Gepubliceerd op
Sep 23, 2021
laatste update:
Feb 18, 2023

Je eigen zaak opstarten via een overname. Interessant voor jou?

Enkele feiten

Volgens cijfers vanEurostat zijn 99% van het totaal aantal bedrijven in Europa KMO’s.

In 2022 waren er volgens het KMO rapport van Unizo meer dan 1,22 miljoen KMO’s actief in België, waarvan meer dan 1 miljoen in Vlaanderen

In Vlaanderen heeft 83% van deze KMO's minder dan 10 mensen in dienst.

Deze groepen van KMO’s zouden aanzien kunnen worden als potentiële overname targets. 

België en vooral Vlaanderen heeft enorm veel potentieel op het vlak van overnames. Er is een ruime waaier aan KMO’s beschikbaar en de laatste jaren zijn er veelfamiliebedrijven waarbij de volgende generatie geen interesse heeft om het bedrijf verder te zetten

Een studie van het Instituut voor het familiebedrijf toont aan dat minder dan de helft van de jongeren die opgroeien in eenfamiliebedrijf, effectief ook ambitie hebben om er later een actieve rol in te spelen.

In vele gevallen zullen zaakvoerders voor het bereiken van de pensioenleeftijd dus op zoek moeten gaan naar een overnemer.

Enorm veel nieuwe starters in België

Volgens de cijfers van Graydon waren er meer dan 95.000 nieuwe starters in België in 2017.

Een groot aantal ondernemers die een eigen zaak wensen te starten kiezen ervoor om zelf iets op te richten, in plaats van een reeds bestaand bedrijf over te nemen. Bij een overname komt natuurlijk veel kijken en veel ondernemers hebben de tijd en financiële middelen niet om een bestaand bedrijf over te nemen. 

Volgens een studie van Vlerick Business School duurt de zoektocht naar het “juiste” bedrijf gemiddeld 12 tot 24 maanden en zal je voor het tekenen van de overname overeenkomst gemiddeld meer dan 100 bedrijven onderzocht hebben.

Toch is het vaak gemakkelijker om financiering te verkrijgen bij de bank in het geval van een overname.

Het over te nemen bedrijf heeft vaak al een bewezen business model, genereert al voldoende cashflow en heeft daardoor een veellager risicoprofiel dan een startup. Banken zijn hierdoor veel sneller geneigd om een deel van de overnameprijs te financieren. Daartegenover staat natuurlijk wel een eigen inbreng die voldoende groot moet zijn. Deze inbreng bedraagt inde meeste gevallen minstens 25 à 30 procent.

Wil je meer weten over bancaire overname financiering? Op de website van onze partner, BNP, kan je meer informatie vinden omtrent de mogelijkheden.

Deze eigen inbreng kan worden samengesteld via een gepersonaliseerde financieringsmix. Zo zal er typisch een deel van de eigen inbreng gefinancierd worden via de overnemer zelf en kan het resterende bedrag opgehaald worden via winwinleningen of tax shelter voor startende ondernemingen.

Daarnaast worden er vaak technieken gebruikt bij overnames zoals bijvoorbeeld een vendor loan, waarbij eendeel van de overnameprijs slechts betaald wordt op termijn. 

Dit heeft tot gevolg dat de bank op het moment van overname voor een kleiner bedrag zal moeten tussen komen.Contractueel zal er een (vaak achtergestelde) lening voorzien worden aan de overnemer. De verkoper(s) van de over te nemen onderneming hebben er ook voordeel bij. Zo zullen ze een interessant rendement verkrijgen op deze leningen blijven ze bovendien verbonden met de onderneming. Ze hebben er alle baat bij dat het bedrijf goed draait, aangezien in geval van faling het openstaande saldo van de achtergestelde lening in de meeste gevallen niet zal worden terugbetaald.

Voorbeeld

Een voorbeeldje vaneen vendor loan is bijvoorbeeld dat bij een overnameprijs van € 500.000 de prijs wordt opgesplitst in een vast deel ten bedrage van € 400.000 en een variabel deel van ten bedrage van  €100.000. Dit vast deel zal betaald worden bij de overname zelf en het variabel deel zal gefinancierd worden via een vendor loan. De overnemer zal het variabel deel van € 100.000 terugbetalen via een vendor loan in de vorm van een achtergestelde lening op 5 jaar met een interestpercentage van7 procent.

Een tweede techniek dat vaak gebruikt wordt bij overnames is de earn-out regeling. Bij een earn-out wordt een deel van de overnameprijs pas verschuldigd nadat een of meerdere vooraf bepaalde toekomstige prestaties of milestones bereikt worden. Door deze regeling kan de prijs op moment van overname ook naar beneden worden getrokken. Deze milestones zullen meestal resultaatsgebonden zijn en moeten bereikt worden binnen een bepaalde periode na het afsluiten van de overname overeenkomst. 

De toekomstige prestaties hebben tot gevolg dat de verkoper na de overname er belang bij heeft om de onderneming verder op te volgen en de overnemer bij te staan waar nodig.

Zo kan er bijvoorbeeld overeengekomen zijn dat de koper een meerprijs betaalt van 200.000indien de nettowinst tijdens het eerste jaar na overname hoger is dan €250.000

Soms ontstaan hierbij conflicten aangezien de overnemer geneigd zal zijn om de nettowinst te beperken.

Overtuigd om je eigen zaak op te starten via een overname? 

Begin vandaag nog aan jouw zoektocht! Bij vragen of opmerkingen hieromtrent kan je altijd bij WinWinner terecht.

Misschien interesseert dit je ook

April 2, 2024

Private debt: niet langer een blinde vlek

Lees artikel
February 5, 2024

De winwinlening in 2024

Lees artikel
December 26, 2023

Een achtergestelde lening van 5 jaar: een handige zet voor liquidatiereserves

Lees artikel