Gepubliceerd op
Jan 11, 2023
laatste update:
Feb 4, 2023

Naar de bank of naar de crowd voor een lening? Of beide?

Je bent een ondernemer met een financieringsbehoefte. Waar ga je die funding zoeken? De bank komt wellicht als eerste kanaal in gedachten, maar welk type bankkrediet past bij jouw plannen? In deze blog duiken we in de wereld van bankleningen, en vergelijken we ze met leningen ophalen bij het publiek.

“De banklening” is een term die vele ladingen dekt. Meestal denken mensen hierbij aan het klassieke investeringskrediet, waarbij je voor de aankoop van bijvoorbeeld een machine of een pand een lening aangaat bij de bank. Doorgaans gaat het om kredieten op middellange of lange termijn; je legt met de bank een bedrag, looptijd, intrestvoet en terugbetalingsfrequentie vast.

Vaak is er wel enige flexibiliteit bij deze criteria. Zo zijn de looptijd en de terugbetalingsfrequentie - en soms ook de intrestvoet - doorgaans onderhandelbaar en kan je er ook voor kiezen om de lening in schijven op te nemen. Natuurlijk kan ook de bank voorwaarden stellen, zoals het aanleveren van een gedetailleerd financieel plan of het voltooien van een extra eigen inbreng. Onthoud dat laatste, hier komen we straks nog op terug.

Straight loan

Waar een investeringskrediet naar de (middel)lange termijn kijkt, is een straight loan een bancaire kredietoptie op korte termijn. Samen met de bank leg je een bepaald plafond vast. Meer dan dat bedrag kan je niet opnemen.

Ondernemers maken gebruik van zo’n kredietlijn om bijvoorbeeld hun voorraad voor te financieren of om voldoende cash te hebben in afwachting van klanten die nog een factuur moeten betalen. Op het geleende bedrag bepalen ze dan rente.

Een nadeel ten opzichte van het investeringskrediet is dat de bank de overeenkomst makkelijker kan opzeggen, waardoor je een andere financieringsoplossing zou kunnen moeten gaan zoeken. De terugbetaling gebeurt volgens een vooraf afgesproken termijn.

Kaskrediet

Een derde belangrijke pijler in de bancaire kredieten is het kaskrediet. We kunnen dit beschouwen als het kleinere - maar duurdere - broertje van de straight loan. Bij deze financieringsvorm geeft de bank je groen licht om in het rood te gaan, net zoals particulieren dat bij hun zichtrekening kunnen.

Daar staan natuurlijk wel hoge rentevoeten tegenover. Het is dan ook de bedoeling dat je hier slechts op zeer korte termijn gebruik van maakt. Als je in het rood staat en er komt een bedrag binnen dat hoger is dan je negatieve saldo, ben je dus weer safe.

En crowdlending?

Crowdlending komt op als alternatief voor bankfinanciering. Bij dit concept kennen particulieren (of, in sommige gevallen, andere bedrijven) een onderneming een lening toe. Er is dus niet één kredietgever, zoals bij een banklening, maar verschillende individuele partijen beslissen om geld te lenen aan een bedrijf.

TIP: het ophalen van leningen bij de crowd kan een manier zijn om quasi-eigen inbreng te genereren. Op die manier kan je deuren openen naar een banklening die in eerste instantie misschien buiten bereik leek.

Aangezien het bij crowdlending om een publieke financieringszoektocht gaat, moet je echt campagne voeren om investeerders te vinden. Je zal er dus tijd en moeite aan moeten wijden. Maar dat is natuurlijk bij de aanvraag voor een banklening niet anders. Crowdlending is overigens niet geschikt voor gelijk welk type bedrijf. Zo worden bedrijven die nog in een ideefase zitten, al snel als te risicovol beschouwd door de platformen bij wie ze een aanvraag indienen. Ook voor schuldfinanciering zal je niet snel op zo’n platform terechtkunnen.

Hoewel de rentes vaak hoger liggen dan bij bankkredieten en het dus niet de goedkoopste manier van funding is, heeft crowdlending wel een aantal specifieke voordelen. Zo zorg je, door publiek je campagne te delen, voor heel wat visibiliteit voor je bedrijf. Slaagt je campagne? Nog beter, want dan zien heel wat mensen dat positieve bericht verschijnen. Een crowdlendingcampagne levert dan ook vaak niet alleen financiering op, maar ook extra’s zoals perspubliciteit of nieuwe klanten. Niet te onderschatten meerwaardes voor ondernemers!

Ten slotte is crowdlending een uitgelezen manier om je netwerk uit te breiden. Je creëert een volledig nieuwe groep stakeholders: een succesvolle crowdlendingcampagne telt makkelijk pakweg 30 à 50 investeerders, of soms zelfs nog meer. Opnieuw wandelende reclameborden voor groeiende bedrijven dus. En misschien hebben zij bij een volgende investeringsronde opnieuw interesse om nog eens mee op de kar te springen? Of openen ze via hun netwerk deuren die voor jouw bedrijf interessant kunnen zijn voor de verdere groei?

Dit artikel kwam tot stand met de medewerking van Hendrik Tant, Community Manager Starters bij BNP Paribas Fortis.

Misschien interesseert dit je ook

April 2, 2024

Private debt: niet langer een blinde vlek

Lees artikel
February 5, 2024

De winwinlening in 2024

Lees artikel
December 26, 2023

Een achtergestelde lening van 5 jaar: een handige zet voor liquidatiereserves

Lees artikel