Gepubliceerd op
May 18, 2022
laatste update:
Feb 4, 2023

Hoe geef ik mijn crowd- en winwinleningen aan in mijn belastingbrief?

We geven jou graag een overzicht van hoe je correct jouw investeringen via de winwinlening en/of crowdlening toevoegt aan de belastingaangifte. De aangifte van een investering op de belastingbrief verschilt per type investering.


1. Crowdlening


Bij een crowdlening bepaalt de vrijstelling van roerende voorheffing wat je moet aangeven:

 • Investering zonder vrijstelling van roerende voorheffing: je hoeft niets aan te geven op de belastingbrief
 • Investering met vrijstelling van roerende voorheffing (geen 30% roerende voorheffing op ontvangen interesten):

👉🏻 Geef het aantal leningen bij startende vennootschappen aan op jouw belastingbrief - Vak XIII - D - code 1088-76 of 2088-46

👉🏻 Indien het totale openstaande kapitaal van lopende crowdleningen waarop de vrijstelling van roerende voorheffing van toepassing is in het betrokken inkomstenjaar 16.270 EUR overschrijdt: geef dan de totale som van de interesten die betrekking hebben op het kapitaal van de crowdleningen die 16.270 EUR overschrijden, aan in Vak VII - A - 2 - b code 1444-11 of 2444-78

2. Winwinlening

Bij de Winwinlening moet je rekening houden met een aantal elementen. Je ontvangt drie documenten:

 • een registratiebrief, rechtstreeks via PMV 
 • een akte
 • de aflossingstabel
Deze 3 documenten dien je minstens ter beschikking te houden in geval van een controle van de fiscus en bij de eerste belastingaangifte toe te voegen.

Verder dien je de volgende totaalbedragen te vermelden in vak XI van de belastingbrief:

In rubriek a1 vermeld je het openstaand saldo aan kapitaal per 1 januari van het jaar.
In rubriek a2 vermeld je het openstaand saldo aan kapitaal per 31 december van het jaar.

Deze bedragen kan je terugvinden in de aflossingstabel.

We verduidelijken met een voorbeeld:

Afbeelding met tafelAutomatisch gegenereerde beschrijving

Als investeerder zal je volgens bovenstaande aflossingstabel volgende zaken moeten invullen op je belastingaangifte van 2021.

Op 1 januari was er nog geen lopende winwinlening, want de startdatum van deze lening ligt op 22/06/2021. Rubriek 3377-18 vraagt naar het openstaande saldo op 1 januari. Hier dienen we dus €0 in te vullen. 

Rubriek 3378-17 vraagt naar het openstaande saldo op 31 december. Aangezien de winwinlening werd afgesloten op 22/06 en er nog geen kapitaalaflossing heeft plaatsgevonden, is het saldo op 31 december €5.000. 

Concreet vullen we volgende waardes in tijdens het eerste jaar:

 • Rubriek 3377-18: 0
 • Rubriek 3378-17: 5.000

Het jaar daarop bedraagt het openstaande saldo op 1 januari 2021 €5.000. Op 21/06/2022 staat de eerste kapitaalaflossing gepland voor een totaalbedrag van €965,61. Het openstaande saldo van de winwinlening bedraagt dan nog €4.034,39. Dit is ook het bedrag dat we in rubriek 3378-17 invullen. 

Concreet dienen we in jaar twee het volgende in te vullen:

 • Rubriek 3377-18: 5.000
 • Rubriek 3378-17: 4.034,39

In jaar 3 moeten dan op dezelfde wijze volgende gegevens worden ingevuld:

 • Rubriek 3377-18: 4.034,39
 • Rubriek 3378-17: 3.051,88

Dit gaat door tot het einde van de looptijd van de winwinlening.

Opgelet: dit is een voorbeeld van een winwinlening met jaarlijks constante aflossing. Koos je voor een winwinlening met eenmalige afbetaling, zal je telkens hetzelfde bedrag moeten invullen in de rubrieken 3377-18 en 3377-17. Dit met twee uitzonderingen: in het eerste jaar noteer je bij rubriek 3377-18 0 en bij rubriek 3378-17 het bedrag van de afgesloten winwinlening. In het laatste jaar, waarin je terugbetaald wordt, noteer je bij rubriek 3377-18 het bedrag van de lening en bij rubriek 3377-17 noteer je 0.

Heb je meer dan 1 winwinlening lopen? Hou er rekening mee dat je in de aangegeven rubrieken telkens de totaalbedragen van al je winwinleningen vermeldt.

Het jaarlijkse belastingkrediet van 2,5% kan alleen bekomen worden door het invullen van de aangifte in de personenbelasting.

Misschien interesseert dit je ook

April 2, 2024

Private debt: niet langer een blinde vlek

Lees artikel
February 5, 2024

De winwinlening in 2024

Lees artikel
December 26, 2023

Een achtergestelde lening van 5 jaar: een handige zet voor liquidatiereserves

Lees artikel