Gepubliceerd op 12 jan 2023 (laatste update: 23 feb 2023)

De Crowdlening: een achtergestelde lening voor crowdfunding

winwinner swoosh

Een crowdlening is een vorm van achtergestelde lening die gebruikt wordt bij Crowdlending: ondernemingen die financiering ophalen bij een grote groep individuele investeerders.

Ondernemingen vinden steeds vaker financiering via leningen bij het publiek. 

Dat komt enerzijds door de grotendeels gereguleerde winwinlening en anderzijds door de spectaculaire groei van Crowdlending platformen zoals Winwinner.

Zo’n platform maakt het mogelijk om zonder veel moeite kapitaal te vinden in je netwerk. Via crowdleningen haal je kleinere bedragen op bij meerdere investeerders. 

Maar hoe werkt zo’n crowdlening nu precies? Lees verder en krijg een antwoord op de belangrijkste vragen:

 • Hoe werkt een crowdlening?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een crowdlening?
 • Hoeveel rendement krijg je bij zo’n lening?
 • Welke kosten zijn eraan verbonden?

De kenmerken van een crowdlening

Bij een crowdlening stellen leninggevers voor een vooraf vastgelegde periode een lening ter beschikking aan een leningnemer. In ruil daarvoor ontvangen ze een aantrekkelijk rendement. Het rendement wordt jaarlijks terugbetaald en wordt steeds berekend op het openstaande kapitaal.  

De crowdlening is een achtergestelde lening. Gaat de onderneming failliet? Dan zorgt het achtergestelde karakter ervoor dat je leninggevers worden terugbetaald uit het saldo dat overblijft nadat eerst alle preferente schuldeisers (zoals de bank) werden terugbetaald. Tegenover dat risico op kapitaalverlies staat wel een hoge(re) interestvoet.

Het rendement, dat vooraf wordt bepaald, ligt doorgaans tussen 6% en 10%. Op die manier komt de crowdlening tegemoet aan het achtergestelde karakter en het ontbreken van een waarborg. De verhouding tussen het risico en het rendement is steeds in evenwicht. 

Bij een crowdlening heeft de ondernemer of leningnemer meer inspraak over de voorwaarden dan bij een ander type lening, zoals een banklening of winwinlening.

De modaliteiten van de crowdlening zijn binnen een wettelijk kader vrij te kiezen. 

De onderneming bepaalt de variabele kenmerken in samenspraak met Winwinner. 

 • Leninggever: Belgische particulieren en vennootschappen
 • Jaarlijkse bruto rente: gemiddeld tussen 6% en 10%
 • Jaarlijks belastingkrediet: 0%
 • Looptijd: gemiddeld 1 tot 5 jaar
 • Waarborg: n.v.t.  
 • Investeringsbedrag: vanaf €500
 • Terugbetaling: jaarlijks of eenmalig 
 • Conversierecht: n.v.t

Voor- en nadelen voor de leningnemer (ondernemer)

Voordelen

 • Je kan leningen ophalen binnen je eigen netwerk (vrienden, familie, collega’s …) en daarbuiten (klanten, leveranciers, fans …). Deze mensen worden ambassadeur van jouw onderneming.
 • De kenmerken van de lening zijn enorm flexibel bij Winwinner: je kiest zelf de looptijd (gemiddeld 1 tot 5 jaar) en de jaarlijkse bruto rente (gemiddeld tussen 6% en 10%) in samenspraak met jouw persoonlijke crowdfundcoach. 
 • Door het achtergestelde karakter kunnen crowdleningen dienen als hefboom naar andere financieringsvormen, zoals bankfinanciering. Wie crowdleningen ophaalt, kan dus makkelijker bij de bank terecht voor bijkomende leningen.
 • Je moet geen eigen waarborgen of garanties geven.

Nadelen

Het rendement voor de leninggever ligt hoger dan bij andere type leningen zoals bancaire leningen of winwinleningen.

Voor- en nadelen voor de leninggever (investeerder)

Voordelen

 • Je investeert in een onderneming, waardoor je de (lokale) economie ondersteunt.
 • Er zijn geen bijkomende kosten aan verbonden. Investeren via een crowdlening is - met uitzondering van je investeringsbedrag - volledig gratis.
 • Je kan ook vanuit een vennootschap investeren
 • Je kan investeren in een onderneming waarin je gelooft en je krijgt een mooi rendement op je lening. 
 • De drempel om te investeren is relatief laag: een crowdlening start al vanaf €500. 

Nadelen

 • Je kan het geïnvesteerde bedrag niet ineens terugvragen aan de leningnemer. Je moet er dus vanuit gaan dat je het geld gedurende de looptijd van de lening niet nodig zal hebben.
 • Op de jaarlijkse rente (gemiddeld tussen 6 en 10%) betaal je 30% roerende voorheffing*, waardoor je aan het einde van de rit dus wat van je rendement verliest aan belastingen. 
 • Investeren in jonge en/of kleine ondernemingen is uiteraard risicovol. Je hebt niet steeds een duidelijk en up-to-date zicht op de financiële situatie van de onderneming. Bij Winwinner raakt 98% van de gefinancierde projecten wel terugbetaald.

*Valt de onderneming onder de tax shelter-regeling, dan komt ze in aanmerking voor de vrijstelling van roerende voorheffing. Meer informatie over deze maatregel vind je op deze pagina.

Veelgestelde vragen over de Crowdlening

Wat als het fout loopt?

Gaat de leningnemer failliet of zet hij/zij de activiteit stop, dan loopt de leninggever het risico zijn/haar investering gedeeltelijk of volledig te verliezen.

Wat gebeurt er bij het overlijden van een leninggever?

Als de leninggever overlijdt, valt de crowdlening in het actief van de nalatenschap en worden de rechten van de schuldvordering overgedragen aan de erfgenamen.

Werd er geen successieplanning opgesteld? Dan schrijft het wettelijke kader voor dat de crowdlening in blote eigendom aan de kinderen toekomt. Het vruchtgebruik ervan komt toe aan de echtgenoot/echtgenote van de leninggever. Hij/zij ontvangt de opbrengsten van de gegeven lening.

Kan de crowdlening vervroegd worden terugbetaald?

De leningnemer heeft het recht om het ontleende bedrag - geheel of gedeeltelijk - vervroegd terug te betalen. Toestemming van de leninggever is daarbij niet vereist. In geval van een vervroegde terugbetaling door de leningnemer zijn er geen bijkomende kosten en vergoedingen verschuldigd door de leningnemer, met uitzondering van een eenmalige bijkomende vergoeding van 3 maanden interest.

Als de lening vervroegd wordt terugbetaald, bestaat de kans dat de leninggever niet in staat zal zijn om het terugbetaalde bedrag te herinvesteren aan een rendement dat vergelijkbaar is met dat van de verstrekte lening.

Kan ik mijn geïnvesteerd bedrag vervroegd opeisen?

Uitsluitend in onderstaande situaties heeft de leninggever het recht om - door middel van een aangetekend schrijven aan de leningnemer - de lening integraal en met onmiddellijke ingang op te eisen.

 • Situatie 1: faillissement, kennelijk onvermogen of vrijwillige/gedwongen ontbinding en vereffening van de leningnemer .
 • Situatie 2: achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van het leningsbedrag of de vervallen rente.

We raden dus aan om enkel te investeren in een crowdlening met middelen die je doorheen de looptijd niet nodig zal hebben.

‍Kan ik de crowdlening combineren met andere financieringsvormen zoals bankleningen, startlening, cofinanciering…?

De crowdlening wordt heel vaak gecombineerd met andere financieringsmiddelen. Sterker nog, vaak is het een positief signaal voor andere geldverstrekkers als je kan aantonen dat er ook andere investeerders mee instappen via een crowdlening. De crowdlening is te allen tijde achtergesteld tegenover alle andere (bestaande en toekomstige) financieringsvormen (behalve aandelen).

Financiering vinden of investeren via crowdlending?

Ben je volledig overtuigd om geld op te halen of te investeren via crowdlending?

WinWinner hielp al meer dan 400 Belgische kmo's aan meer dan €55 miljoen financiering.

We onderscheiden ons door transparante en duidelijke informatie te delen, in de taal die de klant begrijpt en spreekt.

Ondernemer? We helpen je in je zoektocht naar financiering!

Investeerder? Ontdek de actieve projecten op ons platform!