⟵ Fiscale voordelen

Tax Shelter voor starters

Wat is de tax shelter voor startende ondernemingen?

Startende vennootschappen (max. 4 jaar oud) kunnen moeilijkheden ondervinden bij het verzamelen van het nodige startkapitaal. Door het toekennen van een sterke fiscale gunstmaatregel wil de overheid particulieren mobiliseren om te investeren in nieuwe aandelen van kleine vennootschappen of micro-vennootschappen.

Het fiscaal voordeel wordt verleend aan de hand van een belastingvermindering op basis van het geïnvesteerde bedrag en bedraagt:

45% bij micro vennootschappen; en

30% bij kleine vennootschappen

Ook voor groeibedrijven!

De tax shelter kan ook toegepast worden op groeibedrijven (4-10 jaar oud). Lees daarover meer in onze blog.

Let wel, een investering in aandelen van een startende onderneming via de tax shelter voor starters is onderhevig aan het ondernemingsrisico. Goed overleggen vóór je de investering doet blijft de boodschap!

De tax shelter voor startende ondernemingen in het kort

Investeren in aandelen van startende vennootschap (max. 4 jaar oud)
30% of 45% van de investering eenmalig recupereren via belastingvermindering
Aandelen min. 4 jaar bijhouden
Jaarlijks tot €100.000
Max. 30% van het maatschappelijk kapitaal
Meerwaarde op verkoop van aandelen mogelijk

Vaak gestelde vragen over de tax shelter voor start-ups

Hoe werkt de tax shelter voor startende ondernemingen?

1. Schrijf in op nieuwe aandelen van een startende onderneming n.a.v. de oprichting of een kapitaalverhoging.

2. Laat de kapitaalverhoging bij de notaris registreren.

3. Laat vrijblijvend een aandeelhouders- en/of optieovereenkomst opstellen via één van onze partners.

4. Geef je investering aan in je personenbelasting en geniet van je belastingvermindering.

Startende onderneming

De tax shelter voor startende ondernemingen richt zich enkel tot startende vennootschappen (opgericht na 1 januari 2013 en binnen 4 jaar na oprichting) die voor de laatste twee boekjaren maximaal 1 van de volgende criteria overschrijden:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand tot 50 werknemers;
 • jaaromzet tot €9 miljoen (excl. BTW);
 • balanstotaal tot €4,5 miljoen (excl. BTW);

Microvennootschappen zijn vennootschappen die geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10 werknemers;
 • jaaromzet, exclusief btw: €700.000;
 • balanstotaal: €350.000.

Investeerder

Alle natuurlijke personen, behalve de zaakvoerder of bestuurder van de startende vennootschap of die personen die onrechtstreeks een functie van bedrijfsleider uitoefenen als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap of door tussenkomst van een andere vennootschap waarvan ze aandeelhouders zijn.

Het fiscaal voordeel van de investeerder bedraagt:

 • Bij een investering in een kleine vennootschap: 30% belastingvermindering.
 • Bij een investering in een microvennootschap: 45% belastingvermindering.

En daarboven:

 • Verlaagde roerende voorheffing op dividenden.
 • Vrijgestelde meerwaarde op aandelen.

Om het fiscale voordeel te bekomen, dient een attest te worden overgemaakt aan de belastingadministratie!

Wil je berekenen hoeveel je kan investeren via de tax shelter voor starters om een maximaal fiscaal voordeel te krijgen op basis van jouw persoonlijke situatie? Probeer het nu via onze tool op www.taxsheltervoorstartups.be

De belangrijkste voorwaarden voor de tax shelter voor startende ondernemingen zijn:

 • Enkel voor startende vennootschappen (bij oprichting of kapitaalverhoging binnen 4 jaar).

De investeerder

 • De investeerder moet de aandelen 4 jaar aanhouden. Zoniet wordt de belastingvermindering pro rata teruggenomen.
 • Maximaal 500.000 EUR per vennootschap.
 • Maximaal 100.000 EUR per investeerder per jaar.
 • Een maximale participatie van 30% in het maatschappelijk kapitaal.
 • De aandelen moeten volledig volstort (lees: betaald) zijn.

Bovendien mag de startende vennootschap:

 • Geen dividenden hebben uitgekeerd of kapitaalvermindering doorgevoerd.
 • Geen management- of bestuurdersvennootschap zijn*.
 • Geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap zijn*.
 • Geen verhuur, verwerving, beheer, … van vastgoed als voornaamste activiteit hebben*.
 • Geen beursgenoteerde vennootschap zijn.
 • Geen onderneming in moeilijkheden zijn.
 • De vennootschap mag niet zijn opgericht in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen.
 • De verkregen investering niet gebruiken voor de uitkering van dividenden, de overname van aandelen of het verstrekken van leningen*.

  *Aan deze voorwaarden moet gedurende de 4 jaar waarin de investeerder de aandelen aanhoudt, worden voldaan.

Voor meer informatie over de tax shelter voor startende ondernemingen kan je altijd terecht op de website van VLAIO via deze link.

Je kan uiteraard ook altijd WinWinner contacteren bij verdere vragen!

Wat als het fout loopt?

Het is belangrijk om vooraf goede afspraken te maken tussen de ondernemer, de oude aandeelhouder(s) en de nieuwe aandeelhouder(s).

Zaken die best voorafgaandelijk worden besproken zijn de rechten en verplichtingen van de zaakvoerders/bestuurders en de aandeelhouders.

Daarnaast zijn ook duidelijke afspraken betreffende een eventuele overdracht van aandelen in de toekomst aan te raden.

In samenwerking met haar partners begeleidt WinWinner je graag bij de opmaak van de juiste contractuele documentatie.

Let wel, een investering in aandelen van een startende onderneming via de tax shelter voor starters is onderhevig aan het ondernemingsrisico. Goed overleggen vóór je de investering doet blijft de boodschap!

Ontdek de andere fiscale voordelen

Op zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren