Investeringsproject
Winwinlening
Oost-Vlaanderen
Gent
Bouw

Soiltek

Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken.

Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies. 

Soiltek

is op zoek naar een totaalbedrag van

95000

Je kan investeren vanaf €5.000 per lening. Vul het formulier hieronder in om vrijblijvend in contact te komen met de ondernemer.

reeds opgehaald

De investeringscampagne van

Soiltek

is afgelopen

Bekijk de andere campagnes

reeds opgehaald

Te laat!

Soiltek

vond haar ambassadeurs al.

Bekijk de andere campagnes

Investeringsvoorwaarden

Winwinlening

type lening

Jaarlijkse aflossing

terugbetaaltermijn

4,25%

jaarlijks bruto rendement

8 jaar

looptijd

30%

waarborg

€5.000

minimale investering

Waarom Soiltek?

Bouwen en bijbouwen is dagelijkse kost. In elke straat is er wel iemand die de bouw overweegt van een tuinhuis, een carport of een terras. Deze bouwwerken gaan steeds gepaard met dezelfde uitdagingen.

Kan men een vergunning krijgen voor het gebruik van beton als fundering? Als de vergunning er is, wie zal dan al het zware werk op zich nemen? Doen we het zelf of spreken we een aannemer van betonwerken aan? Als de werken van start gaan verschijnen er vaak grote machines, moeten er graafwerken worden verricht en moet de afgegraven grond afgevoerd worden. Moet er een container worden geplaatst en moet al het puin langs de voordeur, door de woning, naar buiten? Binnen de kortste keren verandert de tuin in een al dan niet chaotische bouwwerf en de woning in een werfdoorgang.

Schroefpalen als fundering zonder beton

Maar er bestaat een doeltreffende oplossing! Quasi alle voornoemde problemen zijn eenvoudig te vermijden door het gebruik van schroefpalen als fundering zonder beton. Dit is een volwaardig en ecologisch alternatief voor betonfunderingen. Deze funderingstechniek zonder beton is niet alleen sneller, simpeler en efficiënter, maar vaak ook een stuk minder duur dan de traditionele funderingstechnieken.

Staalharde funderingen zonder beton: snel – ecologisch – duurzaam 

Activiteit

Hoe werkt het?

Soiltek bvba importeert, verdeelt en plaatst schroefpalen als alternatief voor betonfunderingen. De stalen funderingen zijn toepasbaar als fundering onder een zeer breed gamma van uiteenlopende bouwprojecten. Schroefpalen worden vaak toegepast onder luxueuze terrassen langs de Leie, onder carports en tuinhuizen, onder kleine en grote zonnepaneelinstallaties op open en zelfs hellende terreinen, onder grote kunstwerken in parken en op pleinen, en zelfs onder nieuw te bouwen houtskeletwoningen.

 

Waarom zijn stalen schroefpalen zo praktisch?

Het plaatsen van schroefpalen heeft quasi geen impact op de omgeving. We kunnen schroefpalen dan ook gemakkelijk weer verwijderen door ze uit de grond te schroeven. De machines waarmee Soiltek ze plaatst zijn klein en veroorzaken weinig of geen hinder. De schroefpaaltechniek wordt dus terecht aangeduid als een ecologische funderingstechniek.

Schroefpalen worden vaak gebruikt op de moeilijkst toegankelijke plekken. Een tuinhuis bouwen midden in een bos of in een eerder beperkte achtertuin van een rijwoning houdt op die manier weinig uitdagingen in. Als een persoon op de plek kan geraken, kunnen ook de benodigde machines en de schroefpalen er naartoe gebracht worden.

Voor het plaatsen van schroefpalen zijn er slechts in uitzonderlijke situaties graafwerken en grondverzet nodig. Er wordt geen enkele vorm van restafval gecreëerd en de tuin of het terrein verandert niet in een bouwwerf tijdens of na de voltooiing van de funderingswerken.

Als je voor een betonfundering kiest moet je steeds tot drie weken wachten voor je met de bouwwerken kunt starten. Bij schroefpalen daarentegen kun je aansluitend op de plaatsing ervan starten met het bouwen van de constructie. Is de plaatsing van de schroefpalen voltooid tegen de middag? In de namiddag kun je beginnen met het opbouwen van het terras. Tegen ’s avonds kan er op het terras al genoten worden van een heerlijk glaasje wijn in het gezelschap van vrienden en familie.

Soiltek heeft jarenlange ervaring in grondmechanica en funderingstechnieken. Vooraleer er schroefpalen worden geplaatst helpt een eigen studie- en adviesdienst bij het bepalen van het juiste type schroefpaal. De schroefpaaldimensies worden juist afgestemd op de constructie die erop komt te staan en de grondsoort. Samen met de klant gaat Soiltek ook na of er in de grond al dan niet boomwortels, leidingen, buizen of puin aanwezig zijn die het plaatsen van schroefpalen zouden kunnen bemoeilijken.

Team

Team

Patrick Haeck - Zaakvoerder

Patrick heeft twintig jaar ervaring als geotechnieker en aannemer van funderingsherstelwerken. Hij was betrokken bij tal van verzakte woningen die onder zijn leiding weer werden rechtgezet. Hij is de voormalige licentiehouder van de Uretek injectietechniek in België en GH Luxemburg. Met behulp van precisie-PU-injecties werd de bodem waar nodig verstevigd en werden verzakte betonvloeren, machines in de staalindustrie, spoorwegovergangen, eengezinswoningen en kleine appartementsgebouwen teruggebracht naar hun oorspronkelijke niveau.  

In juni 2017 ondertekenden Patrick en Paalupiste Oy uit Finland een exclusiviteitscontract voor Soiltek bvba. Dit exclusiviteitscontract betreft de import, distributie, plaatsing en het geven van de nodige opleidingen bij het plaatsen van Paalupiste schroefpalen in de Benelux. In dit contract werd ruimte gelaten om ook andere schroefpaaltechnieken te gebruiken en aan te bevelen. Soiltek is hiermee dan ook het aanspreekpunt voor alles wat met schroefpalen te maken heeft in zowel België, G.H. Luxemburg als Nederland.

Het Soiltek-team

Matthias Wauters – Assistent-zaakvoerder en projectmanager

Matthias is de assistent-zaakvoerder en projectmanager met een gedegen kennis van en ervaring in de schrijnwerkerij en het bedienen van hydraulische machines. Intussen heeft ook hij al meer dan vier jaar ervaring als geotechnieker in funderingsherstel. Het objectief van Matthias is om op termijn de rol van zijn schoonvader Patrick binnen het bedrijf over te nemen.

 

Deborah Cerrens - Administratief onthaal en planning

Deborah is een leergierige en uiterst efficiënte administratieve hulp voor dit groeiende bedrijf.  Zij staat in voor het onthaal van klanten en leveranciers, regelt de planning van Soiltek, en maakt ook de offertes voor de kleinere projecten. Deborah wordt momenteel opgeleid om ook de offertes voor grotere projecten te kunnen samenstellen en opvolgen. Deborah heeft meer dan vijftien jaar werkervaring in de juridische klachtenbehandeling en is perfect drietalig.

Klanten

Klanten

Soiltek richt zich op creatieve klanten die willen investeren in een extra decoratieve of renoverende toets aan hun woning. Zulke klanten zijn zich er van bewust dat hier vaak heel wat komt bij kijken. Soiltek bvba helpt zijn klanten om dit creatieve denkproces te vereenvoudigen en de realisatie ervan efficiënt te laten lopen.

In één jaar tijd kon Soiltek al een indrukwekkend aantal bouwprojecten waarmaken. Het realiseerde onder andere al terrassen en aanlegsteigers langs de pittoreske oude Leie en andere rivieren, bouwde funderingen voor terrassen in bossen en midden in de velden, plaatse schroefpalen als extra fundering onder boomhutten en strandpaviljoenen, heeft een terugkerende samenwerking met enthousiaste houtskeletbouwers van eengezinswoningen en verzorgde ook de funderingen onder de imposante kunstwerken van de laatstejaarsstudenten van de architectenschool en die te bezichtigen zijn in het Molenvijverpark te Genk. In Hechtel-Eksel wist het een project te pakken te krijgen waar maar liefst 453 palen werden geschroefd. 

Soiltek is er trots op dat het de funderingen mag leveren en plaatsen voor het project van de provincie Limburg genaamd “Fietsen Door de Bomen”. Het betreft een gigantische spiraalvormige fietsweg die twaalf meter omhoogloopt tussen de bomen. Het geheel rust op een metalen constructie die gefundeerd zal worden op grote schroefpalen van Soiltek. Het fietstoerisme zal hierdoor in de gelegenheid zijn om helemaal naar boven te fietsen, ‘door de bomen’, en vervolgens terug naar beneden.

Fietsen Door de Bomen

Soiltek plaatste op één jaar tijd al meer dan duizend schroefpalen en ziet dat aantal quasi dagelijks oplopen. “Fietsen door de bomen” moet nog gerealiseerd worden en de volgende opdracht dient zich al aan. Het betreft de bouw van een woongemeenschap van circa 20 à 24 eengezinswoningen op schroefpalen op het eiland Walcheren. De prijsofferte hiervoor werd op de dag van de aanvraag aan de potentiële klant verstuurd en op diezelfde dag op groot enthousiasme van de klant onthaald. Soiltek ziet de toekomst met een groeiende begeestering tegemoet.

Pers

Investeer mee in

Soiltek

Om zijn groeiplannen te realiseren is Soiltek op zoek naar bijkomende financiering van 95.000 euro. Met deze investering worden verschillende doelstellingen beoogd.

De vraag naar schroefpalen is op dit ogenblik groter dan wat Soiltek momenteel kan opvolgen en voorfinancieren. Om het groeiend aantal aanvragen van potentiële klanten zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden en opvolgen is er ook nood aan versterking van het team. Om het grotere kaliber schroefpalen te kunnen plaatsen, zoals die onder een houtskeletwoning of onder “Fietsen door de Bomen”, huurt Soiltek momenteel machines. Omdat er heel wat indicatoren zijn dat de vraag naar dit grotere kaliber schroefpalen alleen maar zal toenemen, wil Soiltek bvba investeren in de aankoop van het hiervoor benodigde materieel

Heb jij interesse om te investeren in de groei van deze bloeiende onderneming en het op de voet te volgen? Het team van Soiltek stelt graag zijn groeiplannen voor aan jou, eventueel gepaard met de nodige demonstraties.

Updates

De ondernemer heeft nog geen updates over deze campagne geplaatst. 
Kom binnenkort nog eens kijken!

Veelgestelde vragen voor investeerders

Wat is de winwinlening?

De winwinlening is een achtergestelde lening met een looptijd van 8 jaar, waarbij Vlaamse ondernemingen tot 200.000 euro kunnen ontlenen bij Vlaamse particuliere investeerders. De interest is minimaal 0,875% en maximaal 1,75% en de investeerder ontvangt ook een jaarlijks belastingkrediet van 2,5%. Daarnaast heeft de investeerder recht op een waarborg van 30% op de verloren hoofdsom in geval van falen.

Hoeveel kost het voor mij om te investeren via WinWinner?

Investeren via WinWinner is voor de investeerder volledig gratis. De administratie- en begeleidingskosten voor het afsluiten van een investering liggen volledig bij de onderneming zelf.

Wat betekent de 30% waarborg bij de winwinlening?

Als de ondernemer het bedrag niet kan terugbetalen wegens een faillisement, onvermogen, vrijwillige of gedwongen ontbinding, kan je een schrapping van de lening vragen bij de overheid via de instantie PMV. Als de lening geschrapt wordt, kan het bedrag van de hoofdsom dat definitief verloren is gegaan voor 30% gerecupereerd worden door middel van een belastingkrediet.

Wanneer kan de waarborg van 30% opgevraagd worden?

Indien blijkt dat de onderneming waaraan je geleend hebt de winwinlening  niet meer zal kunnen terugbetalen, kan je een schrapping van de winwinlening aanvragen bij PMV. Investeerders zullen in hun aangifte personenbelasting het totaal verlies moeten opgeven om recht te hebben op de waarborg van 30%.

Moet ik belastingen betalen op het rendement dat ik ontvang op de lening?

Van de 1,75% interest die je van de onderneming ontvangt wordt zoals bij andere inkomsten van kapitalen en roerende goederen nog 30% roerende voorheffing afgehouden. Deze roerende voorheffing wordt door de onderneming betaald.

Kan ik zien hoe lang de campagne van een onderneming nog loopt?

Een WinWinner campagne staat gemiddeld 60 dagen online. In de informatienota van de onderneming kan je zien wat de start- en einddatum van de campagne is.

Kan ik ook vanuit Brussel, Wallonië of het buitenland investeren?

Nee, enkel particulieren die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn, kunnen investeren via de winwinlening.

Waarom investeren via WinWinner?

4,25% jaarlijks rendement
30% waarborg via de overheid
€0 kosten voor investeerder
Screening van dossiers
Administratieve ontzorging

Bekijk ook de campagne op

Ga naar Hello Crowd

Kom in contact met deze onderneming

Je hebt nog
00
dagen om te investeren
Of
bekijk de andere campagnesOp zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren
Sluiten

Contacteer deze onderneming en bespreek de investeringsmogelijkheden.

Bedankt, we hebben uw contactaanvraag succesvol ontvangen.

Oops! Something went wrong while submitting the form