Gepubliceerd op 12 jan 2023 (laatste update: 23 feb 2023)

De Proxilening: een fiscaal voordelige lening voor Brusselaars

winwinner swoosh

De proxilening is een achtergestelde lening waarmee personen met verblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest fiscaal voordelig kunnen investeren in Brusselse kmo’s.

De proxilening is een interessante lening voor zowel bedrijven als investeerders, ofwel 'het Brusselse broertje' van de Vlaamse winwinlening. Wallonië heeft nog een andere variant: de Prêt Coup-de-Pouce.

Als particuliere investeerder krijg je bovenop de rente een belastingkrediet en in het geval van faling een waarborg van de overheid.

Als kmo betaal je een relatief lage rentevoet, moet je geen waarborg geven en kan je de kenmerken flexibel opstellen.

Waarom zijn de voorwaarden zo gunstig?

Omdat het Brusselse Gewest particuliere spaarders wil stimuleren om hun slapend spaargeld in de economie te pompen.

In deze uitgebreide gids vind je de meest volledige en up-to-date informatie over de proxilening terug: 

 • De voor- en nadelen van een proxilening
 • Wie kan geld ophalen via een proxilening?
 • We kan investeren in een proxilening?
 • De voorwaarden voor bedrijven die financiering zoeken
 • De fiscale voordelen voor particuliere investeerders

Wat is de proxilening?

Het spaarboekje brengt niets meer op, integendeel: door lage rente op spaarboekjes, bankkosten en de inflatie maak je eigenlijk verlies op het geld dat je op je spaarrekening parkeert. 

De koopkracht van de spaarder daalt dus.

Ondertussen ondervindt 82% van de Vlaamse kmo’s moeilijkheden met het vinden van financiering bij klassieke kanalen zoals banken. 

Die financiering hebben ze nodig om te starten of verder te groeien. 

De Belgische banken vallen sinds de economische crisis in 2008 onder heel wat strengere maatregelen, waardoor België het tweede moeilijkste land in de EU is om bankfinanciering op te halen.

Daarom riep de Brusselse overheid in 2020 de proxilening in het leven.

De proxilening is een fiscale maatregel van de Brusselse overheid om particulieren fiscaal aan te moedigen om geldmiddelen ter beschikking te stellen aan kleine en middelgrote ondernemingen.

Wie als particuliere Brusselaar een proxilening afsluit met een kmo, krijgt hierop jaarlijks een vaste rente, een belastingkrediet, en een overheidswaarborg van 30% indien leningnemer het ontleende bedrag niet kan terugbetalen.

De kenmerken van een proxilening

De proxilening is een achtergestelde lening door Brusselse particulieren aan Brusselse kmo’s met de volgende kenmerken:

 • Looptijd: 5 of 8 jaar
 • Jaarlijkse rente: Min. 2,825% - Max 5,75%
 • Jaarlijks belastingkrediet: 4% de eerste drie jaar, 2,5% vanaf het vierde jaar
 • Maximale investering per particulier: €50.000 per boekjaar, met een maximumgrens van €200.000
 • Maximale totaal opgehaald bedrag: €250.000
 • Waarborg: 30% overheidswaarborg op het openstaande kapitaal bij evt. faillissement
 • Aflossingsperiode: kiezen tussen maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks, jaarlijks of eenmalig

Voor- en nadelen voor de leningnemer (onderneming)

Voordelen

 • Je betaalt een jaarlijkse rente tussen 2,825% en 5,75%, wat vrij laag is in vergelijking met andere vormen van financiering.
 • Je kan leningen ophalen bij je eigen netwerk van vrienden en familie, maar ook bv. bij klanten, leveranciers, fans … Zo worden deze mensen ambassadeur van jouw onderneming.
 • De kenmerken van de lening zijn enorm flexibel: je kiest zelf de looptijd tussen 5 of 8 jaar en of je maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks of eenmalig op het einde aflost.
 • Je kan de proxilening eenvoudig online aanvragen.
 • Aangezien de proxilening een achtergestelde lening is, kan dit dienen als hefboom voor andere financieringsvormen zoals bankleningen. Wie proxileningen ophaalt, kan dus makkelijker bij banken terecht voor bijkomende leningen.
 • Je moet geen eigen waarborgen of garanties geven.
 • Je moet geen aandelen afstaan en verliest dus geen controle, omdat het om leningen gaat.
 • Je kan de lening vervroegd terugbetalen als je de middelen beschikbaar hebt.
 • Ook coöperatieve aandeelhouders die minder dan 5% van de aandelen hebben, kunnen investeren. Dat is enorm interessant is voor coöperatieve ondernemingen.

Nadelen

 • Je moet mensen in je eigen netwerk overtuigen om een lening aan jou te geven. Je zal er dus wat tijd in moeten steken om dat eigen netwerk aan te spreken.
 • Enkel Brusselse kmo’s (met minstens één vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) kunnen een proxilening aanvragen. 
 • Alle investeerders moeten natuurlijke personen zijn met verblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of daar gevestigd zijn voor de personenbelasting.

Voor- en nadelen voor de leninggever (investeerder)

Voordelen

 • De proxilening is fiscaal voordelig, om het slapend spaargeld te laten opbrengen. Bovenop de jaarlijkse rente van 2,825% tot 5,75% krijg je 4% extra jaarlijks rendement via een belastingkrediet de eerste 3 jaren en 2,5% de resterende jaren.
 • Ook als je geen belastingen betaalt, ontvang je het jaarlijkse belastingkrediet (zie “het verschil tussen een belastingvermindering en een belastingkrediet”).
 • Als het fout loopt met de onderneming (bv. faillissement), heb je recht op een overheidswaarborg van 30% op het openstaande bedrag, opnieuw via een belastingkrediet. Daardoor daalt het risico van de investering aanzienlijk.
 • Een lening afsluiten met een Brusselse vennootschap ondersteunt de lokale economie.
 • Er zijn geen bijkomende kosten aan verbonden: investeren via de proxilening is dus - uitgezonderd van je investeringsbedrag uiteraard - volledig gratis.

Nadelen

 • Je kan niet vanuit een vennootschap investeren of als inwoner van het Vlaams of Waals Gewest.
 • Je kan het geïnvesteerde bedrag niet ineens terugvragen aan de leningnemer. Je moet er dus van uitgaan dat je het geld niet nodig gaat hebben gedurende de looptijd van de lening.
 • Op de jaarlijkse rente (2,825% tot 5,75%) betaal je 30% roerende voorheffing, waardoor je dus wat van je rendement verliest aan belastingen. Het belastingkrediet van 2,5% is echter vrijgesteld van die roerende voorheffing.
 • Een lening afsluiten met een kleine onderneming is uiteraard risicovol. Je hebt niet altijd een duidelijk en up-to-date zicht op de financiële situatie van de onderneming.

Voorwaarden voor de leningnemer (ondernemingen)

Deze maatregel richt zich enkel tot kmo’s die voldoen aan volgende definitie:

 • minstens één vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • minder dan 250 werknemers;
 • waarvan ofwel de jaaromzet niet hoger is dan €50 miljoen, ofwel het balanstotaal niet hoger is dan €43 miljoen;
 • die voldoen aan een vastgelegd zelfstandigheidscriterium (niet meer dan 25% van het kapitaal of de stemrechten mogen in het bezit zijn van één of meerdere grote ondernemingen).

Bij de toepassing van deze criteria wordt rekening gehouden met eventuele partner- en verbonden ondernemingen van het betrokken bedrijf. Hierdoor zullen gegevens van gelieerde bedrijven opgeteld moeten worden.

Een onderneming die één van deze criteria overschrijdt, wordt beschouwd als grote onderneming en komt dus niet in aanmerking voor de maatregel.

Voorwaarden voor de leninggever (investeerder)

Op de datum waarop de proxilening gesloten wordt, moet de leninggever voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • hij/zij moet een natuurlijk persoon zijn die deze lening afsluit buiten het kader van zijn/haar handels- of beroepsactiviteiten;
 • deze natuurlijke persoon moet in het Brusselse Gewest zijn gevestigd: Brussel-Stad, Evere, Schaarbeek, Sint-Joost ten Node, Sint-Lambrechts Woluwe, Etterbeek, Oudergem, Sint-Pieters Woluwe, Elsene, Watermaal-Bosvoorde, Ukkel, Vorst, Sint-Gillis, Anderlecht, Sint-Jans Molenbeek, Koekelberg, Sint-Agatha Berchem, Ganshoren en Jette.
 • mag geen werknemer zijn van de leningnemer;
 • als de leningnemer een zelfstandige is, dan mag de leninggever niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de leningnemer zijn;
 • als de leningnemer een rechtspersoon is, kan de leninggever geen aandeelhouder met meer dan 5% van de aandelen zijn van die rechtspersoon, noch benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon.
 • evenmin mag de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de leninggever aandeelhouder zijn of benoemd zijn of optreden als zaakvoerder, bestuurder of een vergelijkbaar mandaat binnen de kredietnemende onderneming.

Simulaties van proxileningen

Aflossingstabellen van proxileningen

Uitgebreide simulaties van aflossingstabellen kan je opvragen via de simulatietool van finance&invest.brussels

Een proxilening afsluiten

De aanvraagprocedure verloopt in 4 stappen:

Stap 1: De proxilening indienen

Via de online tool van finance&invest.brussels kan je de proxilening indienen.

Je zal daarvoor alle nodige gegevens van de kredietgever, de kredietnemer en de lening zelf moeten invullen.

Na het indienen krijg je een automatisch gegenereerde akte en aflossingstabel. Je kan die daarna meteen online indienen bij finance&invest.brussels.

Stap 2: De documenten ondertekenen

De gegenereerde akte en aflossingstabel moeten door de kredietgever en kredietnemer ondertekend worden en vervolgens bezorgd worden aan finance&invest.brussels.

Je kan de ondertekende documenten mailen naar: proxi@finance.brussels of per post versturen naar: Proxilening, Rue aux Laines 70, 1000 Brussel.

Stap 3: De akte registreren

Binnen de maand na ontvangst van deze akte gaat finance&invest.brussels na of aan alle voorwaarden is voldaan. Als aan alle voorwaarden voldaan is, gaat finance&invest.brussels over tot registratie van de akte.

De registratie bestaat uit het toekennen van een nummer aan de proxilening en het opnemen van de lening in een register.

Binnen een week na registratie van de akte zal finance&invest.brussels de kredietgever schriftelijk op de hoogte brengen van de registratie.

Stap 4: Het afgesproken bedrag betalen

Het volledige investeringsbedrag moet uiterlijk voor de afgesproken startdatum (zoals in de akte vermeld) op de bankrekening van de kredietnemer staan. De betaling moet dus gebeurd zijn voor de aanvangsdatum van de lening.

Financiering vinden of investeren via crowdlending?

Ben je volledig overtuigd om geld op te halen of te investeren via crowdlending?

WinWinner hielp al meer dan 400 Belgische kmo's aan meer dan €55 miljoen financiering.

We onderscheiden ons door transparante en duidelijke informatie te delen, in de taal die de klant begrijpt en spreekt.

Ondernemer? We helpen je in je zoektocht naar financiering!

Investeerder? Ontdek de actieve projecten op ons platform!