Op zoek naar financiering voor je onderneming?

Ik heb een winwinlening, wat nu?

Laatste update:
10/9/19
Ik heb een winwinlening, wat nu?

Je hebt zonet als ondernemer of als investeerder een winwinlening afgesloten. Maar wat moet er nu gedurende deze 8 jaar gebeuren met de lening? Waar moet je rekening mee houden en wat als het mis loopt? 
Wij leggen het jou graag even uit!

Als ondernemer (kredietnemer)

Proficiat, je hebt extra financiering opgehaald om jouw onderneming verder te laten groeien.

Maar let wel op, het is een lening dus je moet deze terugbetalen!
Afhankelijk van de gekozen aflossingsperiode, betaal je elke vervaldag een deel kapitaal (van de ontleende hoofdsom) en de toepasselijke intrest aan de investeerder (kredietgever). Ter verduidelijking kan je hieronder een voorbeeld van een aflossingstabel terugvinden.

Jaarlijks constante aflossing

Op basis van bovenstaande aflossingstabel met jaarlijkse aflossing, dien je elk jaar op 23 februari 5.460,39 euro te betalen. Neem dit mee op in je financieel plan zodat je niet voor verrassingen komt te staan!

LET OP

Dit bedrag kan je NOOIT in een automatisch opdracht verwerken via de bank aangezien niet het volledige bedrag (hier 5.460,39 euro) naar jouw investeerder (kredietgever) zal gaan. Er dient immers roerende voorheffing op de uitgekeerde interest te worden betaald.

Op vandaag bedraagt de roerende voorheffing 30%

Die voorheffing dient binnen de 15 dagen na de vervaldag opgenomen te worden in een aangifte roerende voorheffing en gestort aan de dienst Roerende Voorheffing van het belastingkantoor, gebruik makend van formulier 273 (Aangifte in de Roerende Voorheffing Inkomsten van Roerende Goederen en Kapitalen). 

Maar, jouw boekhouder weet hier best raad mee. Dus besteed deze opdracht dan ook uit aan de boekhouder. Mocht de boekhouder hier nog vragen over hebben mag deze steeds contact opnemen met WinWinner.

Op basis van bovenstaande aflossingstabel, moet er in jaar 1 5.220,39 euro uitgekeerd worden aan de investeerder. 240 euro dient rechtstreeks aan de dienst Roerende Voorheffing te worden overgemaakt.

Je mag wel als ondernemer het betaalde interestbedrag jaarlijks in jouw aftrekbare bedrijfsuitgaven vermelden. 

Wat met de akte en aflossingtabel?

Deze 2 documenten dien je gedurende de winwinlening goed in bewaring te houden. Maak ze eventueel ook over aan jouw boekhouder zodat deze een duidelijk zicht heeft op de situatie.

Als investeerder (kredietgever)

Proficiat, je hebt een Vlaamse onderneming de kans gegeven om verder te groeien. 
Het is dan ook logisch dat je hiervoor beloond wordt.

Zoals je waarschijnlijk weet zijn er 3 grote voordelen gekoppeld aan de winwinlening. Een rendement, een belastingkrediet & een waarborg.

Het rendement

Je hebt gekozen voor een bepaalde intrest waaraan de ondernemer leent. In de meeste gevallen is dit het maximum percentage. (in 2017 bedraagt dit maximum 2%)

Dit percentage is een bruto intrest. Zoals hierboven toegelicht, zal er door de ondernemer nog roerende voorheffing worden afgehouden.

Hoe krijg ik mijn belastingkrediet?

Na het afsluiten van de winwinlening ontvang je van PMV een registratiebrief. Deze brief heb je nodig om bij de belastingaangifte te voegen (een kopietje uiteraard). Daarnaast moet je ook de aflossingtabel en akte toevoegen aan de belastingaangifte.

Waar vul ik dit dan in op mijn belastingbrief?

Op de belastingaangifte is een speciaal vak voorzien voor het belastingkrediet waar je recht op hebt.
Je moet dus 2 bedragen invullen. Het openstaand saldo op 01/01/20XX en het openstaand saldo op 31/12/20XX.

Op basis van deze bedragen zal jouw belastingkrediet berekend worden. Het belastingkrediet (dat automatisch wordt berekend) bedraagt 2,5% op het gemiddelde van de openstaande bedragen op 01/01/20XX en 31/12/20XX. Het verschil tussen belastingkrediet en belastingvermindering kan je lezen in deze blog.

Let wel op dat beide data de juiste toestand weergeven, zoals aangegeven in de aflossingtabel.

Indien je toch niet 100% zeker bent welke bedragen je moet invullen op de belastingbrief, geef gerust een seintje. Wij helpen je graag verder.

Wat als de ondernemer niet meer kan terugbetalen?

Niet de leukste situatie maar hier moeten we natuurlijk rekening mee houden.
Als investeerder heb je dan nog recht op 30% van het openstaand bedrag. Dit ook via een eenmalig belastingkrediet.

Na ontvangst van de schrapping krijgt de kredietgever van PMV Waarborgbeheer die de kredietgever kan gebruiken om aanspraak te maken op een belastingkrediet voor 30% van de verloren gegane hoofdsom.

Het openstaande bedrag dat verloren is gegaan moet worden ingevuld in vak XI op de belastingbrief naast het nummer 3379-16.

Belangrijk: De kredietgever beschikt over een termijn van drie maanden vanaf de
stopzetting van de winwinlening om een schrapping aan te vragen bij PMV Waarborgbeheer.

Is mijn belastingkrediet cumuleerbaar met andere fiscale voordelen?

De winwinlening en het belastingkrediet staan volledig los van andere fiscale voordelen. Dit wil dus zeggen dat de winwinlening helemaal geen invloed heeft op de belastbare basis van de kredietgever. Het belastingkrediet wordt ofwel in mindering gebracht ofwel opgeteld bij de terug te betalen belastingen.

WinWinner streeft alvast naar een vruchtbare samenwerking tussen ondernemer en investeerder! Dus bij vragen, aarzel niet ons te contacteren.

Deze blog werd geschreven door Matthias

Nieuwste artikels

Bekijk alle blogposts ⟶

Op zoek naar groeifinanciering?

Ik zoek financiering

Investeren in groeibedrijven?

Ik wil investeren