Investeringsproject
Winwinlening
Oost-Vlaanderen
Gent
IT

Zero Friction

De 3 founders van Zero Friction, met opgeteld meer dan 25 jaar IT-ervaring in de energiesector, stelden vast dat de bestaande softwarepakketten voor het in kaart brengen van het verbruik van individuele afnemers op collectieve warmteoplossingen niet voldeden aan de eisen van de markt. Daarom ontwikkelde Zero Friction zelf software die gebouwbeheerders en warmteleveranciers in staat stelt om het verbruik van individuele afnemers bij collectieve warmteoplossingen te meten en te factureren. Ontdek hier hoe jij kan investeren in een onderneming die de switch naar collectieve warmteoplossingen mee mogelijk wil maken!
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken.

Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies. 

Zero Friction

is op zoek naar een totaalbedrag van

100000

Je kan investeren vanaf €5.000 per lening. Vul het formulier hieronder in om vrijblijvend in contact te komen met de ondernemer.

€5.000

reeds opgehaald

De investeringscampagne van

Zero Friction

is afgelopen

Bekijk de andere campagnes

€5.000

reeds opgehaald

Te laat!

Zero Friction

vond haar ambassadeurs al.

Bekijk de andere campagnes

Investeringsvoorwaarden

Winwinlening

type lening

Jaarlijkse aflossing

terugbetaaltermijn

4,25%

jaarlijks bruto rendement

8 jaar

looptijd

30%

waarborg

€5.000

minimale investering

In een notendop

- software voor verbruiksmeting en facturatie bij collectieve warmteoplossingen
- opgericht in oktober 2018, lancering minimum viable product in juli 2019
- reeds betalende pilootprojecten
- 3 founders > 25 jaar IT-ervaring in de energiesector
- behoefte op de markt: 100% van de gecontacteerde potentiële klanten nodigen Zero Friction uit voor een gesprek voor meer info

Waarom Zero Friction?

Volgens het klimaatakkoord in Parijs moeten we tegen 2050 CO2-neutraal zijn. Een serieuze opgave, maar hoe begin je eraan? Als je weet dat de verwarming en koeling van gebouwen instaan voor 30% van de CO2-uitstoot in België, kan je alvast daar beginnen.

Het 'vergroenen' van de verwarming en koeling van woningen en kantoren kan enerzijds individueel, door groene warmte-installaties te plaatsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan warmtepompen en zonneboilers. Anderzijds zijn collectieve oplossingen een mogelijkheid. Duurzame centrale stookplaatsen in gebouwen en warmtenetten zijn enkele opties hierbij. Bij deze laatste gaat het bijvoorbeeld om de verdeling van warmte die vrijkomt door de verbranding van biomassa, of restwarmte (bijvoorbeeld van een verbrandingsoven) die gerecupereerd wordt.

Als we in de Benelux de doelstellingen voor 2050 willen halen, moeten er jaarlijks zo'n 100.000 huishoudens op zo'n duurzaam collectief systeem aangesloten worden.

Maar hoe leid je het meten, factureren,... van het verbruik van de woningen die aangesloten worden op zo'n collectieve oplossing nu in goede banen? Met software uiteraard. Maar Wim Jacobs en zijn mede-founders bij Zero Friction stelden vast dat de bestaande software niet voldoet aan de eisen van de markt: bestaande pakketten zijn te duur of sluiten onvoldoende aan op de noden van de markt en de klant.

"Met Zero Friction bieden we aan gebouwbeheerders en warmteleveranciers software die het mogelijk maakt om bij collectieve warmteoplossingen het verbruik te factureren per individuele afnemer." - Wim Jacobs, co-founder Zero Friction

Activiteit

Zero Friction is een metering and billing SaaS-platform voor de warmte- en koelingsmarkt. Klinkt misschien ingewikkeld, maar het komt erop neer dat gebouwbeheerders of warmteleveranciers dankzij de software een beter zicht krijgen op het verbruik van de individuele afnemers die aangesloten zijn op een collectieve warmteoplossing, waardoor de facturatie transparanter en eenvoudiger wordt.

"We startten met Zero Friction omwille van 2 noden op de markt. Enerzijds is er de switch naar collectieve warmteoplossingen in plaats van de individuele gas- of mazoutketel, anderzijds is er nood aan specifieke software die het hele warmtevoorzieningsgebeuren in goede banen leidt." - Wim Jacobs, co-founder Zero Friction
Zero Friction stelde haar product al voor op verschillende beurzen

Een groot voordeel van Zero Friction is de schaalbaarheid van de software en het verdienmodel erachter. Klanten van de software betalen namelijk per aansluiting, wat betekent dat Zero Friction kan meegroeien met de groei van haar klanten zodra meer mensen zich laten aansluiten op een collectieve warmteoplossing. En die mogelijkheid is er zeker: in Vlaanderen zou volgens een door energiesparen.be opgestelde warmtekaart 62% van de warmtevraag kunnen worden opgevangen via collectieve leveringen.

Team

De 3 founders van Zero Friction hebben opgeteld meer dan 25 jaar IT-ervaring binnen de energiesector, wat hen zeer geschikt maakt om Zero Friction verder te doen groeien. Wim Jacobs voerde in de energiesector verschillende operationele managementrollen uit in de Benelux en begeleidde hierbij enkele grote commerciële dossiers. Voor Zero Friction legt Wim zich toe op business development en de financiële kant.

Yoni Nijs heeft meer dan 7 jaar IT-ervaring in de energiebranche, en dit voornamelijk in development-rollen. Als technical product lead is hij bij Zero Friction dan ook verantwoordelijk voor de technische werking van de software.

Ten slotte is er Lars Van Elewijck, die ook een zevental jaar IT-ervaring in de energiesector heeft. Hij werkte voornamelijk als functioneel analist voor verschillende klantentypes. Bij Zero Friction staat hij in voor de goede werking van de front end, met andere woorden voor de gebruiksvriendelijkheid van de software.

Wim, Yoni & Lars

Naast de 3 founders van Zero Friction zijn er ook 3 vaste medewerkers: een front end developer voor de software en 2 consultants die niet-productgerelateerde projecten uitvoeren.

Klanten

Door hun jarenlange ervaring in de IT-/energiebranche stelden de founders van Zero Friction vast wat de nood van de markt was: een specifieke software die zich toespitst op het beheren van collectieve warmtenetten.

"Met het Klimaatakkoord gaat de verduurzaming van de warmtevraag een hoge vlucht nemen. De voorgestelde aanpak daarvoor gaat leiden tot de opkomst van nieuwe warmtebedrijven. Deze zullen behoefte hebben aan schaalbare, flexibele systemen voor de klantprocessen, maar ook voor andere onderdelen van de bedrijfsvoering zoals forecasting. De propositie van Zero Friction voorziet daarin." - Gijs de Man, Directeur Stadsverwarming Purmerend

De klanten die Zero Friction wil bereiken zijn gebouwbeheerders (syndici, sociale huisvestingsmaatschappijen,...) en warmtenetbeheerders. Zero Friction stelt vast dat haar aanpak aanslaat:

"Bij 100% van de potentiële klanten aan wie we tot dusver ons product hebben voorgelegd, mochten we op gesprek om meer info te geven. Dit toont nog maar eens de behoefte op de markt aan." - Wim Jacobs, co-founder Zero Friction

Het product is commercieel beschikbaar vanaf 1 juli maar momenteel zijn er al betalende klanten en Zero Friction heeft ook een mondeling akkoord voor een proefproject met een grote warmteleverancier in België, die de software voor 3 maanden zal uitproberen. De gevulde sales funnel van Zero Friction zorgt ook voor goede vooruitzichten eens de software definitief op de markt wordt gebracht.

Daarnaast heeft Zero Friction ook al een partnership binnengehaald met een bedrijf dat warmtemeters verdeelt omdat dit bedrijf vaak de vraag kreeg of het ook instaat voor facturatie. Nog maar eens een signaal dat er op de markt echt wel vraag is naar de functionaliteiten die Zero Friction wil aanbieden.

Activiteit

Team

Klanten

Pers

Investeer mee in

Zero Friction

Zero Friction is een ambitieuze onderneming die de switch naar collectieve warmteoplossingen mee mogelijk wil maken. Om de volgende stap in het groeiverhaal te zetten is de onderneming op zoek naar financiering. Concreet zoekt Zero Friction 100.000 euro via winwinleningen om volgende doelstellingen te realiseren:

- het verder ontwikkelen van de software. Momenteel is er een minimum viable product dat nog verbeterd wordt, maar Zero Friction wil nog heel wat functionaliteiten aan haar software toevoegen, zoals verbruiksvoorspellingen, het vaststellen van afwijkende verbruikswaarden, een app voor de communicatie met de eindklanten en ten slotte integraties met andere oplossingen zodat Zero Friction een totaaloplossing wordt.

- het uitbreiden van het team. Gezien de vele ontwikkelingen in de markt ziet Zero Friction heel veel opportuniteiten en is er nood aan nieuwe en innovatieve functionaliteiten. Gezien de huidige omvang van het team te beperkt is, wil Zero Friction graag uitbreiden om snel antwoord te kunnen bieden aan deze opportuniteiten.

- de sales- en marketinginspanningen verhogen. Door deel te nemen aan vakbeurzen en zelf events te organiseren wil Zero Friction haar zichtbaarheid op de markt verhogen, ook op internationaal vlak. Zero Friction wil ook haar website verbeteren om bezoekers een betere ervaring te bieden.

Investeer jij mee in een onderneming die de verduurzaming van warmte wil faciliteren via gepaste software, in een complementair team met de nodige ervaring op en kennis van de markt, in een product dat duidelijk inspeelt op de noden van deze markt? Grijp dan nu je kans om te investeren in Zero Friction!

Updates

16/8/19

Aanvulling informatienota Zero Friction

17/6/19

Informatienota Zero Friction

Veelgestelde vragen voor investeerders

Wat is de winwinlening?

De winwinlening is een achtergestelde lening met een looptijd van 8 jaar, waarbij Vlaamse ondernemingen tot 200.000 euro kunnen ontlenen bij Vlaamse particuliere investeerders. De interest is minimaal 0,875% en maximaal 1,75% en de investeerder ontvangt ook een jaarlijks belastingkrediet van 2,5%. Daarnaast heeft de investeerder recht op een waarborg van 30% op de verloren hoofdsom in geval van falen.

Hoeveel kost het voor mij om te investeren via WinWinner?

Investeren via WinWinner is voor de investeerder volledig gratis. De administratie- en begeleidingskosten voor het afsluiten van een investering liggen volledig bij de onderneming zelf.

Wat betekent de 30% waarborg bij de winwinlening?

Als de ondernemer het bedrag niet kan terugbetalen wegens een faillisement, onvermogen, vrijwillige of gedwongen ontbinding, kan je een schrapping van de lening vragen bij de overheid via de instantie PMV. Als de lening geschrapt wordt, kan het bedrag van de hoofdsom dat definitief verloren is gegaan voor 30% gerecupereerd worden door middel van een belastingkrediet.

Wanneer kan de waarborg van 30% opgevraagd worden?

Indien blijkt dat de onderneming waaraan je geleend hebt de winwinlening  niet meer zal kunnen terugbetalen, kan je een schrapping van de winwinlening aanvragen bij PMV. Investeerders zullen in hun aangifte personenbelasting het totaal verlies moeten opgeven om recht te hebben op de waarborg van 30%.

Moet ik belastingen betalen op het rendement dat ik ontvang op de lening?

Van de 1,75% interest die je van de onderneming ontvangt wordt zoals bij andere inkomsten van kapitalen en roerende goederen nog 30% roerende voorheffing afgehouden. Deze roerende voorheffing wordt door de onderneming betaald.

Kan ik zien hoe lang de campagne van een onderneming nog loopt?

Een WinWinner campagne staat gemiddeld 60 dagen online. In de informatienota van de onderneming kan je zien wat de start- en einddatum van de campagne is.

Kan ik ook vanuit Brussel, Wallonië of het buitenland investeren?

Nee, enkel particulieren die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn, kunnen investeren via de winwinlening.

Waarom investeren via WinWinner?

4,25% jaarlijks rendement
30% waarborg via de overheid
€0 kosten voor investeerder
Screening van dossiers
Administratieve ontzorging

Bekijk ook de campagne op

Ga naar Hello Crowd

Kom in contact met deze onderneming

Je hebt nog
00
dagen om te investeren
Of
bekijk de andere campagnesOp zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren
Sluiten

Contacteer deze onderneming en bespreek de investeringsmogelijkheden.

Bedankt, we hebben uw contactaanvraag succesvol ontvangen.

Oops! Something went wrong while submitting the form