De Crowdlening

Een "crowdlening" is een vorm van alternatieve financiering waarbij de leningnemer bij een grote groep individuele leninggevers financiering kan ophalen. 

Leninggevers stellen voor een vooraf vastgelegde periode een lening ter beschikking aan een leningnemer en ontvangen in ruil daarvoor een aantrekkelijk rendement. Het rendement wordt jaarlijks terugbetaald en wordt steeds berekend op het openstaande kapitaal. 

De crowdlening is een achtergestelde lening. Gaat de onderneming failliet? Dan zorgt het achtergestelde karakter ervoor dat je leninggevers worden terugbetaald uit het saldo dat overblijft nadat eerst alle preferente schuldeisers (zoals de bank) werden terugbetaald. Tegenover dat risico op kapitaalverlies staat wel een hoge(re) interestvoet.

Het rendement wordt vooraf bepaald en ligt doorgaans hoog, gemiddeld tussen 4% en 8%. Op die manier komt de crowdlening tegemoet aan het achtergestelde karakter en het ontbreken van een waarborg. De verhouding tussen het risico en het rendement is steeds in evenwicht. 


Kenmerken

Elke onderneming is anders. De modaliteiten van de crowdlening zijn binnen een wettelijk kader vrij te kiezen. De onderneming bepaalt deze kenmerken in samenspraak met WinWinner. 

Leninggever: Belgische particulieren en vennootschappen

 • Jaarlijkse bruto rente: gemiddeld tussen 4% en 8%
 • Jaarlijks belastingkrediet: 0%
 • Looptijd: gemiddeld 1 tot 5 jaar
 • Waarborg: n.v.t.  
 • Investeringsbedrag: €500 tot €5000
 • Terugbetaling: jaarlijks of eenmalig 
 • Conversierecht: n.v.t

Voor- en nadelen voor de leningnemer

Voordelen voor de leningnemer

 • Je kan leningen ophalen binnen je eigen netwerk (vrienden, familie, collega’s,…) en daarbuiten (klanten, leveranciers, fans…). Deze mensen worden ambassadeur van jouw onderneming.
 • De kenmerken van de lening zijn enorm flexibel bij WinWinner: je kiest zelf de looptijd (gemiddeld 1 tot 5 jaar) en de jaarlijkse bruto rente (gemiddeld tussen 4% en 8%). 
 • Door het achtergestelde karakter kunnen crowdleningen dienen als hefboom naar andere financieringsvormen, zoals bankfinanciering. Wie crowdleningen ophaalt, kan dus makkelijker bij de bank terecht voor bijkomende kredieten.
 • Je moet geen eigen waarborgen of garanties geven.

Nadelen voor leningnemer

 • Het rendement voor de leninggever ligt hoger dan bij andere type leningen zoals bancaire kredieten of winwinleningen

Voor- en nadelen voor de leninggever

Voordelen voor de leninggever

 • Je investeert in een onderneming, waardoor je de (lokale) economie ondersteunt.
 • Er zijn geen bijkomende kosten aan verbonden. Investeren via een crowdlening is -met uitzondering van je investeringsbedrag - volledig gratis
 • Je kan ook vanuit een vennootschap investeren
 • Je kan op  investeren in een onderneming waarin je gelooft en krijgt een mooi rendement op je lening. 
 • De drempel om te investeren is relatief laag: een crowdlening start al vanaf €500 

Nadelen voor de leninggever

 • Je kan het geïnvesteerde bedrag niet ineens terugvragen aan de leningnemer. Je moet er dus vanuit gaan dat je het geld gedurende de looptijd van de lening niet nodig gaat hebben.
 • Op de jaarlijkse rente (gemiddeld tussen 4 en 8%) betaal je 30% roerende voorheffing*, waardoor je aan het einde van de rit dus wat van je rendement verliest aan belastingen. 
 • Investeren in jonge en/of kleine ondernemingen is uiteraard risicovol. Je hebt niet steeds een duidelijk en up-to-date zicht op de financiële situatie van de onderneming.

*Valt de onderneming onder de tax shelter regeling, dan komt ze in aanmerking voor de vrijstelling van roerende voorheffing. Meer informatie over deze maatregel vind je op deze pagina.


Matchmaking platform WinWinner

Sinds 2015 treedt WinWinner op als matchmaking platform voor de winwinlening.

Dit door de FSMA vergund alternatief financieringsplatform geeft ondernemers de mogelijkheid om een online profiel op de website te plaatsen en zo hun netwerk online te laten investeren.

Geld ophalen via de winwinlening? Start de gratis Quickscan.

Investeren via de winwinlening? Ontdek hier alle actieve projecten.

Veelgestelde vragen

Wat als het fout loopt?

Gaat de leningnemer failliet of zet hij/zij de activiteit stop, dan loopt de leninggever het risico zijn/haar investering gedeeltelijk of volledig te verliezen.

Wat gebeurt er bij een overlijden bij de leninggever?

Als de leninggever overlijdt, valt de crowdlening in het actief van de nalatenschap en worden de rechten van de schuldvordering overgedragen aan de erfgenamen.

Werd er geen successieplanning opgesteld? Dan schrijft het wettelijke kader voor dat de crowdlening in blote eigendom aan de kinderen toekomt. Het vruchtgebruik ervan komt toe aan de echtgenoot/echtgenote van de leninggever. Hij/zij ontvangt de opbrengsten van de gegeven lening.

Kan de crowdlening vervroegd worden terugbetaald?

De leningnemer heeft het recht om het ontleende bedrag - geheel of gedeeltelijk - vervroegd terug te betalen. Toestemming van de leninggever is daarbij niet vereist. In geval van een vervroegde terugbetaling door de leningnemer zijn er geen bijkomende kosten en vergoedingen verschuldigd door de leningnemer, met uitzondering van een eenmalige bijkomende vergoeding van 3 maanden interest.

Als de lening vervroegd wordt terugbetaald, bestaat de kans dat de leninggever niet in staat zal zijn om het terugbetaalde bedrag te herinvesteren aan een rendement dat vergelijkbaar is met dat van de verstrekte lening.

Kan ik mijn geïnvesteerd bedrag vervroegd opeisen?

Uitsluitend in onderstaande situaties heeft de leninggever het recht om - door middel van een aangetekend schrijven aan de leningnemer - de lening integraal en met onmiddellijke ingang op te eisen.

 • Situatie 1: faillissement, kennelijk onvermogen of vrijwillige/gedwongen ontbinding en vereffening van de leningnemer 
 • Situatie 2: achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van het leningsbedrag of de vervallen rente

We raden dus aan om enkel te investeren in een crowdlening met middelen die je doorheen de looptijd niet nodig zal hebben.


Kan ik de crowdlening combineren met andere financieringsvormen zoals bankleningen, startlening, cofinanciering…?

De crowdlening wordt heel vaak gecombineerd met andere financieringsmiddelen. Sterker nog, vaak is het een positief signaal voor andere geldverstrekkers als je als onderneming kan aantonen dat er ook andere investeerders mee-investeren via een crowdlening. De crowdlening is te allen tijde achtergesteld tegenover alle andere (bestaande en toekomstige) financieringsvormen.

Op zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren