Financiële steunmaatregelen voor Vlaamse ondernemingen

Van welke financiële steunmaatregelen kan ik als startende of groeiende ondernemer gebruik maken?

Je eigen onderneming gefinancierd krijgen is een serieuze uitdaging. Daarom heeft de overheid voor heel wat maatregelen gezorgd die jouw onderneming kunnen helpen om eenvoudiger en sneller het kapitaal op te halen dat je nodig hebt.

Er zijn heel wat mogelijkheden om je onderneming te financieren: de winwinlening, de tax shelter, crowdfunding, startlening+ ...

Wij maakten in deze gids een handig overzicht van alle mogelijke middelen voor Vlaamse ondernemers in 2018, met een korte samenvatting, de voor- en nadelen én een filmpje!

Laatst geüpdatet: 27 april 2018
Totale leestijd: 10 minuten

De Winwinlening

Investeren als particulier in Vlaamse KMO's
Looptijd van 8 jaar
Max. 2% rente
Tot €50.000 per kredietgever
Jaarlijks belastingkrediet van 2,5%
Eenmalig belastingvoordeel van 30% op verloren hoofdsom bij falen

Met de winwinlening wil de Vlaamse overheid particulieren fiscaal aanmoedigen om geldmiddelen ter beschikking te stellen aan kleine en middelgrote ondernemingen. 

Wie als vriend, familielid of kennis gedurende een looptijd van 8 jaar tot € 50.000 leent aan een Vlaamse KMO, krijgt hierop jaarlijks een belastingkrediet, gekoppeld aan een waarborg van 30% indien de kredietnemer het ontleende bedrag niet kan terugbetalen. 

Een kredietnemer kan zo een bedrag tot € 200.000 ontlenen met een maximum van € 50.000 per kredietgever.

Voordelen

 • Goedkope manier van lenen
 • Achtergesteld, dus wordt gezien als eigen inbreng
 • Snelle registratie door WinWinner

Nadelen

 • Er kan maximaal tot 200 000 euro geleend worden

Lees hier meer over de winwinlening.

De Tax Shelter voor Starters

Investeren in aandelen van startende vennootschap (max. 4 jaar oud)
30% of 45% van de investering eenmalig recupereren
Aandelen min. 4 jaar bijhouden
Jaarlijks tot €100.000
Max. 30% van het maatschappelijk kapitaal
Meerwaarde op verkoop van aandelen mogelijk

Startende vennootschappen kunnen moeilijkheden ondervinden bij het verzamelen van het nodige startkapitaal. Door het toekennen van een sterke fiscale gunstmaatregel wil de overheid particulieren mobiliseren om te investeren in nieuwe aandelen van kleine vennootschappen of micro-vennootschappen. Vaak worden deze investeerders Business angels genoemd.

Het fiscaal voordeel wordt verleend aan de hand van een belastingvermindering op basis van het geïnvesteerde bedrag en bedraagt:

45% bij micro vennootschappen; en

30% bij kleine vennootschappen

Meer weten over de tax shelter voor starters? Bezoek zeker onze nieuwe website www.taxsheltervoorstartups.be

Voordelen

 • Business angels brengen hun netwerk en expertise mee
 • Business angels gaan vaak ook mee in nieuwe kapitaalophaling
 • Geen periodieke interest te betalen

Nadelen

Lees hier meer over de tax shelter voor starters

Let wel, een investering in aandelen van een startende onderneming via de tax shelter voor starters is onderhevig aan het ondernemingsrisico. Goed overleggen vóór je de investering doet blijft de boodschap!

De Tax Shelter voor Groeibedrijven

Investeren in aandelen van groeibedrijven (meer dan 4 en max. 10 jaar oud)
25% van de investering eenmalig recupereren
Aandelen min. 4 jaar bijhouden
Jaarlijks tot €100.000 investeren
Max. 30% van het maatschappelijk kapitaal
Meerwaarde op verkoop van aandelen mogelijk

De tax shelter voor groeibedrijven is het logische vervolg op de tax shelter voor startende ondernemingen. Onderzoek heeft aangetoond dat de toegang tot financiering voor groeibedrijven één van de grootste barrières is om te groeien. Via deze maatregel wil de overheid groeibedrijven in België steunen door particulieren fiscaal aan te moedigen om te investeren in nieuwe aandelen van deze bedrijven.

Het fiscaal voordeel wordt verleend aan de hand van een belastingvermindering en bedraagt 25% op het geïnvesteerde bedrag. 

Voordelen

 • Business angels brengen hun netwerk en expertise mee
 • Business angels gaan vaak ook mee in nieuwe kapitaalophaling
 • Geen periodieke interest te betalen

Nadelen

Lees hier meer over de tax shelter voor groeibedrijven.

Let op. Groeibedrijven hebben een lager risicoprofiel dan startende ondernemingen maar de kans op faling bij deze bedrijven is nog steeds reëel. Wees je ervan bewust dat jouw investering niet risicoloos is.

De Startlening+

Een bedrag lenen gelijk aan vier keer de eigen
inbreng met maximum van € 100.000
Looptijd tussen de 3 en de 10 jaar
Vast rentepercentage van 3%
Voor starters die reeds ten
hoogste 4 jaar actief zijn of starters die nog niet actief zijn
Automatisch vrijstellingsperiode van 1 jaar
m.b.t. kapitaalaflossingen
Terugbetaling via maandelijks constante bedragen

Met de Startlening + wil de Vlaamse overheid starters een extra duwtje in de rug te geven in hun zoektocht naar financiering.

Zo kunnen startende ondernemingen via de Startlening + een bedrag lenen gelijk aan vier keer de eigen inbreng met een maximum van € 100.000. De looptijd van de lening bedraagt tussen de drie en de tien jaar en de rentevoet is vast gedurende de looptijd en bedraagt 3%.

Starters die hiervoor in aanmerking komen zijn diegene die een eigen zaak wensen op te starten alsook diegene die reeds actief zijn en dit gedurende ten hoogste 4 jaar. Bovendien heeft de starter automatisch recht op een vrijstellingsperiode van 1 jaar waarin er geen kapitaal moet worden afbetaald.

Voordelen

 • Lage interestvoet (3%)
 • Flexibele looptijd
 • Eerste jaar geen aflossingen te betalen

Nadelen

 • Je dossier moet goedgekeurd worden
 • Lange doorlooptijd (kan oplopen tot 6 maanden)
 • Er kan maximaal 100 000 euro geleend worden
 • Eigen inbreng vereist

Bootstrapping

Onderneming enkel financieren via intern
gegenereerde middelen
Zo hoog mogelijke omzet draaien en kosten zo
beperkt mogelijk houden
Winst wordt volledig
geherinvesteerd in de onderneming
Creativiteit, zelfdiscipline en sterk
inschattingvermogen wat betreft risico’s is een must
Ondernemer moet in staat zijn juiste
strategische keuzes te maken
Financiering van opstart vaak via persoonlijk
spaargeld

Bij bootstrapping zal een onderneming zichzelf volledig financieren via intern gegenereerde middelen. Er wordt met andere woorden geen beroep gedaan op enige vorm van externe financiering.

Indien een onderneming ervoor kiest om zichzelf te financieren via bootstrapping moet er gefocust worden op het genereren van een zo hoog mogelijke omzet en winst. Anderzijds moeten de uitgaven zo beperkt mogelijk worden gehouden. Elke kost wordt in twijfel getrokken en enkel diegene die essentieel zijn voor jouw onderneming worden doorgevoerd.

Vaak wordt de opstart van de onderneming gefinancierd via persoonlijk spaargeld of een som geld van vrienden of familie. In Amerika worden voor de opstart vaak creditcards gebruikt, al komt dit minder voor in Europa.

Lees verder in De Ultime Bootstrapping Gids 2018.

PMV Waarborgbeheer

Onvoldoende waarborgen als onderneming
Lening wordt geweigerd door de bank
Vlaamse overheid zal een
deel van de lening waarborgen
Ten hoogste 75% van het bedrag van de lening
wordt gewaarborgd
Maximum van € 750.000 voor lening en € 500.000
voor leasing
Eenmalige premie in functie van omvang en
looptijd waarborg

Vaak zullen zelfstandigen, vrije beroepers en KMO’s bij de bank geen lening verkrijgen aangezien ze onvoldoende waarborgen kunnen bieden. Deze groepen kunnen beroep doen op PMV waarborgbeheer.

De Vlaamse overheid zal een deel van de lening waarborgen zodat het risico voor de bank vermindert met als gevolg dat de bank wel een lening zal verschaffen. De waarborg kan ten hoogste 75% van het bedrag van de lening dekken met een maximum van € 750.000. Om deze waarborg te verkrijgen dient een éénmalige premie betaald te worden afhankelijk van de omvang en de looptijd van de waarborg.

Reward
Based Crowdfunding

Populairste manier van crowdfunding
Goedkoop en snelle manier om geld op te halen
bij het grote publiek
Investeerders krijgen in
ruil voor hun donatie een beloning
Vaak gebruikt om te testen of de markt interesse
heeft in een concept
Vaak terugstorting van de
bedragen indien beoogde bedrag niet wordt opgehaald

Reward based crowdfunding is veruit de populairste manier van crowdfunding. Bij deze vorm van crowdfunding wordt er geld opgehaald bij het grote publiek die in ruil een reward of beloning krijgen.

Deze beloning kan zeer breed zijn bijvoorbeeld een t-shirt of trui met het logo van de onderneming, een persoonlijke gadget zoals een persoonlijke barkruk in een cafe, een eerste versie van het product, of een simpel bedankbriefje van de eigenaar. De bedragen die worden opgehaald zijn donaties die niet terugbetaald worden.

Vaak wordt deze manier van crowdfunding gebruikt om te kijken of de markt interesse heeft in het concept. Het opzetten van een reward based crowdfundingcampagne verloopt vlot en een geslaagde campagne kan voor heel veel marketing tractie zorgen.

Als je reward based crowdfunding wil proberen kan je best contact opnemen met onze parter Hello Crowd. Zij zijn gespecialiseerd in deze vorm van crowdfunding en helpen je graag verder met hun persoonlijke begeleiding.

Voordelen

 • Je weet meteen of er een vraag is
 • Risicoloos
 • Goedkope manier om kapitaal op te halen

Nadelen

 • Kan enkel voor kleine bedragen
 • Er moet telkens een reward gegeven worden

Single Invoice Financing

Investeerders nemen een openstaande factuur over van een van je debiteurs
Voor bedrijven die nood hebben aan werkkapitaal
Geen garanties of waarborgen
Je beslist zelf welke facturen je verkoopt
Enkel B2B-facturen

Heel wat ondernemingen ervaren liquiditeitsspanningen om hun omzet te financieren. En zeker in een groeiverhaal: hoe meer omzet je realiseert, hoe meer je zelf moet voorfinancieren. Meestal is dit het gevolg van betalingstermijnen. Klanten betalen doorgaans tussen de 30 en soms 120 dagen, zeker wanneer je voor grote spelers werkt.

Single Invoice Financing kan hiervoor een ideale oplossing zijn. Hierbij verkoop je jouw openstaande factuur aan investeerders tegen een kleine vergoeding. Je zet dus je openstaande vorderingen meteen om in cash en hoeft niet te wachten tot je klanten jou betalen.

Hoe gaat het in zijn werk? Je wordt lid op een platform voor Single Invoice Financing en stuurt je factuur door. Een investeerder koopt jouw factuur aan en jij ontvangt het geld op je rekening. Je ontvangt dus het bedrag van de factuur, verminderd met de vergoeding voor de koper/investeerder en de marktplaats. De prijs hangt vooral af van de kwaliteit van de debiteur en de periode tot de vervaldag van de factuur.

WinWinner verwijst meestal door naar Edebex voor Single Invoice Financing. Klik hier om naar de website van Edebex te gaan.

Voordelen

 • Snelle manier om aan extra werkkapitaal te geraken: meestal ontvang je binnen de 72u het geld op je rekening
 • Je hoeft geen garanties of waarborgen te geven. Er wordt niet gekeken naar de kredietwaardigheid van jouw onderneming, maar naar deze van de debiteur, jouw klant dus
 • Vrijheid om te kiezen welke facturen je verkoopt

Nadelen

 • Enkel B2B-facturen kunnen aangeboden worden. Dit betekent dat jouw klant eveneens een zelfstandige of onderneming moet zijn
 • Het bedrag van de factuur moet hoog genoeg zijn, meestal boven de 5000 euro
 • De vervaldag van de factuur moet ver genoeg liggen, best tussen de 30 en 120 dagen

Op zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren

Zoek je financiering?

Schrijf je vrijblijvend in

Wil je investeren?

Bekijk de bedrijvenlijst