Tech

SkyeBase

SkyeBase combineert drones en artificiële intelligentie (AI) voor de inspectie van industriële assets, met als doel de veiligheid en de efficiëntie van de industrie te verhogen. Met haar brede gamma aan drones en camera's verzamelt de start-up data die ze via haar eigen AI-software analyseert tot bruikbare inzichten en rapporten voor preventief onderhoud.

In geen tijd verwierf de innovatieve totaaloplossing van SkyeBase een sterke positie op een nichemarkt. De crowdlendingcampagne waarmee de onderneming die positie (inter)nationaal wilde versterken, overtrof alle verwachtingen en klokte vroegtijdig af op €320.000.

Toen Jean-Louis Weemaes, Bart Daniëls, Tom Verstappen en Tom Daniëls SkyeBase oprichtten, wisten ze al dat ze op termijn op zoek moesten naar externe financiering. De lijst met mogelijke financieringskanalen lag al geruime tijd klaar, het was dus enkel nog een kwestie van de juiste keuze maken op het juiste moment.

Start it @KBC raadde ons aan om crowdlending te overwegen. Waarom we uiteindelijk voor deze financieringsvorm hebben gekozen? Enerzijds door de meerwaarde op het vlak van marketing en anderzijds omdat een geslaagde crowdlendingcampagne een springplank vormt naar andere financieringskanalen.” –Tom Daniëls, co-founder SkyeBase


Goed begonnen is half gewonnen

De voorbereidingsfase verliep probleemloos. De gedrevenheid waarmee de founders aan het traject begonnen, zorgde voor een vlotte uitwisseling van de nodige informatie.

“Zowel de screeningsprocedure als de kick off vormen een nuttige denkoefening voor ondernemers. Er werd ons onder meer gevraagd om ons ondernemingsverhaal te vertellen aan de hand van 5 kernaspecten, waardoor je als ondernemer automatisch gaat nadenken over de essentie van je onderneming.” - Jean-Louis Weemaes, co-founder SkyeBase

Terwijl de kick off focust op de wederzijdse uitwisseling van informatie, is de marketingworkshop eerder praktijkgericht.

“We kregen heel wat waardevolle tips omtrent de communicatie rond onze campagne. Aan het einde van de marketingworkshop beschikten we over een duidelijke checklist. Meteen nadien namen we contact op met een communicatiebureau om de nodige voorbereidingen te treffen.” – Tom Daniëls, co-founder SkyeBase


Communication is key

Alle communicatie stond ruim op voorhand klaar: van nieuwsbrieven over social media posts tot banners voor op de website. Op het moment van de lancering, kwam het er dus enkel op aan om alle voorbereidingen om te zetten naar de praktijk.

“Elk van ons maakte een lijst van dichte en verre contacten. We werkten met een basis mail dat we konden aanpassen aan de geadresseerde. We startten bij vrienden en familie met interesse in investeren, contacteerden ex-collega’s en gingen door onze volgers op LinkedIn. Kortom: we namen ons dichte netwerk als uitgangspunt en breidden trechtergewijs uit.” -Jean-Louis Weemaes, co-founder SkyeBase

Die tactiek bleek een succes: de investeringen liepen zo snel binnen dat het team van SkyeBase de helft van de communicatie die ze had voorbereid niet eens hoefde te gebruiken.


Een vliegende start is de beste accelerator

15 dagen, meer had SkyeBase niet nodig om het maximale doelbedrag van €250.000 op te halen.

“Meteen nadat we onze campagne lanceerden, stroomden de investeringen binnen. Een goede start, dachten we op dat moment. Maar dat het tempo alleen maar zou toenemen? Dat had geen van ons vieren durven denken.” –Tom Daniëls , co-founder SkyeBase

Na overleg met de founders verhoogden we het maximale doelbedrag naar €320.000. De terugbetalingscapaciteit was aanwezig en met de extra financiering zou SkyeBase sneller kunnen schakelen. Nog geen maand na de lancering werd ook de verhoogde bovengrens bereikt, waardoor de start-up haar campagne vroegtijdig kon afsluiten.

De snelheid waarmee we de nodige financiering ophaalden, overtrof alle verwachtingen. Hetzelfde geldt voor het aantal onbekende investeerders dat ons hun vertrouwen schenkt. We zijn met vier, dus we hadden gedacht dat de meeste investeerders minstens met een van ons een connectie zou hebben. Dat er zoveel onbekenden achter ons project staan, geeft ons alleen maar meer energie om van SkyeBase een internationaal succes te maken.” - Jean-Louis Weemaes, co-founder SkyeBase


Status quo

Nog voor de originele einddatum van de campagne heeft SkyeBase al verschillende van de geplande investeringen doorgevoerd. “Ons founders-team mocht onlangs een eerste extra werkkracht verwelkomen en binnenkort zullen er nog 2 teamleden bijkomen”, vertelt Tom. "Daarnaast konden we door het verhoogde doelbedrag een aantal uitgestelde investeringen in hardware - denk aan toestellen, schermen en een bestelwagen -onverwacht toch realiseren."

“Nu we het hele WinWinner-traject zelf hebben doorlopen, geloven we alleen maar meer in het concept. Voor een groeiende, innovatieve start-up zoals wij vormt een crowdlendingcampagne de ideale manier om geld op te halen.

De campagne vervulde niet alleen onze financieringsbehoefte, maar leverde ons tegelijkertijd heel wat marketing op. Onze groeiplannen en ambities werden massaal besproken en gedeeld, waardoor iedereen weet dat SkyeBase investeert in de toekomst.
- Jean-Louis Weemaes, co-founder SkyeBase

Lees meer succescases zoals deze

Fabrique Fantastique

Entertainment & vrije tijd
Lees meer over deze case