Industrie

YOKUU

YOKUU ontwikkelde een schoonmaakparel op basis van goede bacteriën. De parels zijn gewoon oplosbaar in water, waardoor je je schoonmaakfles telkens kan hergebruiken. Op deze manier wil YOKUU de transitie naar een nieuw hygiënemodel maken, waarbij we de natuurlijke balans met goede bacteriën in onze woningen herstellen, zonder gebruik van ongezonde chemie. Voor investeringen in het productgamma, marketing en sales lanceerde YOKUU een WinWinner-campagne. Die klokte af op €165.000!

“Toen we sleutelden aan ons business- en financieel plan, kwamen we tot de vaststelling dat we nood hadden aan bijkomende financiering. Dit vooral voor werkkapitaal en voor het aanwerven van extra mensen,” vertelt Joris Jansen, de oprichter van YOKUU.

De onderneming diende een aanvraag in bij PMV voor een Startlening, maar botste daar op een nee. Verschillende mensen uit het netwerk van YOKUU verwezen door naar WinWinner. Een crowdlendingcampagne bleek een goed alternatief om de nodige financiering op te halen voor de start-up uit Antwerpen.

De schoonmaakparel van YOKUU is oplosbaar in water

Meer dan cijfers

Na een positieve screening van het businessplan en het financiële plaatje van YOKUU konden we van start gaan met de campagnevoorbereidingen: het schrijven van de campagnetekst en de financiële toelichting en de opmaak van de informatienota’s.

“Via onze WinWinner-campagne konden we ons verhaal vertellen, en niet alleen over het product zelf. Bij een bank draait het bijna uitsluitend rond de cijfers, maar een crowdlendingcampagne geeft je ook de gelegenheid om je volledige project voor te stellen.” - Joris Jansen, founder YOKUU.

Communicatiemix

Toen dat verhaal volledig klaar stond voor publicatie, ging het team van YOKUU aan de slag om de campagne te verspreiden en het doelbedrag van €125.000 te bereiken. Hiervoor schakelde de onderneming verschillende kanalen in:

“We communiceerden vaak via sociale media en spoorden mensen aan om onze berichten te delen. Op die manier wilden we een groot bereik creëren. We stuurden ook nieuwsbrieven uit en organiseerden samen met WinWinner webinars over onze campagne om iets uitvoeriger ons verhaal te doen aan potentiële investeerders. Ten slotte belden we mensen uit ons dicht netwerk op om te polsen naar de investeringsbereidheid”, blikt Joris terug.

Bij WinWinner boostten we de communicatie mee: via een persbericht, sociale media en investeerdersnieuwsbrieven kregen we de YOKUU-campagne onder heel wat ogen.

Minimumbedrag bereikt

De communicatie-aanpak loonde en leverde ook investeringen op: na ongeveer anderhalve maand campagne had YOKUU haar minimumbedrag van €100.000 bereikt. Twee weken later, aan het einde van de campagne, stond de teller op het maximumbedrag van €125.000.

Maar bij YOKUU merkten ze dat er nog meer mensen wilden investeren, en dus werd er beslist om het maximumbedrag te verhogen en de campagne met een maand te verlengen. Aan het einde van de rit klokte de campagne af op €165.000, en dit via 67 investeerders.
Joris Jansen en de YOKUU-schoonmaakparel

2 nieuwe producten

Dat bedrag geeft YOKUU de ruimte om te investeren in haar groeiplannen: “Binnenkort zullen we 2 nieuwe producten lanceren,” laat Joris weten. “Daarnaast hebben we ook onze salesmedewerker voltijds kunnen aannemen en stellen we samen met een marketingbureau een plan op voor het komende jaar, waarin we met YOKUU voet aan de grond willen krijgen in Wallonië en Nederland.”

 

Vertrouwen & ontzorging

Bij YOKUU zijn ze blij dat ze voor een WinWinner-campagne hebben gekozen: “Het hele traject is vlot verlopen. Je moet er natuurlijk wel tijd voor vrijmaken en potentiële investeerders benaderen is niet altijd eenvoudig, maar het voelde nooit aan als een last,” aldus Joris.

Naast financiering heeft de campagne ons ook veel zichtbaarheid opgeleverd. De begeleiding door WinWinner zorgde voor vertrouwen bij investeerders en voor ons betekende die begeleiding een serieuze ontzorging qua administratie," besluit hij.

Lees meer succescases zoals deze

Fabrique Fantastique

Entertainment & vrije tijd
Lees meer over deze case