Gepubliceerd op
Sep 23, 2021
laatste update:
Feb 18, 2023

Mijn eerste business plan

Een business plan, een ondernemingsplan, een financieel plan, ... De termen worden je naar het hoofd gegooid. Maar is dit nu werkelijk nodig? En waar zit het verschil tussen al deze termen? WinWinner geeft je een duidelijk beeld van de zaken en helpt je bij het opstellen van jouw eerste beknopt maar kwalitatief plan! Veel leesplezier!

EEN BUSINESS PLAN, WHAT'S IN A NAME?

Eenbusiness plan (of ondernemingsplan) is zoals de naam het al beschrijft: een plan van jouw startendeonderneming, jouw eigen business. Is zo een business plan verplicht? Neen, maarwel essentieel! Ben je inde toekomst van plan om kredieten aan te vragen of met een investeerder samente zitten? Dan zullen deze partijen jou zeker vragen naar een business plan! Opbasis hiervan zullen de slaagkansen van jouw startende onderneming worden beoordeeld.

Hetbusiness plan is niet enkel een tool voor externe partijen, het is ook jouw planvan hoe jij jouw onderneming ziet evolueren over een tijdspanne van enkelejaren. Een plan waar jij als startende ondernemer naartoe moet werken!

Kriebelthet al om te beginnen schrijven aan jouw business plan? WinWinner geeft jeenkele handige tips over hoe jij meteen kan starten aan het schrijven van jouweerste beknopte maar kwalitatieve business plan!

Dit beknoptmaar kwalitatief ondernemingsplan bestaat uit verschillende luiken. We verdelen hetop in “pitch”, “product of dienst”, “markt”, “team” en “financieel plan”.

 1. DE (ELEVATOR) PITCH

Eenelevator pitch is een wijze van jouw product of dienst te presenteren. Waaromheet dit “elevator pitch”? In deze tijdspanne moet jij in staat zijn om jouwonderneming voor te stellen aan iemand die helemaal geen kennis heeft van jouwonderneming. Deze tijd varieert tussen de 30 seconden en twee minuten.

Aan de handvan deze pitch moet dus eender welke persoon kunnen begrijpen wat jouwonderneming doet. Deze pitch bestaat uit twee key-elements:

  • Beschrijfeen probleemsituatie.
  • Beschrijfhoe jouw onderneming dit probleem oplost!

Schrijf jouw pitch neer maar oefen deze ook zodat je het kan gebruiken wanneer het nodig is! 

Tip! Wil je weten of jouw pitch begrepen wordt? Test hem eens uit bij jouw grootouders!
Als zij hem begrijpen ben je op de goede weg ;-)

Check hoe GraduAID het doet!

 

Er zijn verschillende manieren om een pitch op te bouwen. Hier enkele tips:

Een goed begin van een pitch kan een anekdote zijn om de probleemsituatie te schetsen. Je kan ook omgekeerd te werk gaan en beginnen met je oplossing: iedereen vraagt zich dan af hoe je dit doet.

Spreken vanuit de "jij" vorm kan helpen een investeerder te betrekken. Zeg bijvoorbeeld "Is het je wel eens opgevallen dat...".

Hoe je de pitch ook opbouwt, zorg dat je overtuigend uit de hoek komt. Wil je hier graag wat hulp bij? Think With People kan jou hier bij helpen.

 2. PRODUCT OF DIENST

“Maar ik beschreef mijn product net in deelevator pitch”. Correct! 

Maar in dit luik gaan we dieper in op de elevatorpitch. Jouw product of dienst wordt hier volledig ontleed. Het belangrijkstein dit onderdeel is de USP (Unique Selling Proposition: wat onderscheidt jouvan jouw concurrenten?) van jouw product/dienst in kaart te brengen. Waarinverschil jij van je concurrenten? Misschien is jouw product wel van eensterkere kwaliteit of maak je gebruik van een nieuwe productiemethode die joueen voorsprong geeft op je concurrenten.

Aan de hand van deze USP kan je meteen eenprijs koppelen aan jouw product/dienst. Deze prijs moet je natuurlijkverantwoorden. Waarom juist zal jouw product deze prijs dragen? Is het doordeze nieuwe productiemethode? Of gebruik je kwaliteitsvollere materialen dan jouwconcurrentie?

Deze prijs kan daarna nog gestaafd wordenmet resultaten over eventueel gevoerd onderzoek. Buitenstaanders kunnen zometeen beslissen of zij deze prijs voor de geboden kwaliteit zullen betalen.

Wil je meer weten over hoe je die prijs dan moet bepalen? Omar Mohout & Xerius leggen jullie in deze blog uit hoe je dit best aanpakt.

3. MARKT

Wij hebben geen concurrentie” is een zindie we heel vaak horen. FOUT! Als er op vandaag niemand is die exact hetzelfdeaanbiedt als jullie dan moet je klaarstaan voor de concurrentie van morgen. Alsjouw onderneming succesvol wordt liggen er kapers op de kust! Hoe bereid je jevoor op zulke potentiële concurrenten? Hoe ga je je interne informatiebeschermen? Probeer hierin de markt waarin je actief bent heel breed te gaanbeschrijven en onderzoeken aan de hand van desk- én field research.

Alle mogelijke bedreigingen en kansen vanjouw onderneming moet je hier in kaart brengen. Een handige manier om dit tedoen is door een SWOT-analyse te maken van de markt waarin je je bevindt.

> S van STRENGHTS (of sterktes)

Waarin blinkt jouw onderneming uit? Watzijn de sterktes van jouw product of dienst?

> W van WEAKNESSES (of zwakke punten)

Wat zijn de zwakke punten van jouwonderneming? Waar knelt het schoentje? Dit is ook belangrijk voor jouwonderneming zelf. Aan je zwakke punten kan je werken om ze op termijn om tezetten in sterke punten.

> O van OPPORTUNITIES (of kansen)

Waar liggen de kansen voor jouw ondernemingop korte en lange termijn?

> T van THREATS (of gevaren)

Wat kan op korte en lange termijn eengevaar betekenen voor jouw product, dienst of onderneming

 

4. Team

Een groep mensen samenzetten met totaaluiteenlopende competenties kan soms wonderen doen. Een goed product of dienstis niets zonder de mensen die er voor zorgen dat de onderneming groeit enblijft doorgroeien. Beschrijf hier jouw team. Beschrijf de competenties vaniedereen en probeer deze aan elkaar te linken.

Hebben jullie al ervaringen in hetberoepsleven opgedaan die je kunnen helpen in jouw startende onderneming? Geef ze zekermee!

Stel je het business plan op alseenmanszaak? Niet getreurd, maak van het onderdeel “team” een pagina waar jejezelf verkoopt. Waarom ben jij de perfecte leider voor jouw onderneming.Overtuig een potentiële bank of investeerder waarom net jij je onderneming kanlaten slagen!

5. Financieel plan

Het is uiterst belangrijk dat je eenprognose maakt van jouw kosten en opbrengsten van de komende jaren. Dit pen jeneer in jouw financieel plan. Maar hoe kan je dat verdomde financieel plan nuefficiënt opstellen? Door rekening te houden met verschillende investeringen enmogelijke scenario’s kom je al ver.

Als je de allereerste keer een financieelplan gaat opstellen kan je gebruik maken van verschillende tools en templatesdie zich bevinden op het wereldwijde web. Het belangrijkste bij het opstellenvan jouw financieel plan is dat je elk cijfertje zelf begrijpt en weet waar hetvandaan komt. Laat jouw financieel plan dus niet opstellen door een boekhouderzonder dat je zelf begrijpt wat al die cijfertjes betekenen. Je kan jouwfinancieel plan wel laten opstellen in samenwerking met een boekhouder, maarwees zeker dat je alles begrijpt. Het blijft tenslotte jouw onderneming diedeze cijfers zal moeten waarmaken!

Finally is een goed voorbeeld van zo'n partij die op vandaag begrijpbare financiële plannen maakt en begeleiding biedt.

Daarnaast raden we elke ondernemer aan om eens langs te gaan bij Vera van Finance is FUN! Door handige webinars en leerRIJKE blogs word je op een korte tijd omgetoverd tot en financieel onderbouwde ondernemer.

 

6. EXTRA

Een businessplan is nooit compleet. Wil jenog extra elementen toevoegen hieraan, zorg dan dat deze een meerwaardecreëren. Artikels van jouw onderneming in de pers kunnen bijvoorbeeld eenzekere meerwaarde creëren.

Hou deze extra’s ook in de mate van hetmogelijke beperkt.

7. WINWINNER TIPS!

> Gebruik dit plan niet enkel voorexternen, jouw ondernemingsplan is in de eerste plaats ook jouw werkplan. Het zijnjouw doelen waar je met jouw onderneming naartoe wilt binnen 3, 5 of 10 jaar.Laat dit niet zomaar verdwijnen in een kast. Dit is geen statisch document!Probeer telkens aanpassingen op te nemen en lees jouw plan regelmatig door. Hetkan je gemotiveerd houden om jouw toekomstplannen te verwezenlijken en is tenslotte zwart op wit de weg die jij met jouw bloeiende onderneming op wilt!

> Zie je nog altijd het bos door de bomenniet? Er zijn genoeg partijen die jou kunnen begeleiden in het opstellen vaneen kwalitatief business plan. 

Unizo Go4Business en Seniors consultants Vlaanderen hebben bakken ervaring in het screenen en mee begeleiden van business plannen.

Ook WinWinner werkt samen met deze partijen die jou begeleiden bij het opstellen van een business plan. Aarzel niet om ons hieromtrent te contacteren indien je meer informatie wenst!

Veel succes (en plezier) met het schrijven van jouw eerste beknopt maar kwalitatief businessplan!

Deze blog werd geschreven door Matthias & Davy

Misschien interesseert dit je ook

January 23, 2023
Category 3

Ik heb een winwinlening, wat nu?

Lees artikel
January 18, 2023
Category 2

Investeren via de winwinlening in 2023: geniet jij mee van de fors gestegen rentes?

Lees artikel
January 11, 2023
Category 3

Naar de bank of naar de crowd voor een lening? Of beide?

Lees artikel