Labels en screenings

Senior Consultants Vlaanderen VZW

Contactgegevens

In het kader van de projecten WinWinner is binnen SCV (www.seniorconsultantsvlaanderen.be) de afdelingsvoorzitter Oost-Vlaanderen het aanspreekpunt.

Zijn coördinaten :

william.de.prijcker@telenet.be

0496-38 72 74

Algemene omschrijving organisatie

SCV is een groep competente en enthousiaste senioren met een jarenlange ervaring als directielid of CEO van een bedrijf of een administratie.
Na hun beroepscarriére stellen zij als consultant hun competentie en ervaring ten dienste van KMO’s, starters, organisaties binnen de overheid of de sociale sector.

Vele diverse competenties zijn beschikbaar zoals ondermeer analyse boekhouding en bedrijfsfinanciële issues, beoordeling en begeleiding investeringsprojecten, advies inzake technische en/of productieproblemen, opstellen van strategisch en businessplan, marktonderzoek, personeelsbeleid, en nog zoveel meer.

SCV is tevens Q-for gecertifieerd en erkend als dienstenleverancier binnen de KMO-portefeuille.

Specifieke diensten in functie van label WinWinner

Op specifiek verzoek van de ondernemer kan WinWinner een screening aanvragen waarbij de economische haalbaarheid van het project en het businessplan worden geëvalueerd en/al dan niet bevestigd.
Deze conclusies worden opgenomen in een 1-pagina rapport. Er wordt een eenmalig bedrag van 100 euro gefactureerd, exclusief btw.

Mocht hij/zij het nuttig oordelen, dan kan SCV de ondernemer verder begeleiden bij het verbeteren van zijn projectanalyse teneinde de kapitaalinzameling via WinWinner te faciliteren en/of de business met meer kans op succes uit te rollen.

Parameters om label te verkrijgen

Bij de beoordeling van het businessplan zullen de diverse basisaspecten worden geëvalueerd, zoals: missie, visie, doelstellingen, positionering van het bedrijf/project in zijn socio economische omgeving, financiële haalbaarheid, kwaliteit van de markt- en concurrentieanalyse, planning en organisatie, kwaliteit van de analyse van hinderpalen en hefbomen om de doelstellingen te bereiken, en van de risico’s verbonden aan het project.

Belangrijk is dat we ook zullen wijzen op mogelijk niet-conforme wettelijke aspecten en/of ethische overwegingen binnen het bedrijfsplan.
Het label dat op basis van voornoemde criteria door WinWinner wordt toegekend, bevestigt het advies uitgevoerd volgens de gebruikelijke “Algemene Voorwaarden” van SCV.