Gepubliceerd op
Dec 26, 2023
laatste update:

Een achtergestelde lening van 5 jaar: een handige zet voor liquidatiereserves

 Wat zijn liquidatiereserves?

In plaats van de boekhoudige winst na belastingen uit te keren aan 30% roerende voorheffing, kan je als kleine vennootschap een gedeelte van deze winst onderbrengen in een specifieke reserve. Deze liquidatiereserve kan dan later aan verminderde tarieven worden uitgekeerd. 

Bij aanleg van de liquidatiereserve betaal je onmiddellijk 10% belasting die samen met de vennootschapsbelasting geïnd wordt. Op de uitkering van deze liquidatiereserve betaal je roerende voorheffing aan onderstaande verminderde tarieven:

  • binnen 5 jaar na aanleg van de reserve uitkeren: 20%
  • vanaf 5 jaar na aanleg van de reserve uitkeren: 5%

Waarom worden deze liquidatiereserves nu niet optimaal benut?

Een liquidatiereserve aanleggen is dus gunstiger dan winst meteen uitkeren.

Deze cashbuffer aan het werk zetten in plaats louter te parkeren, kan je een mooi rendement opleveren. Liquide middelen die voor 5 jaar lang aan de kant staan, zijn onderhevig aan inflatie. Een doordachte gespreide belegging biedt hier een uitweg. 

Hoe past crowdlending in dit plaatje?

  1. Vast rendement

De rendementen van achtergestelde leningen liggen tussen 6% en 10%. In tegenstelling tot klassieke DBI-fondsen of beleggen in aandelen, weet je dus op voorhand exact hoeveel de return on investment bedraagt. 

  1. Vaste looptijd

Achtergestelde leningen hebben een vaste looptijd. Bij een crowdlening is dit vaak 4 of 5 jaar. Deze worden jaarlijks of eenmalig terugbetaald.

Bij een jaarlijks constante aflossing wordt jaarlijks een deel kapitaal en interest afgelost. Bij een eenmalige aflossing ontvang je als investeerder jaarlijks een interest op het volledig geleende bedrag. Het geïnvesteerde kapitaal wordt afgelost aan het einde van de afgesproken termijn.

  1. Kostenvrij 

Het plaatsen van een investering is volledig kosteloos voor investeerders, met uitzondering van het geïnvesteerde bedrag. Er zijn geen transactiekosten of administratieve kosten van toepassing. 

Wie €10.000 investeert, betaalt ook effectief €10.000.

  1. Wie spreidt, die wint

Op crowdfundingplatformen heb je altijd de keuze uit een brede waaier aan investeringskansen. 

Horecazaken die nieuwe vestigingen openen, software-ontwikkelaars die hun groei niet kunnen bijhouden en nieuwe developers willen aannemen of gevestigde kmo die de crowd betrekt als aanvulling op een kapitaalronde en bankdossier. Zowel qua bedrijfsactiviteit als maturiteit van bedrijven is de keuze heel uiteenlopend. Hoe risicovoller de investering, hoe hoger het rendement. . 

  1. Maatschappelijk verantwoord 

Voor ondernemers, door ondernemers. Via crowdlendingprojecten ondersteun je kmo’s die lokaal verankerd zitten. Geen anonieme beursbelegging, wel een Belgische onderneming die aan het groeien is. 

Veel projecten zijn daarnaast initiatieven met een maatschappelijk meerwaarde, zoals duurzame energieprojecten. 

Een simulatie

We maken simulatie met een beschikbaar bedrag van €10.000 in liquidatiereserves.

We gaan uit van een beleggingsportefeuille met de helft crowdleningen en de helft aandelen, met een verwacht rendement van respectievelijk 9% en 7%. We houden rekening met vennootschapsbelasting (25%), roerende voorheffing (30%) en stellen de beleggingshorizon in op 5 jaar.

Het eindresultaat? Een verschil van €2.223,53.

In dit fictief voorbeeld creëert de belegger in crowdlending en aandelen een netto eindwaarde van €10.777,53. Wie de liquidatiereserves 5 jaar onaangeroerd laat staan, eindigt op €8.550.

Sam Vincke
Investor Relations
sam.vincke@winwinner.be

Misschien interesseert dit je ook

April 2, 2024

Private debt: niet langer een blinde vlek

Lees artikel
February 5, 2024

De winwinlening in 2024

Lees artikel
January 23, 2023
Category 3

Ik heb een winwinlening, wat nu?

Lees artikel