Investeringsproject
Winwinlening
Oost-Vlaanderen
Gent
Opleidingsbeheer

Promatis

Fabio De Bock en Brecht Devriese richtten in 2012 het opleidingscentrum SIOS op maar stelden vast dat opleiders en opleidingsorganisaties ook nood hadden aan een manier om hun opleidingen beter te beheren en te structureren. Daarom richtten Fabio en Brecht de nieuwe business unit Promatis op. Met Promatis verdelen ze Coachview, een tool waarmee een eenvoudig en efficiënt beheer van opleidingen mogelijk wordt. Profel en hogeschool Odisee zijn twee namen die het klantenlijstje sieren. Onder meer om te investeren in personeel en marketingondersteuning is Promatis op zoek naar €100.000 via winwinleningen. Ontdek hier hoe jij kan investeren in een onderneming die inzet op levenslang leren en kennisborging!
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken.

Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies. 

Promatis

is op zoek naar een totaalbedrag van

100000

Je kan investeren vanaf €5.000 per lening. Vul het formulier hieronder in om vrijblijvend in contact te komen met de ondernemer.

€27.000

reeds opgehaald

De investeringscampagne van

Promatis

is afgelopen

Bekijk de andere campagnes

€27.000

reeds opgehaald

Te laat!

Promatis

vond haar ambassadeurs al.

Bekijk de andere campagnes

Investeringsvoorwaarden

Winwinlening

type lening

Jaarlijkse aflossing

terugbetaaltermijn

4,25%

jaarlijks bruto rendement

8 jaar

looptijd

30%

waarborg

€5.000

minimale investering

In een notendop

- Onderneming die de opleidingsbeheersoftware Coachview verdeelt
- Met Coachview kunnen opleiders en opleidingsorganisaties hun aanbod beter beheren en structureren
- Onder meer Profel en Odisee op de klantenlijst
- Oprichters Fabio De Bock en Brecht Devriese richtten eerder het opleidingscentrum SIOS op en hebben ruime ervaring in de HR-sector
- Op zoek naar €100.000 aan winwinleningen voor investeringen in personeel, marketingondersteuning en digitale tools en apps

Waarom Promatis?

Levenslang leren is veel meer dan een trend; het is een must om je als individu of organisatie competitief te wapenen voor de toekomst. Daarom richtten Fabio De Bock en Brecht Devriese in 2012 het opleidingscentrum SIOS op. Daar bieden ze opleidingen aan die voornamelijk te maken hebben met veiligheid en welzijn.

Enkele jaren later stelden Fabio en Brecht vast dat ze een beheersysteem nodig hadden voor de administratie rond hun opleidingsaanbod. Hierdoor kwamen ze terecht bij Innophase, een Nederlands softwarebedrijf dat Coachview ontwikkelde. Coachview is een tool voor opleidingsorganisaties waarmee een eenvoudig en efficiënt beheer van opleidingen mogelijk wordt.

Gezien het succes van Coachview in Nederland wilden Brecht en Fabio het gezicht worden van Coachview in België. Daarom beslisten ze om een aparte business unit op te richten: Promatis was een feit!

Activiteit

Promatis is een expertisecentrum voor opleidingsbeheer dat opleidingsorganisaties ondersteunt door middel van administratie, advies en software.

"We startten Promatis vanuit een behoefte die we bij SIOS en op de markt vaststelden; opleiders willen hun opleidingen veel gestructureerder aanpakken." - Brecht Devriese, co-oprichter Promatis
"Binnen 1 jaar 2.000 inschrijvingen automatisch verwerkt en 18.000 handelingen geautomatiseerd." - Eefke Stagge, Slachtofferhulp

Promatis is als exclusief verdeler van Coachview in België verantwoordelijk voor de verkoop, technische implementatie en opleiding om met de tool te werken. Vanuit de implementaties van Coachview merkte Promatis ook een groeiende vraag naar support op vlak van administratie en advies. Daarom biedt de onderneming haar klanten ook de nodige ondersteuning in hun dagelijkse werking.

"Promatis wil een voorsprong nemen: de evolutie op de arbeidsmarkt is dat levenslang leren en kennisborging cruciaal worden. Met SIOS bieden we al een pak opleidingen aan en met Coachview vergemakkelijken we ook alle aspecten van opleidingsbeheer en -borging." - Fabio De Bock, co-oprichter Promatis

Team

Fabio De Bock en Brecht Devriese zijn de oprichters van SIOS en Promatis. Ze leerden elkaar kennen toen ze samen bij chemiebedrijf Domo werkten. Daarna ging Brecht aan de slag in de uitzendsector en leidde zelfs enkele kantoren van Konvert. Fabio heeft een HR-achtergrond (selectie en recruitment, assessment,...) en werkte als werknemer en als consultant. Hij werkte onder meer voor De Witte & Morel (het huidige Hudson), Sara Lee en Bekaert.

Toen hun professionele paden elkaar weer kruisten, beslisten Fabio en Brecht om samen SIOS op te richten. Met hun onderneming wilden ze opleidingen bieden om in te spelen op de nood aan levenslang leren op de werkvloer. Promatis werd in 2015 opgericht en werd een cruciale aanvulling voor de opleidingen; met Promatis, het expertisecentrum in opleidingsbeheer met de tool Coachview als uithangbord, willen Brecht en Fabio opleiders en binnenkort ook Vlaamse kmo's ontzorgen.

Brecht neemt voornamelijk de business development voor Promatis voor zijn rekening, terwijl Fabio zich vooral toelegt op het interne management en het uitwerken van de structuur van de onderneming.

Het volledige team van SIOS en Promatis bestaat uit 8 mensen. Het team bestaat onder meer uit instructeurs, een manager en een administratief profiel.

Promatis was ook aanwezig op Nextview, de tweejaarlijkse bijeenkomst van Coachview-gebruikers

Klanten

De klanten van Promatis zijn bedrijven, opleidingsverstrekkers en alle organisaties die bezig zijn met permanente vorming.

"Met Promatis willen we de lijm zijn tussen opleidingsorganisaties en bedrijven." - Brecht Devriese, co-oprichter Promatis
"De voordelen voor de gebruikers van Coachview zijn talrijk: ze kunnen al hun opleidingen erin integreren, kunnen ze veel efficiënter beheren en besparen dus tijd. Zo kunnen ze zich focussen op hun core business." - Fabio De Bock, co-oprichter Promatis

In Nederland, waar Coachview oorspronkelijk werd ontwikkeld door Innophase, heeft de tool ondertussen al zo'n 160 klanten. Promatis heeft intussen al 10 à 12 klanten kunnen verwerven in België, waaronder Profel en hogeschool Odisee.

"Naast dat we vele uren besparen, zet ik Coachview ook eenvoudig in als datatool voor marketing." - Yvette Hillenaar, Business Unit Manager Pink Elephant    

Activiteit

Team

Klanten

Pers

Investeer mee in

Promatis

Promatis wil verder groeien in haar rol als expertisecentrum in opleidingsbeheer. Om deze groei verder te zetten is de onderneming op zoek naar financiering. Concreet zoekt de onderneming 100.000 euro via winwinleningen.

Met de bijkomende financiële middelen wil Promatis voornamelijk investeren in bijkomend personeel om de groei te kunnen bestendigen. Bij de eerstkomende aanwervingen wordt gefocust op het aantrekken van een digital marketeer en een backoffice-medewerker. Daarnaast wil Promatis ook investeren in marketingondersteuning (support en tools). Ten slotte zal de op te halen financiering ook gebruikt worden voor bijkomende ontwikkeling van digitale tools en apps ter ondersteuning van de klanten van Promatis.

Investeer jij mee in een onderneming die opleiders structuur wil bieden en op die manier inspeelt op de trend van het levenslang leren? Neem dan snel contact op om jouw investering te bespreken!

Updates

5/12/19

Aanvulling informatienota Promatis

7/10/19

Informatienota Promatis

Veelgestelde vragen voor investeerders

Wat is de winwinlening?

De winwinlening is een achtergestelde lening met een looptijd van 8 jaar, waarbij Vlaamse ondernemingen tot 200.000 euro kunnen ontlenen bij Vlaamse particuliere investeerders. De interest is minimaal 1% en maximaal 2% en de investeerder ontvangt ook een jaarlijks belastingkrediet van 2,5%. Daarnaast heeft de investeerder recht op een waarborg van 30% op de verloren hoofdsom in geval van falen.

Hoeveel kost het voor mij om te investeren via WinWinner?

Investeren via WinWinner is voor de investeerder volledig gratis. De administratie- en begeleidingskosten voor het afsluiten van een investering liggen volledig bij de onderneming zelf.

Wat betekent de 30% waarborg bij de winwinlening?

Als de ondernemer het bedrag niet kan terugbetalen wegens een faillisement, onvermogen, vrijwillige of gedwongen ontbinding, kan je een schrapping van de lening vragen bij de overheid via de instantie PMV. Als de lening geschrapt wordt, kan het bedrag van de hoofdsom dat definitief verloren is gegaan voor 30% gerecupereerd worden door middel van een belastingkrediet.

Wanneer kan de waarborg van 30% opgevraagd worden?

Indien blijkt dat de onderneming waaraan je geleend hebt de winwinlening  niet meer zal kunnen terugbetalen, kan je een schrapping van de winwinlening aanvragen bij PMV. Investeerders zullen in hun aangifte personenbelasting het totaal verlies moeten opgeven om recht te hebben op de waarborg van 30%.

Moet ik belastingen betalen op het rendement dat ik ontvang op de lening?

Van de 2% interest die je van de onderneming ontvangt wordt zoals bij andere inkomsten van kapitalen en roerende goederen nog 30% roerende voorheffing afgehouden. Deze roerende voorheffing wordt door de onderneming betaald. Bij een interest van 2% ontvang je dus uiteindelijk 1,4% netto interest. Het totale nettorendement inclusief 2,5% belastingkrediet is dus 3,9%.

Kan ik zien hoe lang de campagne van een onderneming nog loopt?

Een WinWinner campagne staat gemiddeld 60 dagen online. In de informatienota van de onderneming kan je zien wat de start- en einddatum van de campagne is.

Kan ik ook vanuit Brussel, Wallonië of het buitenland investeren?

Nee, enkel particulieren die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn, kunnen investeren via de winwinlening.

Waarom investeren via WinWinner?

4,25% jaarlijks rendement
30% waarborg via de overheid
€0 kosten voor investeerder
Screening van dossiers
Administratieve ontzorging

Bekijk ook de campagne op

Ga naar Hello Crowd

Kom in contact met deze onderneming

Je hebt nog
00
dagen om te investeren
Of
bekijk de andere campagnesOp zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren
Sluiten

Contacteer deze onderneming en bespreek de investeringsmogelijkheden.

Bedankt, we hebben uw contactaanvraag succesvol ontvangen.

Oops! Something went wrong while submitting the form