Gepubliceerd op
Sep 23, 2021
laatste update:
Feb 18, 2023

De behoefte aan werkkapitaal… Werkwat?

De behoefte aanbedrijfskapitaal of de behoefte aan werkkapitaal. Van alle begrippen binnenfinancieel management misschien wel het belangrijkste. Het omvat een proces datje met gezond boerenverstand ook kan toepassen, maar je moet de tijd nemen omer even bij stil te staan. Geloof het of niet, maar het concept vanwerkkapitaal - en dan vooral het gebrek eraan - heeft al menig faillissement opzijn kerfstok staan. Naast het vermijden van faillissementen, biedt eenoptimaal beheer van het werkkapitaal ook mogelijkheden tot kostenbesparingen enzelfs winsten. 

Boer Jan heeft momenteel een voorraad met een waarde van 100.000euro. Momenteel wacht Jan nog op openstaande betalingen van verschillendeklanten ter waarde van 20.000 euro. Anderzijds krijgt Jan voor zijn recenteaankopen van 50.000 euro een betalingsuitstel van 30 dagen bij zijnleveranciers.

De behoefte aanbedrijfskapitaal is de hoeveelheid financiering die een onderneming nodig heeftom haar bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren. Immers, in vele gevallen moeteen onderneming eerst grondstoffen aankopen en verwerken, vooraleer ze van haarklanten een betaling zal ontvangen. In een vereenvoudigde vorm, kan je zeggendat die hoeveelheid benodigde financiering volgt uit het verschil tussen (1) devoorraden en de verleende betalingsuitstellen aan klanten, die de ondernemingmoet voorfinancieren, en (2) de betalingsuitstellen die de onderneming zelfontvangt van zijn leveranciers. Moet de onderneming méér investeren in haarvoorraden en klanten dan het krijgt van zijn leveranciers - zoals bij de meesteondernemingen het geval is - dan ontstaat er een financieringsnood. In hetvoorbeeld van Jan is die financieringsnood 70.000 euro. Jan heeft immersvandaag 70.000 euro nodig om zijn bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren. Janmaakt zich echter geen zorgen, want voor deze periode beschikt hij over 85.000euro cash.

Vooraleer Jan zorgeloos onderde lakens kruipt, staat hij echter beter stil bij een aantal zaken. Zo is indeze formule het concept "leverancier" een erg ruim begrip, en omvatdit, met onder andere ook de eigen werknemers, de fiscus en de RSZ, enkelepartijen die bij voorkeur correct en tijdig betaald worden. Daarnaast kunnen devoorraden of de openstaande klantenvorderingen snel toenemen, wanneer deverkoop tegenvalt, of wanneer een klant te laat of helemaal niet betaalt,waardoor de behoefte aan werkkapitaal toeneemt. En wat is de impact wanneerJan's leveranciers het betalingsuitstel inkorten? Jan zou daarnaast ookrekening moeten houden met onverwachte tegenslagen, waarvoor hij best een bufferopzij zet. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen, kan Jan op voorhand een kaskredietaanvragen bij zijn bank, dat hem toelaat om in het rood te gaan op zijnzichtrekening tot een bepaalde limiet. Zo'n kaskrediet is echter behoorlijkduur. Een andere mogelijkheid is factoring, waarbij de bank deklantenvorderingen voorfinanciert. Een straight loan of een exploitatiekrediet,waarbij op gewenste momenten een voorschot op de zichtrekening wordt gestort,biedt een goedkoper alternatief maar vereist wat meer planning… Er zijnverschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat je steeds de inkomendefacturen kan betalen, maar telkens met hun prijs.

Door zelf je behoefte aanbedrijfskapitaal te optimaliseren en te monitoren, kan je ook de behoefte aande bank verminderen…
Jelle Van Roosbroeck

Misschien interesseert dit je ook

January 23, 2023
Category 3

Ik heb een winwinlening, wat nu?

Lees artikel
January 18, 2023
Category 2

Investeren via de winwinlening in 2023: geniet jij mee van de fors gestegen rentes?

Lees artikel
January 11, 2023
Category 3

Naar de bank of naar de crowd voor een lening? Of beide?

Lees artikel