Op zoek naar financiering voor je onderneming?

Je eigen zaak opstarten via een overname. Interessant voor jou?

Laatste update:
3/8/18
Je eigen zaak opstarten via een overname. Interessant voor jou?

Enkele feiten

Volgens cijfers van Eurostat zijn 99,8% van het totaal aantal bedrijven in België KMO’s.

Eind 2016 waren er volgens het KMO rapport van Unizo meer dan 1,1 miljoen KMO’s actief in België, waarvan ongeveer 615.000 in Vlaanderen

In Vlaanderen had 87% van het totaal aantal KMO’s geen werknemers in dienst. Slechts 10,7% van deze KMO’s heeft 1 tot 9 mensen in dienst.

Deze groepen van KMO’s zouden aanzien kunnen worden als potentiële overnametargets. 

België en vooral Vlaanderen heeft enorm veel potentieel op het vlak van overnames. Er is een ruime waaier aan KMO’s beschikbaar en de laatste jaren zijn er veel familiebedrijven waarbij de volgende generatie geen interesse heeft om het bedrijf verder te zetten

Een studie van het Instituut voor het familiebedrijf toont aan dat minder dan de helft van de jongeren die opgroeien in een familiebedrijf, effectief ook ambitie hebben om er later een actieve rol in te spelen.

In vele gevallen zullen zaakvoerders voor het bereiken van de pensioenleeftijd dus op zoek moeten gaan naar een overnemer.

Enorm veel nieuwe starters in België

Volgens de cijfers van Graydon waren er meer dan 95.000 nieuwe starters in België in 2017.

Een groot aantal ondernemers die een eigen zaak wensen te starten kiezen er voor om zelf iets op te richten, in plaats van een reeds bestaand bedrijf over te nemen. Bij een overname komt natuurlijk veel kijken en veel ondernemers hebben de tijd en financiële middelen niet om een bestaand bedrijf over te nemen. 

Volgens een studie van Vlerick Business School duurt de zoektocht naar het “juiste” bedrijf gemiddeld 12 tot 24 maanden en zal je voor het tekenen van de overnameovereenkomst gemiddeld meer dan 100 bedrijven onderzocht hebben.

Toch is het vaak gemakkelijker om financiering te verkrijgen bij de bank in het geval van een overname.

Het over te nemen bedrijf heeft vaak al een bewezen business model, genereert al voldoende cashflow en heeft daardoor een veel lager risicoprofiel dan een startup. Banken zijn hierdoor veel sneller geneigd om een deel van de overnameprijs te financieren. Daartegenover staat natuurlijk wel een eigen inbreng die voldoende groot moet zijn. Deze inbreng bedraagt in de meeste gevallen minstens 25 à 30 procent.

Wil je meer weten over bancaire overnamefinanciering? Onze partner, Bank Van Breda, heeft een specifieke pagina hieromtrent. Je kan ze raadplegen via deze LINK

Deze eigen inbreng kan worden samengesteld via een gepersonaliseerde financieringsmix. Zo zal er typisch een deel van de eigen inbreng gefinancierd worden via de overnemer zelf en kan het resterende bedrag opgehaald worden via winwinleningen of tax shelter voor startende ondernemingen.

Daarnaast worden er vaak technieken gebruikt bij overnames zoals bijvoorbeeld een vendor loan, waarbij een deel van de overnameprijs slechts betaald wordt op termijn. 

Dit heeft tot gevolg dat de bank op het moment van overname voor een kleiner bedrag zal moeten tussen komen. Contractueel zal er een (vaak achtergestelde) lening voorzien worden aan de overnemer. De verkoper(s) van de over te nemen onderneming hebben er ook voordeel bij. Zo zullen ze een interessant rendement verkrijgen op deze lening en blijven ze bovendien verbonden met de onderneming. Ze hebben er alle baat bij dat het bedrijf goed draait, aangezien in geval van faling het openstaande saldo van de achtergestelde lening in de meeste gevallen niet zal worden terugbetaald.

Voorbeeld

Een voorbeeldje van een vendor loan is bijvoorbeeld dat bij een overnameprijs van € 500.000 de prijs wordt opgesplitst in een vast deel ten bedrage van € 400.000 en een variabel deel van ten bedrage van  € 100.000. Dit vast deel zal betaald worden bij de overname zelf en het variabel deel zal gefinancierd worden via een vendor loan. De overnemer zal het variabel deel van € 100.000 terugbetalen via een vendor loan in de vorm van een achtergestelde lening op 5 jaar met een interestpercentage van 7 procent.

Een tweede techniek dat vaak gebruikt wordt bij overnames is de earn-outregeling. Bij een earn-out wordt een deel van de overnameprijs pas verschuldigd nadat een of meerdere vooraf bepaalde toekomstige prestaties of milestones bereikt worden. Door deze regeling kan de prijs op moment van overname ook naar beneden worden getrokken. Deze milestones zullen meestal resultaatsgebonden zijn en moeten bereikt worden binnen een bepaalde periode na het afsluiten van de overnameovereenkomst. 

De toekomstige prestaties hebben tot gevolg dat de verkoper na de overname er belang bij heeft om de onderneming verder op te volgen en de overnemer bij te staan waar nodig.

Zo kan er bijvoorbeeld overeengekomen zijn dat de koper een meerprijs betaalt van 200.000 indien de nettowinst tijdens het eerste jaar na overname hoger is dan € 250.000

Soms ontstaan hierbij conflicten aangezien de overnemer geneigd zal zijn om de nettowinst te beperken.

Wil je meer weten over het overnemen van een bedrijf? Misschien is de volgende editie van de Vlerick Entrepreneurial Buyout Academy dan wel iets voor jou!

 

Overtuigd om je eigen zaak op te starten via een overname? 

Begin vandaag nog aan jouw zoektocht! Bij vragen of opmerkingen hieromtrent kan je altijd bij WinWinner terecht.

Deze blog werd geschreven door Aelbrecht Van Damme

Nieuwste artikels

Bekijk alle blogposts ⟶

Op zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren