Food & beverage

Hof van Ossel

Toen Filip Meysmans in 2007 de landbouwonderneming van zijn familie overnam, wilde hij niet het zoveelste landbouwbedrijf zijn. Daarom liet hij 100% raszuivere embryo’s van Wagyu-runderen importeren naar België. Wagyu-runderen staan gekend om hun smaakvol vlees, dat soms zelfs het label ‘de kaviaar onder het rundvlees’ krijgt. Via restaurants en slagers brengt Filip het vlees van de runderen op de markt. Om zijn kudde uit te breiden en om een mestvaalt te bouwen ging Filip op zoek naar financiering via WinWinner. Zijn campagne bleek een schot in de roos en haalde het duizelingwekkende bedrag van 346.000 euro!

Filip heeft grootse plannen met zijn onderneming. In eerste instantie wil hij zijn kudde uitbreiden en een mestvaalt bouwen, maar op termijn wil hij ook de 250 jaar oude vierkantshoeve waarin zijn onderneming gevestigd is, verbouwen en uitbreiden.

Al deze plannen vereisen uiteraard de nodige financiering. “Daarom ging ik bij verschillende kanalen eens polsen naar de financieringsmogelijkheden," vertelt Filip Meysmans, zaakvoerder bij Hof van Ossel.

"Bij de bank waren ze ietwat terughoudend om de uitbreiding van de kudde en de bouw van een mestvaalt te financieren. Als je actief bent in een nieuwe markt, is een bank eerder voorzichtig terwijl je er als ondernemer vol voor wil gaan en oplossingen wil zoeken om iets op te bouwen. De financiering van de later geplande renovatiewerken is iets dat meer in het beleid van een bank past,” gaat Filip verder.

Bij het verkennen van alternatieve financieringskanalen maakte Filip in een brochure van PMV kennis met WinWinner:

“Een crowdlendingcampagne leek me een ideale manier om te polsen naar een draagvlak bij het publiek. Naast het financiële luik zou de campagne ook zorgen voor heel wat publiciteit voor mijn onderneming." - Filip Meysmans, zaakvoerder Hof van Ossel

Start van het voorbereidingstraject

Na een positieve screening van Filips business- en financieel plan startten we de campagnevoorbereidingen op. “Tijdens de kick-off werden mijn vragen opgelost en kreeg ik een beeld van het verloop van de voorbereidingen en de campagne zelf. Later in het voorbereidingstraject werden ook de nodige administratieve zaken zoals de informatienota’s geregeld. Handig dat WinWinner dit alles opstelt, anders zou je er zelf te veel tijd aan spenderen of niet goed weten hoe dit aan te pakken om succesvol te zijn,” blikt Filip terug.

Half augustus 2020 waren we klaar om de campagne van Hof van Ossel te lanceren: de campagnetekst en financiële toelichting stonden op punt, de informatienota’s waren afgewerkt en ook Filip was klaar om over zijn campagne te beginnen communiceren.

Het doel van de campagne? Minimaal €100.000 en maximaal €300.000 ophalen om de uitbreiding van de Wagyu-kudde en de bouw van een mestvaalt te financieren en om meer naamsbekendheid in de markt te verwerven en deze verder uit te breiden.

Communicatiemachine op volle toeren

Om zoveel mogelijk potentiële investeerders te bereiken zette Filip, samen met zijn extern communicatiebureau, de grote middelen in: er werden verschillende mailings uitgestuurd, op sociale media werd de campagne gedeeld en een persbericht over de campagne werd gretig opgepikt. “In de campagneperiode kreeg ik ook bezoek van PlattelandsTV en een vakblad, wat voor extra zichtbaarheid zorgde,” vertelt Filip.

Investeerders zijn niet altijd meteen overtuigd. Om geïnteresseerde/potentiële investeerders een extra woordje uitleg te geven organiseerden we samen met Filip een webinar:

“Jammer dat het door corona geen fysiek event op de boerderij kon zijn, maar voor een webinar moeten mensen zich niet verplaatsen. Dit maakte het wat laagdrempeliger. Het was mijn eerste keer op het virtuele podium, maar mede dankzij de tips van WinWinner verliep het webinar vlot.” - Filip Meysmans, zaakvoerder Hof van Ossel

Toegezegde investeringen komen vlot binnen

De stevige communicatie-inspanningen wierpen hun vruchten af: in het begin van de campagne liepen de investeringen weliswaar niet in overvloed binnen, maar wel gestaag. Voornamelijk het geslaagde webinar zorgde voor een flinke boost in de toegezegde investeringen. “Na het webinar kwam het erop aan om de vragen die er bij potentiële investeerders nog waren persoonlijk, snel en uitgebreid te beantwoorden,” weet Filip.

Ook later in oktober bleven de investeringen in Hof van Ossel binnenkomen, zelfs in die mate dat het maximumbedrag van €300.000 in zicht kwam. We voerden zelfs nog een verhoging van het maximumbedrag door naar €350.000. Dat bedrag werd aan het einde van de campagne net niet bereikt: we klokten af op €346.000!
Evolutie van de investeringen in Hof van Ossel

“De campagne verliep dan wel vlot qua communicatie en investeringen, het blijft wel een flinke brok werk: de investeerders opvolgen is geen taakje dat je on the side kan oppikken. Natuurlijk neemt WinWinner je heel wat werk uit handen, maar als ondernemer moet je zelf ook de nodige tijd uittrekken om alles rond te krijgen,” vertelt Filip. “Doe je dit niet, dan worden alle inspanningen een maat voor niets. Als ondernemer is het een must om alles mee op te volgen om tot een geslaagde campagne te komen, anders zou je zonder het te weten steken laten vallen.”

Succesvol gefinancierd!

Uiteindelijk kon Hof van Ossel rekenen op een kleine honderd investeerders. Om het overzicht te bewaren is het natuurlijk belangrijk dat de administratie op orde staat. Na de afloop van de campagne was het daarom tijd voor het opmaken van de leningscontracten.

Door zoveel investeerders te hebben overtuigd kan Hof van Ossel rekenen op heel wat nieuwe input voor de groei van de onderneming:

"Investeerders sturen ons ideeën en triggeren ons om nóg beter te doen. Naast hun financiële inspanning zijn ook hun betrokkenheid en input een echte meerwaarde voor Hof van Ossel. Dat maatschappelijk draagvlak is een mooie bonus als we bijvoorbeeld naar banken stappen voor de financiering van latere groeiplannen zoals de renovatiewerken. Onze crowdlendingcampagne is dus een en-en-verhaal geweest.” - Filip Meysmans, zaakvoerder Hof van Ossel

Uitbreiding kudde en bouw mestvaalt

Maar hoe zit het met de groeiplannen op de iets kortere termijn? “De mestloods is -op enkele afwerkingszaken na- zo goed als af,” laat Filip weten. “Op die manier kan de mest optimaal gestockeerd worden en op het juiste moment aangewend worden om de landerijen te bemesten. Ook de uitbreiding van de Wagyu-kudde was een van de doelen met de via de WinWinner opgehaald financiering, maar dat is een werk van iets langere adem natuurlijk,” lacht Filip.

“Aangezien we de gezondheidsrisico’s van de kudde maximaal willen beperken, houden we het bedrijf gesloten, wat wil zeggen dat alle dieren zelf worden gefokt en niets wordt aangekocht. Op die manier zal de uitbreiding zich wel over een periode van een 5-tal jaren uitspreiden. Maar anderzijds geeft ons dat ook de mogelijkheid om de markt intussen organisch mee te laten groeien.”

Terugblik

Met een fantastisch eindbedrag van 346.000 euro kijkt Filip erg tevreden terug op de WinWinner-campagne:

“De campagne en de voorbereidingen ervan volgden een duidelijk stappenplan. Er is veel tijd en werk in onze campagne gekropen, maar het heeft geloond. En we stonden er niet alleen voor, er was begeleiding van WinWinner zodat we de juiste dingen op het juiste moment konden doen zonder te moeten afwegen of het wel de juiste strategie was." - Filip Meysmans, zaakvoerder Hof van Ossel

“Door deze geslaagde financieringscampagne kunnen we meteen stappen zetten waar we anders heel lang over zouden doen omdat de middelen moeilijker bereikbaar zijn. Daarnaast hebben we veel mensen kunnen bereiken met ons product en de ambassadeurs ervan kunnen samenbrengen,” besluit hij.

Lees meer succescases zoals deze

Fabrique Fantastique

Entertainment & vrije tijd
Lees meer over deze case