Gepubliceerd op
Sep 23, 2021
laatste update:
Feb 4, 2023

De waardebepaling van een start-up

Hoe waardeer je een start-up?

Een waardering geeft een indicatie van wat een onderneming juist waard is. Maar waarderen is geen exacte wetenschap. De uiteindelijke uitkomst van een waardering hangt af van de gebruikte methode en onderliggende veronderstellingen. Wil je gebruik maken van de maatregel tax shelter voor starters? Dan is een waardering van jouw onderneming zeker aan te raden.

Er is ook een belangrijk onderscheid tussen prijs en waarde. De waarde van een onderneming is niet per se wat iemand voor deze waardering wil betalen, denk maar aan de strategische of persoonlijke motivatie van een investeerder, waardoor deze bereid is meer te betalen dan de effectieve waarde van de onderneming.

Met andere woorden, een waarderingsoefening is slechts een indicatie van de waarde en kan vaak verschillen met de aandelenprijs die een investeerder in gedachten heeft.

Dergelijke oefening biedt wel een leidraad die de ondernemer kan gebruiken tijdens onderhandelingen met een investeerder.

De waarde vaneen start-up berekenen is niet evident door de vaak nog negatieve vrije kasstromen.Er bestaan tal van technieken, maar die komen telkens op een ander resultaat uit. Toch is het aangeraden om een waardering te maken vooraleer je met potentiële investeerders aan tafel gaat.

Waarom waarderen?

De waardering van een start-up is van essentieel belang bij de aankoop of verkoop van jouw onderneming of bij de intrede van een nieuwe aandeelhouder. Maar ook voor de ondernemer die zijn onderneming niet wenst te verkopen is een waardebepaling nuttig om meer inzicht in de onderneming te verwerven.

Door eenwaardering uit te voeren leert de ondernemer de waardebepalers van zijn start-up kennen. Dit zijn de elementen die de onderneming interessant maken en een toegevoegde waarde creëren. Eens je de waardebepalers in kaart hebt gebracht, kan je er in de toekomst op inspelen om zo de waarde van de onderneming te verhogen.

Gezien het gebudgetteerde financieel plan van de onderneming doorgaans aan de basis ligt van een waardering, wordt de robuustheid hiervan gechallenged, waardoor de sterktes en zwaktes van de onderneming aan het licht komen. Op deze manier verwerft de ondernemer informatie over hoe hij er op dit moment voor staat en kan hij indien nodig de mogelijke inspanningen doen om bepaalde zwaktes weg te werken.

Tot slot wordt erdoor de ervaring van waarderingsexperts licht geworpen op mogelijke opportuniteiten waar de ondernemer zelf nog niet over had nagedacht.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het resultaat van de waardering is afhankelijk van de gebruikte methodologie en onderliggende waarden, hierdoor kan het zijn dat je bij verschillende experts telkens eenandere waardering zal krijgen.

De waardering van een start-up vertrekt doorgaans vanuit het gebudgetteerde financieel planvan de onderneming. In het opstellen van dergelijk financieel plan kan rekeninggehouden worden met historische cijfers, maar enkel indien deze representatief zijn voor de toekomstige cijfers. Bij start-ups is dit echter vaak niet het geval, omdat de historische cijfers in de beginjaren van een start-up vooral veel kosten eninvesteringen en een beperkte omzet zullen tonen.

Om een beeld te geven van zo’n waarderingsproces, hebben wij de meest gebruikte technieken hieronder opgesomd.

Waarderingstechnieken

Er zijn verschillende technieken die gebruikt kunnen worden voor de waardebepaling van je onderneming. Hieronder sommen we de 4 meest gebruikte methodes op.

Discounted cashflow:  

De ‘discounted cashflow approach’ of inkomstenbenadering vertrekt van het gebudgetteerde financieel plan van de onderneming. Op basis van dit plan worden de toekomstige vrije kasstromen van de onderneming bepaald. Deze kasstromen dienen echter nog geactualiseerd te worden. Actualiseren is het bepalen van de waarde van de toekomstige kasstromen op de dag van vandaag: ‘wat is de waarde van die kasstroom nu?’. Door het gebruik van een verdisconteringsvoet, die het risicovan een investering in een gelijkaardige onderneming weergeeft, komt men aan de huidige waarde van de kasstromen. Merk op dat de investering in een start-up beschouwd wordt als een risico investering waardoor de verdisconteringsvoet hoog zal zijn.

Kostenbenadering

De kostenbenadering is de minimumwaarde waarvoor je je bedrijf kan laten waarderen. Bij deze methode gaat men simpelweg de kosten en investeringen gaan optellen om zo de waarde van de onderneming te bepalen. Een onderneming zal nooit voor minder dan deze waarde verkocht worden aangezien anders nooit alle kosten gedekt worden. Er is slechts 1 uitzondering hierop, dit is wanneer men niet gelooft dat de onderneming het nog zal redden en bijgevolg in echt slechte papieren zit.

Marktbenadering

De marktwaarde is een waarderingstechniek die gebruikt wordt bij start-ups die winst gemaakt hebben of die in de nabije toekomst winst zullen boeken.  Om tot een waardering te komen zal men naar gelijkaardige beursgenoteerde bedrijven kijken en specifiek naar de transacties van hun aandelen. Er wordt gekeken hoeveel keer men de EBITDA heeft betaald voor de aandelen van het beursgenoteerde bedrijf om zo te bepalen hoeveel men voor hun eigen aandelen dient te vragen. Zoals reeds gezegd kan dit enkel voorondernemingen die winst maken, anders leidt dit tot een negatief resultaat.

Goodwill

Goodwill is het verschil tussen de prijs die iemand betaalt en wat op de balans staat. Het betreft dus een meerprijs die betaald wordt voor de kwaliteit van het management, strategische en persoonlijke motivatie, potentieel van de onderneming, etc. Goodwill is bij de bepaling van de prijs bij een start-up vaak van significante waarde.

Jouw start-up waarderen is, zoals je leest, niet gemakkelijk. Maar het is wel aan te raden om het te laten uitvoeren. Niet alleen krijg jij een beter zicht op de sterktes en zwaktes van jouw onderneming, maar je krijgt ook de nodige tools om jouw onderneming te beheren.

Heb je hulp nodig bij het waarderen van je onderneming? WinWinner werkt op vandaag samen met enkele gespecialiseerde partners die hierbij kunnen helpen.

Contacteer ons hier voor meer info!

Misschien interesseert dit je ook

April 2, 2024

Private debt: niet langer een blinde vlek

Lees artikel
February 5, 2024

De winwinlening in 2024

Lees artikel
December 26, 2023

Een achtergestelde lening van 5 jaar: een handige zet voor liquidatiereserves

Lees artikel