Sluiten

Contacteer deze onderneming en bespreek de investeringsmogelijkheden.

Bedankt, we hebben uw contactaanvraag succesvol ontvangen.

Oops! Something went wrong while submitting the form

Values Media

St Pieters Leeuw
Media
Completed

Investeringsbehoefte

90000Contacteer deze onderneming

Gescreend door Senior Consultant Vlaanderen

Meer informatie over Senior Consultants Vlaanderen

Contactgegevens

Pitch

ValuesTV, het nieuwe medianetwerk voor non-profit in Vlaanderen gaat in het voorjaar van 2017 van start. Een TV-zender waar non-profits hun verhaal kunnen verspreiden aan een breed publiek. Gekoppeld aan een online magazine, streamingportal en crowdfundingportal moet ValuesTV in 3 jaar uitgroeien tot een economisch ecosysteem dat non-profits samenbrengt met hun (nieuw) publiek en dat door een gedeelde financiële inspanning van de non-profits in stand gehouden kan worden.

 

Values Media biedt non-profits een antwoord op hun stijgende behoefte aan professionele en betaalbare dienstverlening op het gebied van marketing, communicatie en business development. Met de start van ValuesTV bieden we hen een eigen betaalbaar medianetwerk dat hen toelaat te investeren in hun naambekendheid bij een bereikbaar publiek. Het Non Profit Marketing Instituut wordt dé mentor en helpende hand voor de non-profit manager met een online kennisbank, een advieslijn en diensten in regie. Allemaal op maat van de non-profits, zowel inhoudelijk als budgettair.

Product/Dienst

Values Media omvat 4 business lines gericht op non-profit:

 • ValuesTV, het medianetwerk bestaande uit een TV-zender, radiozender, online magazine, streamingportaal en crowdfundingportaal
 • Non Profit Marketing Instituut, bestaande uit een online kennisdatabank, een advieslijn, diensten in regie en opleidingen en events.
 • Advertising, affichecampagne op 2m² en 1m² panelen in heel België
 • Mediaproductie, productie van professionele en betaalbare videocontent

Team

Oprichter Johan Vencken en Johan De Neef startten met Values Media bvba als antwoord op de groeiende nood aan professioneel en betaalbaar marketingadvies voor non-profit in Vlaanderen.

 • Johan Vencken (CEO): meer dan 15 jaar ervaring in media en marketing, 25 jaar ervaring in non-profitmanagement en -marketing.
 • Johan De Neef (CFO): meer dan 18 ervaring in advertising en sinds 15 rechterhand van Johan Vencken in non-profitactiviteiten.

Het management wordt versterkt door een voltijds sales manager en een team van meer dan 20 ervaren freelancers/partners die hun kennis en skills ten dienste willen stellen aan non-profits in België.

Markt

 • Values Media heeft een zeer unieke positie in de markt als enige media en marketingbedrijf dat zich 100% richt op de non-profit markt.
 • Met samen meer dan 20 jaar ervaring in non-profit management en marketing van de oprichters is Values Media geen 'leverancier' maar een partner die langszij komt en echt vanuit eigen ervaring kan spreken en adviseren. Dit is uniek in België.
 • Dankzij een breed en gespecialiseerd team non-profitexperts kan Values Media bovendien professioneel advies op maat bieden in alle non-profitsectoren. En dit aan betaalbare tarieven vanwege de lage overhead en de inspanning die alle freelancers doen qua prijszetting.
 • Het Non Profit Marketing Instituut en het medianetwerk ValuesTV hebben geen gelijke in België.
 • Values Media slaat via ValuesTV een brug tussen alle non-profits en bouwt een ecosysteem uit dat binnen 3 jaar door de sector zelf gedragen kan worden.
 • Values Media slaat via ValuesTV en het Non Profit Marketing Instituut een unieke brug tussen profit en non-profit en leert de non-profit ondernemen zonder de intrinsieke waarde van de organisaties te verloochenen.

Financieringsbehoefte

De totale financieringsbehoefte van Values Media bedraagt€ 350.000.

Dit is het bedrag nodig om 1 jaar ValuesTV te exploiteren zonder € 1 exploitatie-inkomsten.

Omdat Values Media vandaag al actief is en reeds een financieel gezonde exploitatie heeft op het vlak van consultancy en advertising kan dit teruggebracht worden naar € 250.000:

 • € 90.000,00 via de winwinlening & tax shelter om de staffing van het management uit te breiden met een business developper/productmanager en een sales & marketing assistent.
 • € 150.000,00 via zender- en/of programmasponsoring op ValuesTV.
 • € 10.000,00 via crowdfunding bij de non-profit organisaties zelf en bij particulieren.

De resterende € 100.000 wordt gerealiseerd via exploitatie van de afficheagentwerken en de consultancydiensten van Values Media.

In de pers

Beschrijving

Meer ondernemingen ontdekken