Op zoek naar financiering voor je onderneming?

Financiering voor ondernemers: de Ultieme Gids 2022

Welke financieringskanalen kan je als ondernemer gebruiken om je onderneming op te starten of verder te groeien?

In deze lange blogpost leer je hoe en waar je geld kan vinden om je vennootschap, eenmanszaak of vzw te financieren.

We verzamelden onze kennis en ervaring na meer dan 250 financieringsdossiers, en schreven zo de financieringsgids voor ondernemers in 2022.

Er zijn heel wat mogelijkheden om je onderneming te financieren: de banklening, de winwinlening, de tax shelter, crowdfunding, startlening+, subsidies...

Maar hoe maak je daar nu de beste keuze in? 

We leggen het volledig uit in mensentaal, zodat je geen financieel expert moet zijn.

Laten we er meteen aan beginnen!

Het 4-stappenplan voor financiering

Na meer dan €23 miljoen aan financiering voor Vlaamse kmo's opgehaald te hebben, stelden we een 4-stappenplan op:

1: Je bepaalt je financieringsnood via je financieel plan

2: Je onderzoekt alle mogelijke financieringsmiddelen

3: Je maakt een financieringsmix van de meest geschikte opties

4: Je plant een roadmap voor de komende maanden

Stap 1: De Financieringsnood

Je kan geen geld beginnen ophalen als je niet weet hoeveel geld je nodig hebt.

Daarom moet je eerst een duidelijk en realistisch financieel plan opstellen waarin je de opbrengsten en kosten in kaart brengt. 

Enkele concrete tips voor je financieel plan:

 • Maak een plan van 2 jaar lang, want voorbij 2 jaar plannen is bijna onmogelijk en minder dan 2 jaar is niet genoeg.
 • Zorg ervoor dat je de maandelijkse cashflow (niet jaarlijks!) berekent, zodat je in detail weet hoeveel geld er elke maand op de rekening zou staan.
 • Wees realistisch: vraag bijvoorbeeld offertes op voor bepaalde investeringen die je moet maken en hou rekening met schommelingen door seizoenen en vakanties.
 • Laat je plan niet door een boekhouder maken. Je boekhouder kent jouw business niet, dus maak er zelf de nodige tijd voor.
 • Probeer in je plan na 2 jaar toch cashflow-positief te zijn. Op die manier weet je dat je business rendabel en gezond is.

Uit je maandelijkse cashflowberekening van 24 maanden, zie je meteen hoeveel geld je nodig hebt.

In dit voorbeeld van een cashflowplan kan je zien dat het diepste punt op de rekening rond de €125.000 zit. 

Dat is dus het bedrag dat je via externe financiering zal moeten opvullen.

Soms is het gewoon een kwestie van alle nodige investeringen op te lijsten en de som op te maken:

Hoe duidelijker en concreter je je financieringsnood kan vastleggen, hoe beter!

Stap 2: De Financieringsmiddelen

Anno 2022 zijn er talloze middelen om geld op te halen.

Het komt uiteindelijk neer op 4 grote categorieën:

 • Leningen: Een bank, organisatie of groep mensen geeft jou een lening die je maandelijks, jaarlijks of op het einde van de looptijd terugbetaalt. Je betaalt hier vaak een vaste interest op en moet soms borg staan voor de lening.
 • Aandelen: Je doet een kapitaalverhoging door aandelen te verkopen aan een investeerder of fonds. Je let er dan best op dat die persoon niet alleen geld maar ook kennis en ervaring met zich meebrengt. Je verliest dan wel een stukje controle over je bedrijf.
 • Subsidies: Via de Vlaamse, Federale en Europese overheden zijn er heel wat subsidies te krijgen. Let op: een subsidie is niet altijd gratis geld. Vaak moet je tot 70% zelf financieren via andere middelen.
 • Omzet: Uiteraard is je omzet de beste en meest gezonde manier om je onderneming gefinancierd te krijgen. Als je onderneming nog niet bestaat, kan je bijvoorbeeld producten voorverkopen. Jammer genoeg is de omzet vaak niet groot genoeg om bepaalde investeringen te maken.

In deze gids geven we een aantal concretere voorbeelden van elke categorie mee, zodat je ook weet wat de voor- en nadelen zijn.

Stap 3: De Financieringsmix

Vroeger kon je gewoon de bank binnenlopen met een goed dossier en je volledige financieringsbehoefte vullen met een banklening. 

De tijden zijn natuurlijk enorm veranderd...

Je zal als ondernemer een mix moeten maken van een aantal kanalen die voor jou van toepassing zijn. 

Als je -de eigen middelen die je kan inbrengen buiten beschouwing- bijvoorbeeld €200.000 zoekt, kan je combinaties gaan maken van verschillende middelen:

Ga vooral op zoek naar middelen die als een hefboom werken. Hoe meer (quasi-)eigen inbreng via bv. winwinleningen je kan verzamelen, hoe sneller je er een bankdossier zal doorkrijgen.

Stap 4: De Roadmap

Elke sterke ondernemer weet dat succes zit in een plan en de uitwerking ervan.

Een gemiddeld investeringsdossier duurt gemakkelijk 6 maanden.

Daarom maak je best een roadmap op, waarbij je week per week vastlegt wat je gaat doen rond financiering. 

Dat plan kan je dan opvolgen met tools zoals Asana of Trello, om bv. met je mede-zaakvoerder(s) het project op te volgen.

Begin vooral op tijd, want snel geld bestaat niet!

We gaan nu even dieper in op de verschillende financieringskanalen, met de voor- en nadelen per kanaal.

Leningen

We beginnen met een overzicht van alle type leningen die je kan ophalen en waar je die kan vinden.

De Achtergestelde Lening

Je trekt investeerders aan die jou een lening geven
Je bepaalt samen met de investeerders de voorwaarden van de lening

De meest eenvoudige leningsvorm is de achtergestelde lening. 

Hierbij ga je zelf op zoek naar iemand die jou een lening geeft aan bepaalde voorwaarden die je met de investeerder overeenkomt: de rente, looptijd, bedrag, aflossingstermijn...

Door het achtergestelde karakter is een investeerder in een achtergestelde lening altijd de laatste die betaald (of niet betaald) wordt bij een faillissement. 

Vaak ga je hierdoor een vrij hoge interest betalen, omdat de investeerder heel wat risico's neemt.

Voordelen

 • Je bepaalt zelf (vaak samen met de investeerder) de voorwaarden
 • Banken zien het vaak als eigen inbreng door het achtergestelde karakter
 • Je verliest geen controle over de onderneming
 • Voor elk type onderneming: starters, overnames, kmo's, vzw's...
 • Je kan zo goed als elk bedrag lenen

Nadelen

 • Je moet zelf de overeenkomsten en contracten opmaken
 • Je moet zelf op zoek gaan naar investeerders in je netwerk
 • De rente zal hier vrij hoog liggen omdat de investeerder veel risico neemt

De Winwinlening

Je trekt Vlaamse, particuliere investeerders aan die jou een lening geven
De ondernemer geeft 0,75% tot 1,50% rente
De investeerder krijgt 2,5% belastingkrediet van de overheid bovenop de rente
Investeerder geniet van 30% overheidswaarborg bij falen
Looptijd van 5 tot 10 jaar
Tot €75.000 per kredietgever (investeerder)
Tot €300.000 per kredietnemer (onderneming)
Kan maandelijks, jaarlijks of eenmalig afgelost worden

Met de winwinlening wil de Vlaamse overheid particulieren fiscaal aanmoedigen om geldmiddelen ter beschikking te stellen aan kleine en middelgrote ondernemingen. 

Wie als vriend, familielid of kennis gedurende een looptijd van 5 tot 10 jaar tot €75.000 leent aan een Vlaamse kmo, krijgt hierop jaarlijks een belastingkrediet, gekoppeld aan een waarborg van 30% indien de kredietnemer het ontleende bedrag niet kan terugbetalen.

Een kredietnemer kan zo een bedrag tot €300.000 ontlenen met een maximum van €75.000 per kredietgever.

Voordelen

 • Vrij goedkope manier van lenen (0,75% - 1,50% rente)
 • Banken zien het vaak als eigen inbreng door het achtergestelde karakter
 • Je verliest geen controle over de onderneming
 • Je moet geen waarborg geven maar de investeerder kan via de overheid 30% recupereren bij faling
 • Voor elk type onderneming: starters, overnames, kmo's, vzw's...
 • Als gevolg van corona werden de voorwaarden van de winwinlening aantrekkelijker gemaakt: de waarborg steeg van 30 naar 40%, het plafond steeg van €50.000 naar €75.000 (investeerder) en van €200.000 naar €300.000 (onderneming). Ook de vaste looptijd (vroeger 8 jaar) werd versoepeld naar een variabele looptijd van 5 tot 10 jaar. In 2022 werd een deel van die versoepelingen echter teruggeschroefd

Nadelen

 • Het is een vrij zwaar administratief proces via overheidsinstantie PMV
 • Je kan als onderneming maximaal €300.000 lenen
 • Enkel voor Vlaamse ondernemingen en Vlaamse particuliere investeerders
 • Niet zo flexibel want de minimale en maximale rente staan vast
 • Je moet zelf op zoek gaan naar investeerders in je netwerk
WinWinner helpt ondernemers als jij om investeerders in hun netwerk te vinden. Ondertussen hielpen we meer dan 250 ondernemers aan 23 miljoen euro financiering.
Ontdek hoe het werkt!

De Bancaire Leningen

Je vraagt aan de bank om jou een lening te geven
De rente en looptijd hangen af van de sterkte van je dossier
Het maximale bedrag hangt vaak af van je eigen inbreng
Verschillende opties: kaskrediet, straight loan, investeringskrediet, overbruggingskrediet...

De meest klassieke methode voor ondernemers om hun zaak te financieren blijft nog altijd de banklening. Hoewel het sinds de economische crisis van 2008 en de jaren daarna moeilijker geworden is, blijft de banklening een belangrijk financieringskanaal.

In principe zijn er 2 vormen van bankfinanciering:

Kortetermijnfinanciering

 • Om tijdelijke cashflowspanningen op te vangen zoals lange betaaltermijnen of klanten die onverwachts afhaken
 • bv. kaskrediet: je gaat tijdelijk voor een laag bedrag 'onder nul' op je rekening maar betaalt wel hoge rentes (+10%)
 • bv. straight loan: een kredietlijn waar je grotere sommen geld van kan opnemen aan een lage rentevoet (rond de 2,5%)

Langetermijnfinanciering

 • Vooral voor grotere investeringen in vaste activa zoals bestelwagens, machines,...
 • De looptijd van de lening is altijd afhankelijk van de afschrijvingstermijn

Bij elk bankdossier komt heel wat voorbereiding te pas. Je zal dus heel wat moeten voorbereiden en je gaat best bij verschillende banken langs. 

Vaak vragen banken voor bedrijfskredieten een hoge eigen inbreng, waardoor je zelf al over financiële middelen moet beschikken. Als je dat niet hebt, zullen ze waarschijnlijk persoonlijke of hypothecaire waarborgen vragen. Dat brengt natuurlijk een groot risico met zich mee.

Voordelen

 • Je verliest geen controle over de onderneming
 • Er is op zich geen maximaal bedrag
 • Je lost maandelijks een klein bedrag af van de lening
 • Veel flexibiliteit mogelijk
 • Het kan vrij snel (binnen de 4 weken) geregeld worden

Nadelen

 • Je hebt vaak eigen inbreng nodig én historische cijfers
 • Soms vraagt de bank persoonlijke waarborgen, waardoor je veel risico neemt
 • De rente hangt sterk af van je historische cijfers
 • Je zal bij verschillende banken moeten gaan voor het beste aanbod
 • Moeilijker voor bepaalde sectoren zoals bouw en horeca

De Startlening

Je leent aan een gunstig tarief van de overheid
Maximaal vier keer de eigen inbreng (max. €100.000)
Looptijd tussen de 3 en de 10 jaar
Vast rentepercentage van 3%
Voor starters die max. 4 jaar actief zijn
Automatisch vrijstellingsperiode van 1 jaar m.b.t. kapitaalaflossingen
Terugbetaling via maandelijks constante bedragen

Met de Startlening wil de Vlaamse overheid starters een extra duwtje in de rug te geven in hun zoektocht naar financiering.

Zo kunnen startende ondernemingen via de Startlening een bedrag lenen gelijk aan vier keer de eigen inbreng, met een maximum van €100.000. De looptijd van de lening bedraagt tussen de drie en de tien jaar en de rentevoet is vast gedurende de looptijd en bedraagt 3%.

Starters die hiervoor in aanmerking komen, zijn diegenen die een eigen zaak wensen op te starten alsook diegene die reeds actief zijn en dit gedurende ten hoogste 4 jaar. Bovendien heeft de starter automatisch recht op een vrijstellingsperiode van 1 jaar waarin er geen kapitaal (maar wel intrest) moet worden afbetaald.

Voordelen

 • Lage interestvoet (3%)
 • Flexibele looptijd
 • Eerste jaar geen aflossingen te betalen

Nadelen

 • Je dossier moet goedgekeurd worden
 • Lange doorlooptijd (kan oplopen tot 6 maanden)
 • Je kan maximaal €100.000 lenen
 • Eigen inbreng vereist
 • Enkel voor Vlaamse ondernemingen

Meer informatie over de startlening vind je terug op de website van PMV en Vlaio.

De Microlening

Je leent een beperkt bedrag van organisaties aan vrij hoge tarieven
Tot maximaal €25.000
Rentepercentages verschillen, maar vrij duur
Terugbetaling via maandelijkse aflossing

Sommige ondernemers zoeken geen grote bedragen, maar hebben het wel vrij snel nodig.

Dan is de microlening of microkrediet een interessante oplossing.

Je leent daarbij een bedrag tussen de €1 en €25.000 van organisaties zoals Microstart en Impulskrediet.

Aan die microleningen hangen wel vrij hoge kosten, zowel dossierkosten als rentepercentages.

Vaak bieden de aanbieders van de microlening ook begeleiding aan rond zaken als sales, marketing, finance... om je onderneming te helpen groeien. Zo zijn zij er natuurlijk meer zeker van dat hun krediet terugbetaald wordt.

Voordelen

 • Vrij snel proces
 • Eenvoudig om simulatie van de kosten te maken
 • Geen eigen inbreng vereist
 • Naast financiering ook begeleiding

Nadelen

 • Je dossier moet goedgekeurd worden
 • Lage maximale bedragen (€25.000)
 • Hoge kosten

Aandelen

Niet elke onderneming moet gebruikmaken van leningen. Soms is het nog te vroeg om de terugbetalingscapaciteit in te schatten, of moet er nog veel ontwikkeld worden in de eerste jaren.

In dat geval kan je als ondernemer ook aandelen verkopen.

Door aandelen te verkopen kan je niet alleen geld binnen de onderneming brengen maar ook kennis, ervaring en operationele krachten.

De investeerder krijgt daarvoor geen rente, maar hoopt op een bepaalde meerwaarde op de aandelen bij een verkoop of op de uitkering van dividenden.

Hier zijn ook een aantal verschillende vormen en kanalen:

 • Business Angels
 • De Tax Shelter voor Starters
 • De Tax Shelter voor Groeibedrijven

Business Angels

Je trekt informele investeerders aan die participeren in de aandelen
De investeerder deelt niet alleen geld maar ook kennis, ervaring en netwerk
De investeerder geniet van meerwaarde op verkoop van aandelen

Een Business Angel is een informele investeerder die aandelen van je bedrijf koopt.

Je verliest daardoor natuurlijk als ondernemer een deel controle over de onderneming, omdat de investeerder vaak ook iets te zeggen wil hebben. 

Daarom is het belangrijk dat je op zoek gaat naar Smart Capital: geld waarbij ook een pak kennis, ervaring en netwerk meekomt.

Business Angels zoeken voornamelijk innovatieve bedrijven zoals technologische start-ups en scale-ups. Vaak is daar het marktpotentieel het hoogst, maar ook het risico. De investeerder verwacht dan dat zijn durfkapitaal een meervoud opbrengt van zijn investering door bv. een verkoop van het bedrijf of bij uitkering van dividenden.

Voordelen

 • Business angels brengen hun netwerk en expertise mee
 • Business angels gaan vaak ook mee in nieuwe kapitaalrondes
 • Je moet geen intresten betalen
 • Investeerders nemen mee het risico

Nadelen

 • Je verkoopt aandelen, dus je verliest een deel controle over de onderneming
 • Voornamelijk voor innovatieve, technologische bedrijven
 • Er moet een waardering opgesteld worden van de zaak
 • Enkel voor vennootschappen, niet voor eenmanszaken en vzw's

De Angel investeerder kan gebruik maken van de Tax Shelter-maatregel om fiscale voordelen te krijgen. Lees hieronder verder over de 2 vormen van Tax Shelters voor ondernemingen.

De Tax Shelter voor Starters

Je trekt informele investeerders aan die participeren in de aandelen
Enkel voor startende vennootschappen (max. 4 jaar oud)
Eenmalige belastingvermindering van 30% of 45% voor investeerder
Jaarlijks tot €100.000 investeren als particulier, als onderneming maximaal €500.000 ophalen
Belastingvermindering geldt niet voor bedrag waarmee investeerder meer dan 30% van de aandelen zou verwerven
Investeerder geniet van meerwaarde op verkoop van aandelen

De overheid wil informele investeerders stimuleren om in het kapitaal van startende bedrijven te stappen, door een fiscale gunstmaatregel. 

Via de Tax Shelter genieten deze investeerders van een eenmalige belastingvermindering op basis van het geïnvesteerde bedrag: 45% bij micro vennootschappen en 30% bij kleine vennootschappen.

Voordelen

 • Business angels brengen hun netwerk en expertise mee
 • Business angels gaan vaak ook mee in nieuwe kapitaalrondes
 • Je moet geen intresten betalen
 • Investeerders nemen mee het risico

Nadelen

 • Je verkoopt aandelen, dus je verliest een deel controle over de onderneming
 • Er moet een waardering opgesteld worden van de zaak
 • Enkel voor vennootschappen, niet voor eenmanszaken en vzw's
 • Het fiscale voordeel is via een belastingvermindering
 • De investeerder moet de aandelen minstens 4 jaar bijhouden
 • Voornamelijk voor innovatieve, technologische bedrijven

Lees hier meer over de tax shelter voor starters

De Tax Shelter voor Groeibedrijven

Je trekt informele investeerders aan die participeren in de aandelen
Enkel voor "groeibedrijven" (meer dan 4 en max. 10 jaar oud) met minimaal 10 werknemers en minimaal 10% groei qua omzet en/of werkgelegenheid gedurende afgelopen 2 boekjaren
Eenmalige belastingvermindering voor investeerder van 25%
Aandelen min. 4 jaar bijhouden
Jaarlijks tot €100.000 investeren als particulier, maximaal €1 miljoen ophalen als onderneming (verminderd met evt. via Tax Shelter voor Starters opgehaald bedrag)
Belastingvermindering geldt niet voor bedrag waarmee investeerder meer dan 30% van de aandelen zou verwerven
Investeerder geniet van meerwaarde op verkoop van aandelen

De tax shelter voor groeibedrijven is het logische vervolg op de tax shelter voor startende ondernemingen. Onderzoek heeft aangetoond dat de toegang tot financiering voor groeibedrijven één van de grootste barrières is om te groeien. Via deze
maatregel wil de overheid hen helpen bij het realiseren van die groei.

Het fiscale voordeel wordt verleend aan de hand van een belastingvermindering en bedraagt 25% op het geïnvesteerde bedrag. 

Voordelen

 • Business angels brengen hun netwerk en expertise mee
 • Business angels gaan vaak ook mee in nieuwe kapitaalrondes
 • Geen periodieke interest te betalen
 • Investeerders nemen mee het risico

Nadelen

 • Je verkoopt aandelen, dus je verliest een deel controle over de onderneming
 • Er moet een waardering opgesteld worden
 • Enkel voor vennootschappen, niet voor eenmanszaken en vzw's
 • Voorwaarden op vlak van leeftijd vennootschap, groei en werknemersbestand
 • Het fiscale voordeel is via een belastingvermindering
 • Voornamelijk voor innovatieve, technologische bedrijven

Lees hier meer over de tax shelter voor groeibedrijven.

Subsidies

Hieronder geven we nog een aantal voorbeelden van subsidies voor ondernemingen die de overheid voorziet.

PMV Waarborgbeheer

Je vraagt aan de Vlaamse overheid om borg te staan bij je banklening
Ideaal voor ondernemers die geweigerd worden door gebrek aan borg
Vlaamse overheid zal een deel van de lening waarborgen
Ten hoogste 75% van het bedrag van de lening wordt gewaarborgd
Maximum van €750.000 (of verhoging naar €1,5 miljoen) voor lening en €500.000 voor leasing
Eenmalige premie in functie van omvang en looptijd waarborg

Vaak zullen zelfstandigen, vrije beroepers en kmo’s bij de bank geen lening verkrijgen omdat ze onvoldoende waarborgen kunnen bieden. Deze ondernemers kunnen een beroep doen op PMV Waarborgbeheer.

De Vlaamse overheid zal dan een deel van je lening waarborgen zodat het risico voor de bank vermindert, waardoor je meer kans maakt dat de bank wel een lening zal verschaffen.

De waarborg kan ten hoogste 75% van het bedrag van de lening dekken met een maximum van €750.000, dit met een maximale looptijd van 10 jaar. Het waarborgbedrag kan eventueel verhoogd worden tot en met €1,5 miljoen, maar dan bedraagt de looptijd maximaal 5 jaar. Om deze waarborg te verkrijgen dient een eenmalige premie betaald te worden afhankelijk van de omvang en de looptijd van de waarborg.

Omzet

De beste vorm van financiering voor je kmo blijft nog altijd je eigen omzet

Je klanten zijn dus altijd de beste investeerders.

Volledig op eigen gegenereerde omzet draaien en zonder externe financiering werken, noemen we Bootstrappen.

Uiteraard kan je dat pas doen als je je product of dienst kan aanbieden zonder vooraf investeringen te maken. 

Om dat probleem op te lossen, kan je altijd met reward-based crowdfunding werken, waarbij je aan je netwerk vraagt om je product op voorhand te kopen. Met de inkomsten die je via die voorverkoop genereert, kan je je product beginnen ontwikkelen.

Voor bedrijven die al heel wat omzet draaien, maar met een cashflowprobleem zitten door late betalers (grote bedrijven of overheden), is Single Invoice Financing de ideale oplossing. Daarbij verkoop je je factuur aan een andere partij die jou meteen betaalt. In ruil daarvoor geef je de aankoper van de factuur natuurlijk een korting op het totaalbedrag.

We leggen de drie vormen van omzetfinanciering hieronder uit.

Bootstrapping

Je financiert de onderneming met eigen middelen
Zo hoog mogelijke omzet en zo laag mogelijke kosten
Winst wordt volledig geherinvesteerd in de onderneming
Creativiteit, zelfdiscipline en sterk inschattingvermogen wat betreft risico’s zijn cruciaal
Ondernemer moet in staat zijn juiste strategische keuzes te maken
Financiering van opstart vaak via persoonlijk spaargeld

Bij bootstrapping zal een onderneming zichzelf volledig financieren via intern gegenereerde middelen: de omzet dus. Er wordt met andere woorden geen beroep gedaan op externe financiering zoals leningen of aandelen.

Indien een onderneming ervoor kiest om zichzelf te financieren via bootstrapping, moet er gefocust worden op het genereren van een zo hoog mogelijke omzet en winst. Anderzijds moeten de uitgaven zo beperkt mogelijk worden gehouden. Enkel de kosten en investeringen die essentieel zijn voor jouw onderneming, worden doorgevoerd.

Vaak wordt de opstart van de onderneming gefinancierd via persoonlijk spaargeld of een som geld van vrienden of familie. In Amerika worden voor de opstart vaak creditcards gebruikt, al komt dit minder voor in Europa.

Lees verder in De Ultime Bootstrapping Gids.

Reward-based Crowdfunding

Je vraagt aan een grote groep mensen om je product voor te financieren
Perfect voor startende ondernemers met een tastbaar product
Investeerders krijgen bepaalde 'rewards' in ruil voor hun geld
Vaak gebruikt om te testen of de markt interesse heeft in een concept
Vaak terugstorting van de bedragen indien beoogde bedrag niet wordt opgehaald

Bij deze vorm van crowdfunding haal je vaak slechts een beperkt bedrag op, maar wel bij een grote groep mensen, de 'crowd'. Als tegenprestatie voor hun investering ontvangen mensen een bepaalde beloning.

Deze beloning kan zeer breed zijn, bijvoorbeeld een t-shirt of trui met het logo van de onderneming, een persoonlijk gadget zoals een persoonlijke barkruk in een café, een eerste versie van het product, of een simpel bedankbriefje van de eigenaar.

De bedragen die worden opgehaald, worden doorgaans niet terugbetaald: de investeerder ontvangt alleen de reward.

Vaak wordt deze manier van crowdfunding gebruikt om te kijken of de markt interesse heeft in het concept.

Het opzetten van een reward-based crowdfundingcampagne verloopt doorgaans vlot en een geslaagde campagne kan voor heel veel marketingtractie zorgen.

Voordelen

 • Je weet meteen of er een vraag is, dus ideaal als marktonderzoek
 • Er hangt weinig risico aan
 • Goedkope manier om geld op te halen
 • Veel verschillende platformen die dit aanbieden

Nadelen

 • Je zal er veel tijd voor moeten vrijmaken
 • Kennis van marketing en communicatie is nodig
 • Er moet telkens een reward gegeven worden

Single Invoice Financing

Investeerders nemen een openstaande factuur over van een van je debiteurs
Voor bedrijven die nood hebben aan werkkapitaal
Geen garanties of waarborgen
Je beslist zelf welke facturen je verkoopt
Enkel B2B-facturen

Heel wat ondernemingen ervaren liquiditeitsspanningen om hun omzet te financieren.

En zeker in een groeiverhaal: hoe meer omzet je realiseert, hoe meer je zelf moet voorfinancieren. Meestal is dit het gevolg van betalingstermijnen. Klanten betalen doorgaans tussen de 30 en soms 120 dagen, zeker wanneer je voor grote spelers werkt.

Single Invoice Financing kan hiervoor een ideale oplossing zijn.

Hierbij verkoop je jouw openstaande factuur aan investeerders tegen een kleine vergoeding. Je zet dus je openstaande vorderingen meteen om in cash en hoeft niet te wachten tot je klanten jou betalen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je wordt lid op een platform voor Single Invoice Financing en stuurt je factuur door. Een investeerder koopt jouw factuur aan en jij ontvangt het geld op je rekening. Je ontvangt dus het bedrag van de factuur, verminderd met de vergoeding voor de koper en de marktplaats. De prijs hangt vooral af van de kwaliteit van de debiteur en de periode tot de vervaldag van de factuur.

WinWinner verwijst vaak door naar Edebex voor Single Invoice Financing.

Voordelen

 • Snelle manier om aan extra werkkapitaal te geraken (binnen 72 uur)
 • Je hoeft geen garanties of waarborgen te geven
 • Er wordt niet gekeken naar de kredietwaardigheid van jouw onderneming, maar naar deze van de debiteur, jouw klant dus
 • Vrijheid om te kiezen welke facturen je verkoopt

Nadelen

 • Enkel voor facturen naar bedrijven (B2B), niet naar particulieren
 • Het bedrag van de factuur moet hoog genoeg zijn (boven de €5.000)
 • De vervaldag van de factuur moet ver genoeg liggen (tussen 30 en 120 dagen)

Op zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren