mechelen

Floow biedt vervolgens een mobiliteitsoplossing op maat aan aan haar klanten, en dit steeds conform de wetgeving rond woon-werkverkeer.

Floow denkt er ook aan om te werken met een soort abonnementsformule. Dit zou betekenen dat Floow na het uitwerken van een mobiliteitsbeleid voor de klant het aanspreekpunt blijft voor vragen over het fiets- en wagenpark. Floow blijft de wetgeving rond woon-werkverkeer dan ook nauwgezet opvolgen zodat de onderneming bij wetswijzigingen haar klanten steeds goed geïnformeerd te woord kan staan.

Team

Natalie Hendrickx en haar man Maarten Heyens zijn de oprichters van Floow. Toen ze vaststelden dat bedrijven snakken naar een partij die hen kan helpen met de uitwerking van een slim mobiliteitsbeleid en hen kan bijstaan bij de bijhorende financiële en fiscale vragen, beslisten ze om Floow op te richten.

Binnen het team is Natalie verantwoordelijk voor de sales. Ze gaat op zoek naar nieuwe klanten en is ook het aanspreekpunt. Maarten focust zich met zijn technische kennis dan weer op het operationele. Hij bereidt de dossiers voor, verwerkt de resultaten van de enquêtes en voert de audits uit.

Natalie en Maarten dragen duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. Dit maken ze niet alleen duidelijk met de dienst die ze verlenen, maar ook met hun ambitie om deel uit te maken van het Charter Duurzaam Ondernemen van VOKA. Onder dit charter begeleiden deskundigen ondernemingen die zich inzetten voor duurzaamheid.

"Door deel uit te maken van het Charter Duurzaam Ondernemen willen we een label van kwaliteit en duurzaamheid op onze onderneming plakken. Dit label is niet alleen waardevol voor onze klanten, maar ook door de input die we zouden krijgen van de deskundigen om onze onderneming nog te verbeteren." - Natalie Hendrickx, co-oprichtster Floow

Klanten

Floow mikt voornamelijk op kmo's en grotere bedrijven. In eerste instantie is het van belang om hen duidelijk te maken dat er nood is aan slimmere mobiliteitsoplossingen:

"We merken dat de klimaat- en mobiliteitsvraagstukken echt leven, zeker bij grote bedrijven, die vaak een grote fleet hebben." - Maarten Heyens, co-oprichter Floow
Een uitbreiding van het fietsenpark kan een bedrijf al goed op weg helpen naar een beter mobiliteitsbeleid

Particulieren kunnen ook een beroep doen op de diensten van Floow. Ook voor hen is er namelijk vaak onduidelijkheid rond woon-werkverkeer: waarop hebben ze recht? Wat wordt terugbetaald en wat niet? Floow brengt hen op de hoogte en werkt voor hen een mobiliteitspakket uit.

Activiteit

Team

Klanten

Pers

Investeer mee in

Floow

Floow is een ambitieuze onderneming met groeiplannen. Daarom gaat Floow op zoek naar financiering voor een bedrag van 50.000 euro via winwinleningen. Met de bijkomende financiering wil de onderneming verschillende doelstellingen realiseren:

  • het huren van een kantoorruimte in Mechelen in een community met andere jonge ondernemers die elkaar ondersteunen en adviseren in het ondernemerschap.
  • switchen naar duurzame mobiliteit binnen Floow.
  • het optimaliseren van het marketingverhaal. Hiervoor wil Floow een extern bureau inschakelen, onder meer voor advies, de sales pitch en communicatie op sociale media. Op die manier wil Floow voortdurend blijven groeien en toekomstgericht denken.
  • opleidingen (verkeersdeskundige, mobiliteitscoördinator, fleet manager...) volgen om de dienstverlening te verbeteren, up-to-date te houden en uit te breiden.
  • het aankopen van de nodige software en kantoormateriaal.
  • het binnenhalen van een kmo-portefeuille en het Charter Duurzaam Ondernemen van VOKA. Met deze kwaliteitslabels wil Floow haar verhaal nog meer onderbouwen.
Investeer jij mee in deze onderneming die de mobiliteitsknoop mee wil helpen ontwarren? Klik op de knop 'Ik heb interesse' voor meer info over de investeringsmogelijkheden!

Updates

23/4/19

Informatienota Floow

Veelgestelde vragen voor investeerders

Wat is de winwinlening?

De winwinlening is een achtergestelde lening met een looptijd van 8 jaar, waarbij Vlaamse ondernemingen tot 200.000 euro kunnen ontlenen bij Vlaamse particuliere investeerders. De interest is minimaal 1% en maximaal 2% en de investeerder ontvangt ook een jaarlijks belastingkrediet van 2,5%. Daarnaast heeft de investeerder recht op een waarborg van 30% op de verloren hoofdsom in geval van falen.

Hoeveel kost het voor mij om te investeren via WinWinner?

Investeren via WinWinner is voor de investeerder volledig gratis. De administratie- en begeleidingskosten voor het afsluiten van een investering liggen volledig bij de onderneming zelf.

Wat betekent de 30% waarborg bij de winwinlening?

Als de ondernemer het bedrag niet kan terugbetalen wegens een faillisement, onvermogen, vrijwillige of gedwongen ontbinding, kan je een schrapping van de lening vragen bij de overheid via de instantie PMV. Als de lening geschrapt wordt, kan het bedrag van de hoofdsom dat definitief verloren is gegaan voor 30% gerecupereerd worden door middel van een belastingkrediet.

Wanneer kan de waarborg van 30% opgevraagd worden?

Indien blijkt dat de onderneming waaraan je geleend hebt de winwinlening  niet meer zal kunnen terugbetalen, kan je een schrapping van de winwinlening aanvragen bij PMV. Investeerders zullen in hun aangifte personenbelasting het totaal verlies moeten opgeven om recht te hebben op de waarborg van 30%.

Moet ik belastingen betalen op het rendement dat ik ontvang op de lening?

Van de 2% interest die je van de onderneming ontvangt wordt zoals bij andere inkomsten van kapitalen en roerende goederen nog 30% roerende voorheffing afgehouden. Deze roerende voorheffing wordt door de onderneming betaald. Bij een interest van 2% ontvang je dus uiteindelijk 1,4% netto interest. Het totale nettorendement inclusief 2,5% belastingkrediet is dus 3,9%.

Kan ik zien hoe lang de campagne van een onderneming nog loopt?

Een WinWinner campagne staat gemiddeld 60 dagen online. In de informatienota van de onderneming kan je zien wat de start- en einddatum van de campagne is.

Kan ik ook vanuit Brussel, Wallonië of het buitenland investeren?

Nee, enkel particulieren die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn, kunnen investeren via de winwinlening.

Waarom investeren via WinWinner?

4,5% jaarlijks rendement
30% waarborg via de overheid
€0 kosten voor investeerder
Screening van dossiers
Administratieve ontzorging

Bekijk ook de campagne op

Ga naar Hello Crowd

Kom in contact met deze onderneming

Je hebt nog
00
dagen om te investeren
Of
bekijk de andere campagnesOp zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren

Zoek je financiering?

Schrijf je vrijblijvend in

Wil je investeren?

Bekijk de bedrijvenlijst
Sluiten

Contacteer deze onderneming en bespreek de investeringsmogelijkheden.

Bedankt, we hebben uw contactaanvraag succesvol ontvangen.

Oops! Something went wrong while submitting the form