Gepubliceerd op
Sep 23, 2021
laatste update:
Feb 4, 2023

Financieel plan: na opstart onmiddellijk de vuilbak in?

Het belang van een financieel plan ofhet financiële gedeelte van een businessplan wordt door velen (terecht)beklemtoond. Vooraleer je een avontuur instapt, zij het de opstart van eennieuwe zaak of het ophalen van financiering voor groei, is het immersbehoorlijk interessant te weten of de activiteit in kwestie winstgevend ofgewoonweg haalbaar is. Het is echter niet evident om een realistisch plan op testellen, waarbij van je verwacht wordt dat je over tal van aspecten juistevoorspellingen kan doen, zowel aan inkomstenzijde als aan kostenzijde. Al snelzal blijken dat vele van die voorspellingen er helemaal naast zitten, en dit iséén van de redenen waarom het financiële plan na de opstart of definancieringsronde al snel in de vergetelheid beland. Bovendien zorgt dit erook voor dat het opmaken van een financieel plan beschouwd wordt als eenlastige en nutteloze taak, een noodzakelijk kwaad.

Het kan echter ook anders. Een goedfinancieel plan is dynamisch, het is een document dat moet leven, eenwerkinstrument. Je hoeft het niet dagelijks aan te passen, maar eens perkwartaal loont het de moeite om enkele van de eerder gemaakte voorspellingen afte toetsen aan de realiteit. Heb je werkelijk 120 stuks verkocht aan eengemiddelde prijs van 8 euro per stuk? Was de inschatting van deverzekeringspremie correct? En hoeveel heb je werkelijk gespendeerd aanverplaatsingskosten? Na enkele kwartalen beschik je over een financieel plandat er ongetwijfeld helemaal anders uit ziet dan de oorspronkelijke versie. Eenwaarheidsgetrouw document dat je steevast een overzicht geeft over de huidigestatus van jouw onderneming. Bovendien kan je met deze nieuwe informatie dezekeer goed onderbouwde voorspellingen maken over de toekomst,met heel wat minder assumpties. Hetspreekt voor zich dat zo’n gestaafd financieel plan erg gewaardeerd wordt door investeerders in de volgendefinancieringsronde…

Maar de belangrijkste toegevoegdewaarde van een financieel plan als werkinstrument zit in de controle diehet biedt. We willen allen een winstgevende onderneming, maar durven diewinstgevendheid wel eens te overschatten. Hoe kunnen we die voorspelde winstdan zo goed mogelijk proberen benaderen? De inkomstenzijde kunnen we jammergenoeg niet beheersen, de kostenzijde daarentegen wel. In je financieel plandefinieer je enkele (brede) kostenposten, budgetten. Elke kost dieje in realiteit maakt, toets je af met de geplande budgetten. Dreig je bij eenbepaald budget in het rood te gaan, dan bekijk je of je elders nog budget overhebt. Op deze manier vermijd je ongetwijfeld enkele ongename verrassingen enteleurstellingen bij de analyse van het voorbije boekjaar.

Jelle Van Roosbroeck

Misschien interesseert dit je ook

January 23, 2023
Category 3

Ik heb een winwinlening, wat nu?

Lees artikel
January 18, 2023
Category 2

Investeren via de winwinlening in 2023: geniet jij mee van de fors gestegen rentes?

Lees artikel
January 11, 2023
Category 3

Naar de bank of naar de crowd voor een lening? Of beide?

Lees artikel